ORDIN nr. 383/274/2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 383 din 18 martie 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 274 din 15 martie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 19 martie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 3.732 din 18.03.2019 al Ministerului Sănătății și nr. MSSM 835 din 15.03.2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 206, 207, 210 și 256 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  206W58303001J01MA06NORFLOXACINUMNORFLOXACIN HELCOR 400 mgCOMPR. FILM.400 mgA.C. HELCOR PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF200,6860000,9180000,009000
  207W62811001J01MA06NORFLOXACINUMNORFLOXACINA ATB 400 mgCOMPR. FILM.400 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF200,6860000,9180000,009000
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………
  210W14009001J01MA06NORFLOXACINUMNORFLOXACIN LAROPHARM 400 mgCOMPR. FILM.400 mgLAROPHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 10 COMPR. FILM.P-RF100,7120000,9180000,045000
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………
  256W52799001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF1086,73120099,1152006,775800
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 526 se introduc treizeci și nouă de noi poziții, pozițiile 527-565, cu următorul cuprins:
  527W64910001D06BB03ACICLOVIRUMACEVIREX 50 mg/gCREMĂ50 mg/gGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 TUB DIN AL X 5 G CREMAPRF14,8240006,52800016,472000
  528W65088002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN 500 mg/125 mgCOMPR. FILM.500 mg/ 125 mgGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM., FIECARE BLISTER FIIND INTRODUS ÎNTR-O PUNGĂ PROTECTOARE DIN AL LAMINATPRF140,5100000,6891420,267286
  529W65089001J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN 875 mg/125 mgCOMPR. FILM.875 mg/ 125 mgGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM., FIECARE BLISTER FIIND INTRODUS ÎNTR-O PUNGĂ PROTECTOARE DIN AL LAMINATPRF140,8905701,2034280,353714
  530W64190005J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN FP 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/ 57 mg/5 mlGLAXOSMITHKLINE (GSK) SRLROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CARE CONȚINE PULB. PT 70 ML SUSP. ORALĂ ȘI O LINGURIȚĂPRF112,51600016,9200004,160000
  531W65099003J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN ES 600 mg/42,9 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ600 mg/ 42,9 mg/5 mlGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CONTINÂND PULB. PENTRU 100 ML SUSPENSIE ȘI O LINGURIȚĂ DOZATOARE DIN POLISTIREN, MARCAT CU GRADAȚII PT. MĂSURAREA VOLUMELOR 2,5 ML ȘI 5,0 MLPRF128,65000037,4700000,000000
  532W63367003J01DD08CEFIXIMUMCEFIXIMA AUROBINDO 200 mgCOMPR. FILM.200 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF102,8520003,7310000,000000
  533W65069001J01MA01OFLOXACINUMZANOCIN 200 mgCOMPR. FILM.200 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF100,9170001,2400000,000000
  534W65056001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIFRANCOMPR. FILM.250 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC-AL X 10 COMPR. FILM.PRF100,4596000,6216000,135400
  535W65057001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIFRANCOMPR. FILM.500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC-AL X 10 COMPR. FILM.PRF100,6732000,9096000,048400
  536W60377004J01MA06NORFLOXACINUMNORFLOXACINA ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST DIN PVC/AL X 10 CAPS.PRF500,7386000,9180000,031600
  537W60377003J01MA06NORFLOXACINUMNORFLOXACINA ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. DIN PVC/AL X 10 CAPS.PRF200,7386000,9180000,063000
  538W60377005J01MA06NORFLOXACINUMNORFLOXACINA ARENA 400 mgCAPS.400 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 100 BLIST. DIN PVC/AL X 10 CAPS.PRF10000,7300000,7650000,000000
  539W63985002J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID FRESENIUS KABI 600 mgCOMPR. FILM.600 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA SRLROMÂNIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 10 (1X10) COMPR. FILM.PRF1086,73120099,11520027,363800
  540W65053001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1086,73120099,1152006,775800
  541W65055001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 100 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ100 mg/5mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ X 66 G GRAN. PTR. 150 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURITĂ DOZATOARE DUBLĂ X 2,5 ML/5 MLPRF1689,840000790,0800000,000000
  542W64931001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgCOMPR. FILM.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885743,581143
  543W64929001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 MLPRF1270,192000329,84400041,206000
  544W64930001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 40 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ40 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. PEID DE 100 ML X 45 G PULB. PT. SUSP. ORALĂ + 1 MĂSURĂ DOZATOARE (23 ML) + 1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ (5 ML) + 1 ADAPTORPRF11.383,7000001.546,3900000,000000
  545W64693001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24131,322916144,7316660,000000
  546W64694001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 16,7 ML CONC. PT SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML)PR11.333,5400001.491,7100000,000000
  547W64692001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 105 ML SUSP. ORALĂPR12.529,9300002.795,7800000,000000
  548W64932001J02AX06ANIDULAFUNGINUMECALTA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 30 ML X 100 MG PULB.PR11.449,0800001.617,6500000,000000
  549W64953003J05AB04RIBAVIRINUMREBETOL 200 mgCAPS.200 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE X 140 CAPS. ( BLIST. PVC/PE/PVDC )PR1402,0357862,4852855,789215
