HOTĂRÂRE nr. 203 din 3 aprilie 2019privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice IV
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Planul național de acțiune în domeniul eficienței energetice IV, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ale cărui obiective și măsuri de aplicare se realizează în condițiile Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile domeniilor vizate.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Maria Magdalena Grigore,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 aprilie 2019.Nr. 203.  +  ANEXĂPLAN NATIONALde acțiune în domeniul eficienței energetice IV