HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 martie 2019pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 9 aprilie 2019    În temeiul dispozițiilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, și ale art. 37, 38 și 39 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, Consiliul Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind supervizarea profesională în psihologie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și întră în vigoare de la data publicării.
    Președintele Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 13 martie 2019.Nr. 4.  +  ANEXĂNORMEprivind supervizarea profesională în psihologie