  550W61213002J05AB06GANCICLOVIRUMCYMEVENE 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgROCHE ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. MULTIDOZĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC TEFLONAT ȘI CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN ALUMINIU CONȚINÂND PULBERE PENTRU 10 ML CONC. PENTRU SOL. PERF.PR191,450000115,6300000,000000
  551W65100001J05AB11VALACYCLOVIRUMVALTREX 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. DIN CLORURĂ DE POLIVINIL/AL X 10 COMPR. FILM.PRF102,9268003,9564000,929600
  552W64691001J05AE03RITONAVIRUM **NORVIR 100 mgCOMPR. FILM.100 mgABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KGGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR302,1820002,7590000,000000
  553W65021001J05AE07FOSAMPRENAVIRUM **TELZIR 700 mgCOMPR. FILM.700 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN HDPE X 60 COMPR. FILM. PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPIIPR6020,05833322,4995000,000000
  554W65115001J05AR02ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM **KIVEXA 600 mg/ 300 mgCOMPR. FILM.600 mg/ 300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC/PVDC-AL/HÂRTIE)PR3045,91833351,3226660,000000
  555W64118004J05AR03EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILEMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200 mg/245 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 245 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEID DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR309,54520011,6527993,792201
  556W65016001J05AR04ABACAVIRUM +LAMIVUDINUM +ZIDOVUDINUM **TRIZIVIR 300 mg/ 150 mg/300 mgCOMPR. FILM.300 mg/ 150 mg/ 300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 60 COMPR. FILM. (BLIST. OPACE DIN PCTFE- PVC/ACLAR)PR6029,37133332,6506660,000000
  557W64678001J05AR10LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM **KALETRA 200 mg/50 mgCOMPR. FILM.200 mg/50 mgABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KGGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 120 COMPR. FILM.PR1208,1802509,2344160,000000
  558W64677001J05AR10LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM **KALETRA 80 mg/ml+20 mg/mlSOL. ORALĂ80 mg/ml + 20 mg/mlABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KGGERMANIACUTIE X 5 FLAC. MULTIDOZĂ DIN TPE X 60 ML + 5 SERINGI GRADATE A 5 MLPR5250,074000280,2120000,000000
  559W64977003J05AX09MARAVIROCUMCELSENTRI 150 mgCOMPR. FILM.150 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 60 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL)PR6041,74433346,1371660,000000
  560W64978003J05AX09MARAVIROCUMCELSENTRI 300 mgCOMPR. FILM.300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE CU 60 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL)PR6041,74433346,1371660,000000
  561W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.S1474,080000554,9000000,000000
  562W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.S13.862,5500004.248,3400000,000000
  563W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.S1915,1800001.035,7000000,000000
  564W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.S11.779,7000001.978,0300000,000000
  565W64706001J06BB16PALIVIZUMABUM **SYNAGIS 50 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.50 mgABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KGGERMANIACUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. SOL. INJ. + FIOLĂ X 1 ML SOLV.P-RF12.306,2600002.551,9800000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 124 se modifică și va avea următorul cuprins:
  124W52799001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF1086,73120099,1152006,775800
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 156 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 157-167, cu următorul cuprins:
  157W42822003A11HA02PYRIDOXINUMVITAMINA B6 ARENA 250 mgCOMPR.250 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. DIN FOLIE PVC ALBĂ OPACĂ/AL X 10 COMPR.P6L500,3648000,4930000,000000
  158W42822002A11HA02PYRIDOXINUMVITAMINA B6 ARENA 250 mgCOMPR.250 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. DIN FOLIE PVC ALBĂ OPACĂ/AL X 10 COMPR.P6L200,3675000,4970000,000000
  159W65088002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN 500 mg/125 mgCOMPR. FILM.500 mg/ 125 mgGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM., FIECARE BLISTER FIIND INTRODUS ÎNTR-O PUNGĂ PROTECTOARE DIN AL LAMINATPRF140,5100000,6891420,267286
  160W65089001J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN 875 mg/125 mgCOMPR. FILM.875 mg/ 125 mgGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM., FIECARE BLISTER FIIND INTRODUS ÎNTR-O PUNGĂ PROTECTOARE DIN AL LAMINATPRF140,8905701,2034280,353714
  161W64190005J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN FP 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/ 57 mg/5 mlGLAXOSMITHKLINE (GSK) - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CARE CONȚINE PULB. PT 70 ML SUSP. ORALĂ ȘI O LINGURIȚĂPRF112,51600016,9200004,160000
  162W65069001J01MA01OFLOXACINUMZANOCIN 200 mgCOMPR. FILM.200 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF100,9170001,2400000,000000
  163W65056001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIFRANCOMPR. FILM.250 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC-AL X 10 COMPR. FILM.PRF100,4596000,6216000,135400
  164W65057001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIFRANCOMPR. FILM.500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC-AL X 10 COMPR. FILM.PRF100,6732000,9096000,048400
  165W63985002J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID FRESENIUS KABI 600 mgCOMPR. FILM.600 mgFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 10 (1 X 10) COMPR. FILM.PRF1086,73120099,11520027,363800
  166W65053001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1086,73120099,1152006,775800
