ORDIN nr. 3.750 din 22 martie 2019privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 10 aprilie 2019    În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Protocolului de colaborare nr. 439 din 7.03.2018 dintre Ministerul Educației Naționale și Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice,în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratele școlare și colegiile și liceele pedagogice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educației naționale,Ecaterina AndronescuBucurești, 22 martie 2019.Nr. 3.750.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România