ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 29 februarie 2000pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 1 martie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 29 octombrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"Ordonanţa de urgenta privind scutirea de plată a impozitelor pe veniturile realizate de consultanţi persoane fizice sau juridice, române sau străine, în cadrul unor contracte finanţate prin acorduri internaţionale de finanţare"2. Articolul unic va avea următorul cuprins:"Articol unic. - Persoanele fizice şi juridice străine, rezidente sau nerezidente în România, precum şi persoanele fizice şi juridice române, inclusiv specialişti care îşi desfăşoară activitatea în unităţile pentru managementul şi/sau implementarea proiectelor, care prestează servicii de consultanţa, asistenţa tehnica, management şi/sau implementare de proiect ori alte servicii similare în domeniile managementului macroeconomic, elaborării şi revizuirii politicilor şi legislaţiei aferente sistemului bancar, financiar, energetic, petrolier, sănătate, munca, învăţământ, protecţie socială, infrastructura, agricultura, dezvoltare rurală, reforma întreprinderilor (privatizare, restructurare, lichidare), gospodărirea apelor, pădurilor şi protecţia mediului, administraţie publică şi altele de aceeaşi natura, care prestează servicii în cadrul contractelor finanţate prin împrumut, credit sau alt acord financiar încheiat între organismele financiare internaţionale sau alte organisme similare şi statul român sau persoane juridice române, inclusiv autorităţi publice, având garanţia statului român, sunt scutite de la plata impozitului pe veniturile obţinute din aceste contracte."  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile art. 86 liniuţa a 14-a şi liniuţa a 20-a din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Ministrul transporturilor, Traian BasescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------