  167W65055001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 100 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ100 mg/5 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ X 66 G GRAN. PTR. 150 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE DUBLĂ X 2,5 ML/5 MLPRF1689,840000790,0800000,000000
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 166 și 248 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 39, 156, 157, 247, 249-256, 258, 271, 280, 308-310, 348, 454 și 481 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  39W62602001L01BA01METHOTREXATUMMETHOTREXATE 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.PR1000,2850000,3728000,000000
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………
  156W64434001L01DB03EPIRUBICINUMEPISINDAN 10 mgPULB. PT. SOL. INJ.10 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, AVÂND CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ.PR146,70000061,0800000,000000
  157W52209001L01DB03EPIRUBICINUMEPISINDAN 10 mgPULB. PT. SOL. INJ.10 mgACTAVIS -S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLACON STICLĂ INCOLORĂ TIPI, CAPACITATE DE UMPLERE 8 ML CU PULBERE PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ INTRAVENOASĂ X 10 MG CLORHIDRAT DE EPIRUBICINĂS146,70000061,0800000,000000
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………
  247W06844004L01XE01IMATINIBUM **1GLIVEC 100 mgCAPS.100 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 120 CAPS.PR1202,3754002,89990017,121600
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………
  249W61684004L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB FRESENIUS KABI 100 mgCOMPR. FILM.100 mgFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR602,3754002,89990018,820766
  250W59852011L01XE01IMATINIBUM **1MEAXIN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1202,3754002,8999001,190766
  251W59500004L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB ZENTIVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 12 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PR1202,3754002,89990022,977266
  252W64730003L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB KOANAA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgKOANAA HEALTHCARE GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1202,3754002,8999001,685433
  253W59486006L01XE01IMATINIBUM **1IMAKREBIN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgALVOGEN IPCO S.AR.L.LUXEMBURGCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1202,3754002,89990039,688100
  254W59589001L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB TEVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgTEVA PHARMA B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC/AL A CÂTE 120 X 1 COMPRIMATPR1202,3754002,8999003,760766
  255W59541007L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB GLENMARK 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1201,9795002,4165830,000000
  256W61800001L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB ACCORD 100 mgCOMPR. FILM.100 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIEBLIST. PVC/PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR602,3754002,8999001,912933
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………
  258W59542002L01XE01IMATINIBUM **1IMATINIB GLENMARK 400 mgCOMPR. FILM.400 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3019,02079922,2588009,712200
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………
  271W63790001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB GLENMARK 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR30123,693600136,3523330,000000
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………
  280W63791001L01XE03ERLOTINIBUM **1ERLOTINIB GLENMARK 150 mgCOMPR. FILM.150 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR30153,868399169,2427990,000201
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………
  308W60260003L01XE13AFATINIBUM **1 ΩGIOTRIF 20 mgCOMPR. FILM.20 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE CONȚINÂND 28 X1 COMPRIMATE FILMATEPR28284,348928311,3032140,000000
  309W60261003L01XE13AFATINIBUM **1 ΩGIOTRIF 30 mgCOMPR. FILM.30 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE CONȚINÂND 28 X1 COMPRIMATE FILMATEPR28284,348928311,3032140,000000
  310W60262003L01XE13AFATINIBUM **1 ΩGIOTRIF 40 mgCOMPR. FILM.40 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE CONȚINÂND 28 X1 COMPRIMATE FILMATEPR28284,348928311,3032140,000000
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………
  348W64915001L01XX02ASPARAGINAZUMERWINASEPULB. PT. SOL. INJ.10.000 unități/flaconDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10.000 UI/FLACON PULB. PT. SOL. INJ.PR53.013,2560003.292,0840000,000000
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………
  454W55874002L02BG06EXEMESTANUMEXEMESTAN GLENMARK 25 mgCOMPR. FILM.25 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P-RF302,6570003,3595990,000067
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................………
  481W59829025M05BA06ACIDUM IBANDRONICUM **ACID IBANDRONIC GLENMARK 50 mgCOMPR. FILM.50 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC/PVDC-AL X 28 COMPR. FILM.P6L289,78142811,9410710,000000
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 501 se introduc patruzeci și șapte de noi poziții, pozițiile 502-548, cu următorul cuprins:
  502W59709001L01AD02LOMUSTINUM 4)CECENUCAPS.40 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLACON X 20 CAPSULEPR20117,090000129,5360000,000000
  503W65007004L01BC01CYTARABINUMCITARABINA KABI 100 mg/mlSOL. INJ./PERF.100 mg/mlFRESENIUS KABI ONCOLOGY PLCROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML, CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC CU CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN AL DE CULOARE GALBENĂ X 20 ML SOL. INJ./PERF.PR1103,800000126,7200000,000000
