RECTIFICARE nr. 64 din 22 iunie 1995
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 februarie 2000    În Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, se face următoarea rectificare:- la art. 10 lit. e), în loc de: ... anterioare cererii introductive; se va citi: ... anterioare deschiderii procedurii;────────