ORDIN nr. M.46 din 14 martie 2019privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului consultativ al militarilor în rezervă și în retragere
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 29 martie 2019    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) pct. 38 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,pentru aplicarea dispozițiilor art. 51 din Legea nr. 346/2006, republicată,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înființează Consiliul consultativ al militarilor în rezervă și în retragere, ale cărui organizare și funcționare sunt stabilite în regulamentul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Gabriel-Beniamin Leș
    București, 14 martie 2019.Nr. M.46.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind înființarea, organizarea și funcționarea  Consiliului consultativ al militarilor în rezervă și în retragere