  504W65007003L01BC01CYTARABINUMCITARABINA KABI 100 mg/mlSOL. INJ./PERF.100 mg/mlFRESENIUS KABI ONCOLOGY PLCROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC CU CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN AL DE CULOARE ROȘIE X 10 ML SOL. INJ./PERF.PR143,41000056,7800000,000000
  505W65009001L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINA KABI 38 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.38 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML ȘI DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN AL DE CULOARE VERDE, A 200 MG/5,26 ML CONCENTRAT PENTRU SOL. PERF.PR122,93000030,9900000,000000
  506W65009003L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINA KABI 38 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.38 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 100 ML ȘI DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN AL DE CULOARE GALBENĂ, A 2000 MG/52,6 ML CONCENTRAT PENTRU SOL. PERF.PR1122,868000150,000000171,140000
  507W65009002L01BC05GEMCITABINUMGEMCITABINA KABI 38 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.38 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML ȘI DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DETAȘABILĂ DIN AL DE CULOARE ALBASTRĂ, A 1.000 MG/26,3 ML CONCENTRAT PENTRU SOL. PERF.PR193,564000118,29600040,484000
  508W65004001L01BC06CAPECITABINUMCAPECITABINA FRESENIUS KABI 150 mgCOMPR. FILM.150 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 BLIST. CU PERFORAȚIE DIN PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PR600,9370001,1846660,000000
  509W65005001L01BC06CAPECITABINUMCAPECITABINA FRESENIUS KABI 500 mgCOMPR. FILM.500 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 12 BLIST. CU PERFORAȚIE DIN PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PR1201,9422002,3710001,221666
  510W65073001L01BC07AZACITIDINUM **1VIDAZA 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlCELGENE EUROPE BVOLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 MG PULB. PT. SUSP. INJ.PR11.439,0000001.606,6600000,000000
  511W64798002L01CA04VINORELBINUMVINORELBINA TEVA 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE X 1 FLAC. X 5 ML CONC. PT. SOL. PERF.S1130,890000159,7900000,000000
  512W64798001L01CA04VINORELBINUMVINORELBINA TEVA 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlTEVA B.V.OLANDACUTIE X 1 FLAC. X 1 ML CONC. PT. SOL. PERF.S130,48000039,8640002,196000
  513W65008002L01CB01ETOPOSIDUMETOPOZIDA KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTIL ȘI SIGILAT CU CAPSE DETAȘABILE DIN AL DE CULOARE ALBASTRĂ CONȚINÂND 10 ML CONC. PENTRU SOL. PERF.PR153,38000067,5000000,000000
  514W59712001L01DA01DACTINOMICINUM 4)COSMEGEN LYOVAC 0,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.0,5 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT SOL INJ.PR1363,620000434,5000000,000000
  515W65006004L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN KABI 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC FLUROTEC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL DE CULOARE GALBENĂ X 60 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 600 MG CARBOPLATINĂPR1191,010000233,1900000,000000
  516W65006001L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN KABI 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC FLUROTEC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL DE CULOARE VERDE X 5 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 50 MG CARBOPLATINĂPR119,65000026,5600000,000000
  517W65006003L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN KABI 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC FLUROTEC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL DE CULOARE ROȘIE X 45 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 450 MG CARBOPLATINĂPR1144,170000176,0000000,000000
  518W65006002L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN KABI 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC FLUROTEC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL DE CULOARE ALBASTRĂ X 15 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 150 MG CARBOPLATINĂPR150,31000063,3100000,000000
  519W65013002L01XA03OXALIPLATINUMOXALIPLATIN KABI 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU FOLIE PROTECTOARE DIN PLASTIC A 20 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 100 MG OXALIPLATINĂPR164,28000081,2700000,000000
  520W65013001L01XA03OXALIPLATINUMOXALIPLATIN KABI 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU FOLIE PROTECTOARE DIN PLASTIC A 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 50 MG OXALIPLATINĂPR133,88000044,3200000,000000
  521W65013005L01XA03OXALIPLATINUMOXALIPLATIN KABI 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU FOLIE PROTECTOARE DIN PLASTIC A 40 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 200 MG OXALIPLATINĂPR1130,780000159,6600000,000000
  522W65030001L01XC03TRASTUZUMABUM **1KANJINTI 420 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.420 mgAMGEN EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 50 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CE CONȚINE 420 MG TRASTUZUMABPR14.652,9100005.109,8300000,000000
  523W64766004L01XE01IMATINIBUM **1GLIVEC 100 mgCAPS.100 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 120 CAPS.PR1202,3754002,89990017,121600
  524W65026001L01XE04SUNITINIBUM **1SUTENT 12,5 mgCAPS.12,5 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR30155,388333170,6450000,000000
  525W65027001L01XE04SUNITINIBUM **1SUTENT 25 mgCAPS.25 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR30309,592666338,7213330,000000
  526W65028001L01XE04SUNITINIBUM **1SUTENT 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR30617,321333674,1526660,000000
  527W64867001L01XE16CRIZOTINIBUM **1 ΩXALKORICAPS.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. DIN PVC/AL X 60 CAPS.PR60308,732833337,1550000,000000
