HOTĂRÂRE nr. 11 din 20 martie 2019privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 21 martie 2019    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– doamna deputat Ciofu Tamara-Dorina, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale la Comisia pentru sănătate și familie, în calitate de membru;– doamna deputat Dumitrache Ileana Cristina, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru sănătate și familie, în calitate de membru;– domnul deputat Popa Mihai Valentin, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru afaceri europene;– domnul deputat Ghera Giureci-Slobodan, aparținând Grupului parlamentar al minorităților naționale, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură;– domnul deputatneafiliat Banias Mircea Marius trece de la Comisia pentru transporturi și infrastructură la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în calitate de membru.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    EUGEN NICOLICEA
    București, 20 martie 2019.Nr. 11.-----