DECRET nr. 455 din 28 decembrie 1982pentru modificarea articolului 1 alineatul 1 din Decretul nr. 184/1974 cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 118 din 30 decembrie 1982    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Articolul 1 alineatul 1 din Decretul nr. 184/1974 cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 12 din 25 februarie 1981, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor ţărilor nesocialiste pentru operaţiuni necomerciale se stabileşte la 179,64% asupra cursului oficial în lei."  +  Articolul 2Dispoziţiile prezentului decret se aplică cu începere de la data de 29 decembrie 1982.  +  Articolul 3Decretul nr. 184/1974 cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale, cu modificarea adusă prin prezentul decret, se va republica în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.-------