  528W64866001L01XE16CRIZOTINIBUM **1 ΩXALKORICAPS.250 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. DIN PVC/AL X 60 CAPS.PR60350,990166383,2156660,000000
  529W64813002L01XE17AXITINIBUM **1 ΩINLYTACOMPR. FILM.1 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR5655,56214261,2441070,000000
  530W64814002L01XE17AXITINIBUM **1 ΩINLYTACOMPR. FILM.5 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATEPR56268,187321293,0057140,000000
  531W64971001L01XE24PONATINIBUM **1ICLUSIG 15 mgCOMPR. FILM.15 mgINCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION B.V.OLANDAFLAC. DIN PEID CU DOP CU FILET X 60 COMPR. FILM.PR60412,912833450,7113330,000000
  532W64973001L01XE24PONATINIBUM **1ICLUSIG 45 mgCOMPR. FILM.45 mgINCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION B.V.OLANDAFLAC. DIN PEID CU DOP CU FILET X 30 COMPR. FILM.PR30825,825666901,4226660,000000
  533W65011001L01XX19IRINOTECANUMIRINOTECAN KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML CARE CONȚINE 2 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR127,90000037,70400020,616000
  534W65011002L01XX19IRINOTECANUMIRINOTECAN KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML CARE CONȚINE 5 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR174,84400094,63200039,048000
  535W65011003L01XX19IRINOTECANUMIRINOTECAN KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CARE CONȚINE 15 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1220,524000269,220000120,640000
  536W65011004L01XX19IRINOTECANUMIRINOTECAN KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIA CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚINE 25 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1367,548000446,412000157,328000
  537W64573001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB PHARMAZAC 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgPHARMAZAC - S.A.GRECIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ.PR1643,000000739,0200000,000000
  538W64705001L01XX52VENETOCLAX **1VENCLYXTO 100 mgCOMPR. FILM.100 mgABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KGGERMANIACUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 7 COMPR. FILM.PR7223,550000249,1200000,000000
  539W64705003L01XX52VENETOCLAX **1VENCLYXTO 100 mgCOMPR. FILM.100 mgABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KGGERMANIACUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 112 COMPR. FILM. (4 CUTII X 28 COMPR. FILM.) AMBALAJ MULTIPLUPR112219,531785239,6306250,000000
  540W64705002L01XX52VENETOCLAX **1VENCLYXTO 100 mgCOMPR. FILM.100 mgABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KGGERMANIACUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 14 COMPR. FILM.PR14221,406428244,0585710,000000
  541W64703001L01XX52VENETOCLAX **1VENCLYXTO 10 mgCOMPR. FILM.10 mgABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KGGERMANIACUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 14 COMPR. FILM.PR1424,06928528,9607140,000000
  542W64704001L01XX52VENETOCLAX **1VENCLYXTO 50 mgCOMPR. FILM.50 mgABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KGGERMANIACUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 7 COMPR. FILM.PR7113,918571129,6214280,000000
  543W65003002L02BB03BICALUTAMIDUMBICALUTAMIDA KABI 50 mgCOMPR. FILM.50 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIA CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 (2X14) COMPR. FILM.P6L280,9248571,2501422,625929
  544W65001001L02BG03ANASTROZOLUMANASTROZOL KABI 1 mgCOMPR. FILM.1 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 (1X14) COMPR. FILM.P6L141,1853321,4986661,429191
  545W65012001L02BG04LETROZOLUMLETROZOL KABI 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.P6L102,0632002,6088000,183200
  546W64968001L03AB05INTERFERONUM ALFA 2B **INTRON A 10 milioane U.I./mlSOL. INJ./PERF.10 milioane U.I./mlMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 1 ML SOL. INJ/PERF.PR1233,720000285,3200000,000000
  547W64967001L03AB05INTERFERONUM ALFA 2B **INTRON A 18 milioane U.I./3 mlSOL. INJ./PERF.18 milioane U.I./3 mlMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 3 ML SOL. INJ/PERF.PR1394,270000467,9000000,000000
  548W65072001L04AX02TALIDOMIDUM **1THALIDOMIDE CELGENE 50 mgCAPS.50 mgCELGENE EUROPE BVOLANDACUTIE TIP PORTOFEL X 28 CAPS. (14 CAPS. X 2 BLISTERE PCTFE/PVC/AL)PR2855,19428561,5242850,000000
  8. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 13 se introduc două noi poziții, pozițiile 14 și 15, cu următorul cuprins:
  14W65147001L03AB07INTERFERONUM BETA 1A **1AVONEX 30 µg/0,5 ml PENSOL INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT30 µg/0,5 mlBIOGEN NETHERLANDS B.V.OLANDAAMBALAJ X 4 CUTII INDIVIDUALE FIECARE CONȚINÂND 1 STILOU INJECTOR (PEN) DE UNICĂ FOLOSINȚĂ, 1 AC DE INJECȚIE ȘI 1 CAPAC PENTRU STILOU INJECTOR (PEN) X 0,5 MLPR4690,407500762,0825000,000000
  15W65148001L04AA23NATALIZUMABUM **1TYSABRI 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlBIOGEN NETHERLANDS B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 15 ML CONC. PT. SOL. PERFPR15.468,5200005.998,8400000,000000
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 63 se modifică și va avea următorul cuprins:
  63W03348001A10BB07GLIPIZIDUMGLUCOTROL XL 10 mgCOMPR. FILM. ELIB. MODIF.10 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM. ELIB. MODIF.P-RF301,2873331,6840000,000000
  10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 160 se introduc trei noi poziții, pozițiile 161-163, cu următorul cuprins:
  161W53952003A10BA02METFORMINUMMETFORMIN ARENA 850 mgCOMPR.850 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 6 BLIST. PVC/AL X 10 COMPRIMATEP6L600,0888330,1201660,000000
  162W53952001A10BA02METFORMINUMMETFORMIN ARENA 850 MGCOMPR.850 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 5 COMPR.P6L150,0886660,1200000,000000
  163W65039001A10BB07GLIPIZIDUMGLUCOTROL XL 10 mgCOMPR. ELIB. MODIF.10 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII X 30 COMPR. CU ELIB. MODIF.PRF301,2873331,6840000,000000
