ORDIN nr. 5.219 din 9 septembrie 2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010  În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul școlar 2010-2011.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 9 septembrie 2010.Nr. 5.219.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internaționalăpentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare acompetenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursulînvățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine,
  care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice
  într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul
  învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat
  1. Limba engleză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Preliminary English Test/PET FOR SCHOOLSPET/Preliminary/Preliminary for Schools B1Promovat/Cambridge English scale: 140-170University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  2.First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLSFCE/First/FirstB2Promovat/Cambridge English scale: 160-190
  3.Certificate Advanced EnglishCAE/AdvancedC1Promovat/Cambridge English scale: 180-210
  4. Certificate of Proficiency in EnglishCPE/ProficiencyC2Promovat/Cambridge English scale: 200-230
  5.Business English Certificate - Preliminary - Vantage - HigherBECB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatUniversity of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) www.cambridgeenglish.org/ British Council Romania
  6.International English Language Testing SystemIELTSPunctaj 0-94-5 puncte B1 5,5-6,5 puncte B2 7-8 puncte C1 8,5-9,0 puncte C2British Council Romania; Cambridge English Language Assessment; IELTS Australia www.ielts.org
  7.Test of English as a Foreign Language - internet - based testsTOEFL (iBT)Reading: 0-30 Listening: 0-30 Speaking: 0-30 Writing: 0-30 Total - 0-12057-86 puncte B1 87-109 puncte B2 110-120 puncte C1Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
  8.Test of English for International CommunicationTOEICListening: 5-495 Reading: 5-495 Speaking: 0-200 Writing: 0-200 Listening minimum 275 puncte - B1 minimum 400 puncte - B2 minimum 490 puncte - C1 Reading minimum 275 puncte - B1 minimum 385 puncte - B2 minimum 455 puncte - C1 Speaking minimum 120 puncte - B1 minimum 160 puncte - B2 minimum 200 puncte - C1 Writing minimum 120 puncte - B1 minimum 150 puncte - B2 minimum 200 puncte - C1
  9.TRINITY Integrated Skills in EnglishTRINITY ISEISE I - B1 ISE II - B2 ISE III - C1 ISE IV - C2 Promovat Promovat Promovat PromovatTRINITY College London
  10.Examenele ECLECLIndependent User - B1 Independent User - B2 Proficient User - C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universității București
  11.Basic Communication Certificate in EnglishBCCEB1PromovatHellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
  12.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECCEB2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  13.Advanced Level Certificate in English ALCEC1PromovatHellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
  14.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECPEC2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  15.Ascentis Anglia ESOLAscentis Anglia ESOLB1 - C2Promovat Anglia Examination Syndicate limited/S.C. Eurolink College - S.R.L. Romania
  16.LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)-B1Promovat/40-51 puncteLearning Resources Network - www.lrnglobal.org
  17.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International-B2Promovat/40-51puncte
  18.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International-C1Promovat/50-64 puncte
  19.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International-C2Promovat/50-64 puncte
  20.LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)IELCAB1Promovat/80-119 puncte
  21.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAB2Promovat/120-159 puncte
  22.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC1Promovat/160-199 puncte
  23.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC2Promovat/200 puncte
  24.ESOL International All Modes (Entry 3)-B1Promovat minimum 55%English Speaking Board www.esbuk.org
  25.ESOL International All Modes Level 1 B2GCSEB2Promovat minimum 55%
  26.ESOL International All Modes Level 2 C1GCSEC1Promovat minimum 55%
  27.ESOL International All Modes Level 3 C2GCE A levelC2Promovat minimum 55%
  28.LanguageCert in International English for Speakers of Other Languages IESOLB1 - C2PromovatPeopleCert Qualifications Ltd. www.languagecert.org
  29.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English Language Skills AssessmentLCCI ELSAB1 B2 C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncteEducational Development International (EDI) www.lcciromania.ro
  30.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Junior English Test - Senior English TestLCCI JETSET - Level 4 - Level 5 - Level 6B1 B2 C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
  31.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English for BusinessLCCI EfB - Level 1 EfB - Level 2 EfB - Level 3B1 B2 C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
  32.Pearson LCCI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEFR B1)Pearson EDI JETSET Level 4B1Listening minimum 0-20 puncte 10 puncte - B1 Reading minimum 0-40 puncte 20 puncte - B1 Speaking minimum 0-20 puncte 10 puncte - B1 Writing minimum 0-40 puncte 20 puncte - B1 Maximum minimum 120 puncte 60 puncte - B1Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk
  33.Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)Pearson EDI JETSET Level 5B2Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - B2 Reading minimum 0-60 puncte 30 puncte - B2 Speaking minimum 0-40 puncte 20 puncte - B2 Writing minimum 0-60 puncte 30 puncte - B2 Maximum minimum 190 puncte 95 puncte - B2
  34.Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)Pearson EDI JETSET Level 6C1Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - C1 Reading minimum 0-60 puncte 30 puncte - C1 Speaking minimum 0-40 puncte 20 puncte - C1 Writing minimum 0-60 puncte 30 puncte - C1 Maximum minimum 190 puncte 95 puncte - C1
  35.Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)Pearson EDI JETSET Level 7C2Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - C2 Reading minimum 0-60 puncte 30 puncte - C2 Speaking minimum 0-40 puncte 20 puncte - C2 Writing minimum 0-60 puncte 30 puncte - C2 Maximum minimum 190 puncte 95 puncte - C2Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk
  36.Level 1 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 1B1Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - B1 Reading minimum and Writing 0-100 puncte 50 puncte - B1 Speaking minimum 0-100 puncte 50 puncte - B1 Total B1 minimum 115 punctePearson LCCI www.lcci.org.uk