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 67 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 68-72, cu următorul cuprins:
  68W61670001B02BD02 FACTOR VIII DE COAGULAREBERIATE 250PULB+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.250 UICSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ/PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOLV. CU 2,5 ML APĂ PT. PREPARATE INJ. ȘI CUTIE CU DISPOZ. DE ADM. COMPUS DIN: 1 DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20, 1 SERINGĂ DE 5 ML, 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂ, 2 TAMP. + PLASTUREPR1430,416000514,93200063,488000
  69W64927001B02BD04NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) **BENEFIX 1.000 UIPULB+SOLV. PT. SOL. INJ1.000 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ UMPLUTĂ X 5 ML SOL. INJ. + 1 SET STERIL DE PERF. + 2 TAMP. ALCOOL + 1 PLASTURE + 1 TAMP. TIFONPR11.698,0360001.896,648000545,452000
  70W64928001B02BD04NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) **BENEFIX 2.000 UIPULB+SOLV. PT. SOL. INJ2.000 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ UMPLUTĂ X 5 ML SOL. INJ. + 1 SET STERIL DE PERF. + 2 TAMP. ALCOOL + 1 PLASTURE + 1 TAMP. TIFONPR15.470,4700006.000,9700000,000000
  71W64925001B02BD04NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) **BENEFIX 250 UIPULB+SOLV. PT. SOL. INJ250 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ UMPLUTĂ X 5 ML SOL. INJ. + 1 SET STERIL DE PERF. + 2 TAMP. ALCOOL + 1 PLASTURE + 1 TAMP. TIFONPR1573,860000663,6600000,000000
  72W64926001B02BD04NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE) **BENEFIX 500 UIPULB+SOLV. PT. SOL. INJ500 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ UMPLUTĂ X 5 ML SOL. INJ. + 1 SET STERIL DE PERF. + 2 TAMP. ALCOOL + 1 PLASTURE + 1 TAMP. TIFONPR1983,1480001.117,416000139,064000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul „P6.5.1: Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 25 se introduc patru noi poziții, pozițiile 26-29, cu următorul cuprins:
  26W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.S1915,1800001.035,7000000,000000
  27W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.S11.779,7000001.978,0300000,000000
  28W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.S1474,080000554,9000000,000000
  29W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.S13.862,5500004.248,3400000,000000
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 25 se introduc patru noi poziții, pozițiile 26-29, cu următorul cuprins:
  26W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂPRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.S1915,1800001.035,7000000,000000
  27W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂPRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.S11.779,7000001.978,0300000,000000
  28W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂPRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.S1474,080000554,9000000,000000
  29W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂPRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.S13.862,5500004.248,3400000,000000
  14. La secțiunea P7 „Program național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
  12W53455002G03XC01RALOXIFENUMEVISTA 60 mgCOMPR. FILM.60 mgDAIICHI SANKYO EUROPE GMBHGERMANIACUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. ACLAR)P-RF281,4968561,8272860,643071
  15. La secțiunea P7 „Program național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 70 se introduc trei noi poziții, pozițiile 71-73, cu următorul cuprins:
  71W62041003G03XC01RALOXIFENUMRALOXIFEN ARENA 60 mgCOMPR. FILM.60 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 6 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.P6L841,2473801,5227380,000000
  72W62041001G03XC01RALOXIFENUMRALOXIFEN ARENA 60 mgCOMPR. FILM.60 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.P6L141,2692851,5742850,000000
  73W62041002G03XC01RALOXIFENUMRALOXIFEN ARENA 60 mgCOMPR. FILM.60 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.P6L281,2700001,6610710,000000
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 46 și 188 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  46W52799001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF1086,73120099,1152006,775800
  …………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……………
  188W62602001L01BA01METHOTREXATUMMETHOTREXATE 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.PR1000,2850000,3728000,000000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 324 se introduc douăzeci de noi poziții, pozițiile 325-344, cu următorul cuprins:
  325W63985002J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID FRESENIUS KABI 600 mgCOMPR. FILM.600 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 10 (1 X 10) COMPR. FILM.PRF1086,73120099,11520027,363800
  326W65053001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1086,73120099,1152006,775800
  327W65055001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 100 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ100 mg/5 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ X 66 G GRAN. PTR. 150 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE DUBLĂ X 2,5 ML/5 MLPRF1689,840000790,0800000,000000
  328W64931001J02AC03VORICONAZOLUM **VFEND 200 mgCOMPR. FILM.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885743,581143
  329W64929001J02AC03VORICONAZOLUM **VFEND 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 MLPRF1270,192000329,84400041,206000
  330W64930001J02AC03VORICONAZOLUM **VFEND 40 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ40 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. PEID DE 100 ML X 45 G PULB. PT. SUSP. ORALĂ + 1 MĂSURĂ DOZATOARE (23 ML) + 1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ (5 ML) + 1 ADAPTORPRF11.383,7000001.546,3900000,000000
  331W64693001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24131,322916144,7316660,000000
  332W64694001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 16,7 ML CONC. PT SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML)PR11.333,5400001.491,7100000,000000
  333W64692001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 105 ML SUSP. ORALĂPR12.529,9300002.795,7800000,000000
  334W65100001J05AB11VALACYCLOVIRUMVALTREX 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. DIN CLORURĂ DE POLIVINIL/AL X 10 COMPR. FILM.PRF102,9268003,9564000,929600
  335W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.S1474,080000554,9000000,000000
  336W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.S13.862,5500004.248,3400000,000000
  337W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.S11.779,7000001.978,0300000,000000
  338W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.S1915,1800001.035,7000000,000000
  339W65008002L01CB01ETOPOSIDUMETOPOZIDA KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU UN FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTIL ȘI SIGILAT CU CAPSE DETAȘABILE DIN AL DE CULOARE ALBASTRĂ CONȚINÂND 10 ML CONC. PENTRU SOL. PERF.PR153,38000067,5000000,000000
  340W65006004L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN KABI 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC FLUROTEC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL DE CULOARE GALBENĂ X 60 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 600 MG CARBOPLATINĂPR1191,010000233,1900000,000000
  341W65006003L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN KABI 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC FLUROTEC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL DE CULOARE ROȘIE X 45 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 450 MG CARBOPLATINĂPR1144,170000176,0000000,000000
  342W65006002L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN KABI 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC FLUROTEC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL DE CULOARE ALBASTRĂ X 15 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 150 MG CARBOPLATINĂPR150,31000063,3100000,000000
  343W65006001L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN KABI 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC FLUROTEC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL DE CULOARE VERDE X 5 ML CONC. PT. SOL. PERF. X 50 MG CARBOPLATINĂPR119,65000026,5600000,000000
  344W65025001L04AA10SIROLIMUS **RAPAMUNE 1 mgDRAJ.1 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 30 DRAJ. (BLIST. PVC/PE /ACLAR)PR3015,27866617,9253330,000000
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, poziția 24 se modifică și va avea următorul cuprins:
  24W52799001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF1086,73120099,1152006,775800
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 116 se introduc șase noi poziții, pozițiile 117-122, cu următorul cuprins:
  117W63985002J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID FRESENIUS KABI 600 mgCOMPR. FILM.600 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 10 (1X10) COMPR. FILM.PRF1086,73120099,11520027,363800
  118W65053001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1086,73120099,1152006,775800
  119W65055001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 100 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ100 mg/5 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ X 66 G GRAN. PTR. 150 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE DUBLĂ X 2,5 ML/5 MLPRF1689,840000790,0800000,000000
  120W64931001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgCOMPR. FILM.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885743,581143
  121W64929001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 MLPRF1270,192000329,84400041,206000
  122W64930001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 40 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ40 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. PEID DE 100 ML X 45 G PULB. PT. SUSP. ORALĂ + 1 MĂSURĂ DOZATOARE (23 ML) + 1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ (5 ML) + 1 ADAPTORPRF11.383,7000001.546,3900000,000000
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, poziția 34 se modifică și va avea următorul cuprins:
  34W52799001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF1086,73120099,1152006,775800
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 122 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 123-129, cu următorul cuprins:
  123W65053001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1086,73120099,1152006,775800
  124W63985002J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID FRESENIUS KABI 600 mgCOMPR. FILM.600 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 10 (1X10) COMPR. FILM.PRF1086,73120099,11520027,363800
  125W65055001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 100 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ100 mg/5 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ X 66 G GRAN. PTR. 150 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZĂTOARE DUBLĂ X 2,5 ML/5 MLPRF1689,840000790,0800000,000000
  126W64931001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgCOMPR. FILM.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885743,581143
  127W64929001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 MLPRF1270,192000329,84400041,206000
  128W64930001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 40 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ40 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. PEID DE 100 ML X 45 G PULB. PT. SUSP. ORALĂ + 1 MĂSURĂ DOZATOARE (23 ML) + 1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ (5 ML) + 1 ADAPTORPRF11.383,7000001.546,3900000,000000