  37.Level 2 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 2B2Listening minimum 0-30 puncte 18 puncte - B2 Reading minimum and Writing 0-100 puncte 60 puncte - B2 Speaking minimum 0-100 puncte 60 puncte - B2 Total B2 minimum138 punctePearson LCCI www.lcci.org.uk
  38.Level 3 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 3C1Listening minimum 0-30 puncte 21 puncte - C1 Reading minimum and Writing 0-100 puncte 70 puncte - C1 Speaking minimum 0-100 puncte 70 puncte - C1 Total C1 minimum 161 punctePearson LCCI www.lcci.org.uk
  39.Level 4 Pearson LCCI English for Business Pearson LCCI IQ English for Business Level 4C2Listening minimum 0-30 puncte 24 puncte - C2 Reading minimum and Writing 0-100 puncte 80 puncte - C2 Speaking minimum 0-100 puncte 80 puncte - C2 Total C2 minimum 184 punctePearson LCCI www.lcci.org.uk
  40.Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)Pearson Test of English (PTE) General Level 2B1Listening minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Reading minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Speaking minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Writing minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Total B1 minimum 52 puncteEdexcel www.pearsonpte.com
  41.Pearson Edexcel Entry Level 1 Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 3B2Listening minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Reading minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Speaking minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Writing minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Total B2 minimum 60 puncteEdexcel www.pearsonpte.com
  42.Pearson Edexcel Entry Level 2 Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 4C1Listening minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Reading minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Speaking minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Writing minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Total C1 minimum 68 puncteEdexcel www.pearsonpte.com
  43.Pearson Edexcel Entry Level 3 Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 5C2Listening minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Reading minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Speaking minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Writing minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Total C2 minimum 76 puncte Edexcel www.pearsonpte.com
  2. Limba franceză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Diplôme d’études en langue françaiseDELFB1 B2Promovat PromovatCentre international d’études pédagogiques (CIEP) - Ministère de l’Éducation Nationale www.ciep.fr
  2.Diplôme approfondi de langue françaiseDALF C1 C2Promovat Promovat
  3.Test de connaissance du françaiseTCFA1 - C2B1
  4.Test d’évaluation du françaiseTEFA1 - C2B1Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr
  5.L’examen ECLECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  3. Limba germană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)DSD 2B2 - C1B2Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmik.org http:www.auslandsschulwesen.de
  2.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)DSD 1B1B1
  3.Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch - Zertifikat Deutsch für Jungedliche - Zertifikat Deutsch - Mittelstufe Deutsch - Oberstufe Deutsch - Wirtschaftssprache DeutschÖSD -/ -ZD -MD -/-WDB1 B2 B2 C1 C2Promovat Promovat Promovat PromovatBundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) www.osd.at www.bmukk.gv.at
  4.Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jungedliche-B1PromovatGoethe - Institut www.goethe.de/pruefungen
  5.Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Erwachsene-B1Promovat
  6.Goethe - Zertifikat B2-B2Promovat
  7.Goethe - Zertifikat C1-C1Promovat
  8.Goethe - Zertifikat C2: Großes Deutsches SprachdiplomGDSC2Promovat
  9.Der Test Deutsch als FremdspracheTest DaFB1+ – C1B2Test DaF - Institut www.testdaf.de
  10.ECL - Zertifikat ECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.www.eurocenter.ro
  4. Limba italiană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Certificazione di Italiano come Lingua Straniere - Livello Uno - Livello Due - Livello Tre - Livello QuatroCILSB1 B2 C1 C2Promovat Promovat Promovat PromovatUniversita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it
  2.Certificazione della lingua italianaCELI 2 CELI 3 CELI 4 CELI 5B1 B2 C1 C2Promovat Promovat Promovat Promovat Universita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it
  3.L’esame ECLECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.www.eurocenter.ro
  5. Limba spaniolă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Diploma de Español como Lengua Extranjera - Diploma de Español Nivel B1 (Inicial) - Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio) - Diploma de Español Nivel C1 (Intermedio) - Diploma de Español Nivel C2 (Superior) - Diploma de Español Nivel A2/B1 escolarDELE B1 B2 C1 C2 A2/B1 scolarB1 B1 B2 C1 C2 B1Promovat Promovat Promovat Promovat Promovat PromovatMinisterio de Educación - Instituto Cervantes http: diplomas.cervantes.es*)
  2.El examen ECLECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  *) În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala „Certificatul de aptitudini“ emis de Institutul Cervantes.
  6. Limba portugheză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Diploma Elementar de Portugues Lingua EstrangeiraDEPLEB1PromovatMinistério da Educaçăo - Centro de Avaliaçao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple
  2.Diploma Intermédio de Portugues Lingua EstrangeiraDIPLEB2Promovat
  3.Diploma Avançado de Portugues Lingua EstrangeiraDAPLEC1Promovat
  4.Diploma Universitário de Portugues Lingua EstrangeiraDUPLEC2Promovat
  7. Limba japoneză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Japanese Language Proficiency TestJLPTN3 - B1 N2 - B2 N1 - C1Promovat Promovat PromovatAsociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România
  8. Limba rusă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Examene ECLECLWaystage level - A2 Independent user - B1 Independent user - B2 Proficient user - C1Promovat Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu
  2.Russian for Everyday Communication-Breakthrough level - A1 Waystage level - A2 Threshold level - B1 Vantage level - B2 Effective operational proficiency level - C1 Mastery levelPromovat Promovat Promovat Promovat Promovat PromovatPushkin State Russian Language Institute www.pushkin.institute/en/certificates/
  (la 02-04-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.687 din 15 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 02 aprilie 2019 )
   +  Anexa nr. 3METODOLOGIEde recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeanăpentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitaledin cadrul examenului de bacalaureat