  129W65025001L04AA10SIROLIMUS**RAPAMUNE 1 mgDRAJ.1 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 30 DRAJ. (BLIST. PVC/PE/ACLAR)PR3015,27866617,9253330,000000
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, poziția 34 se modifică și va avea următorul cuprins:
  34W52799001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF1086,73120099,1152006,775800
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 218 se introduc douăsprezece noi poziții, pozițiile 219-230, cu următorul cuprins:
  219W65053001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1086,73120099,1152006,775800
  220W63985002J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID FRESENIUS KABI 600 mgCOMPR. FILM.600 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 10 (1X10) COMPR. FILM.PRF1086,73120099,11520027,363800
  221W65055001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 100 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ100 mg/5 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ X 66 G GRAN. PTR. 150 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE DUBLĂ X 2,5 ML/5 MLPRF1689,840000790,0800000,000000
  222W64931001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgCOMPR. FILM.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885743,581143
  223W64929001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 MLPRF1270,192000329,84400041,206000
  224W64930001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 40 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ40 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. PEID DE 100 ML X 45 G PULB. PT. SUSP. ORALĂ + 1 MĂSURĂ DOZATOARE (23 ML) + 1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ (5 ML) + 1 ADAPTORPRF11.383,7000001.546,3900000,000000
  225W65100001J05AB11VALACYCLOVIRUMVALTREX 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. DIN CLORURĂ DE POLIVINIL/AL X 10 COMPR.FILM.PRF102,9268003,9564000,929600
  226W53030004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.S1474,080000554,9000000,000000
  227W53030002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.S11.779,7000001.978,0300000,000000
  228W53030001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.S1915,1800001.035,7000000,000000
  229W53030003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PRIVIGEN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlCSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 200 ML SOL. PERF.S13.862,5500004.248,3400000,000000
  230W65025001L04AA10SIROLIMUS **RAPAMUNE 1 mgDRAJ.1 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 30 DRAJ. (BLIST. PVC/PE/ACLAR)PR3015,27866617,9253330,000000
  24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1W52799001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF1086,73120099,1152006,775800
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziția 37 se introduc șase noi poziții, pozițiile 38-43, cu următorul cuprins:
  38W63985002J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID FRESENIUS KABI 600 mgCOMPR. FILM.600 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 10 (1 X 10) COMPR. FILM.PRF1086,73120099,11520027,363800
  39W65053001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1086,73120099,1152006,775800
  40W65055001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 100 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ100 mg/5 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ X 66 G GRAN. PTR. 150 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE DUBLĂ X 2,5 ML/5 MLPRF1689,840000790,0800000,000000
  41W64931001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgCOMPR. FILM.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885743,581143
  42W64929001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 MLPRF1270,192000329,84400041,206000
  43W64930001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 40 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ40 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. PEID DE 100 ML X 45 G PULB. PT. SUSP. ORALĂ + 1 MĂSURĂ DOZATOARE (23 ML) + 1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ (5 ML) + 1 ADAPTORPRF11.383,7000001.546,3900000,000000
  26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziția 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
  21W52799001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.P-RF1086,73120099,1152006,775800
  27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 151 se introduc șase noi poziții, pozițiile 152-157, cu următorul cuprins:
  152W65053001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 600 mgCOMPR. FILM.600 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF1086,73120099,1152006,775800
  153W63985002J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID FRESENIUS KABI 600 mgCOMPR. FILM.600 mgFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 10 (1X10) COMPR. FILM.PRF1086,73120099,11520027,363800
  154W65055001J01XX08LINEZOLIDUMZYVOXID 100 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ100 mg/5 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ X 66 G GRAN. PTR. 150 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE DUBLĂ X 2,5 ML/5 MLPRF1689,840000790,0800000,000000
  155W64931001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgCOMPR. FILM.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885743,581143
  156W64929001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 MLPRF1270,192000329,84400041,206000
  157W64930001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 40 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ40 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. PEID DE 100 ML X 45 G PULB. PT. SUSP. ORALĂ + 1 MĂSURĂ DOZATOARE (23 ML) + 1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ (5 ML) + 1 ADAPTORPRF11.383,7000001.546,3900000,000000
  28. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 127 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 128-134, cu următorul cuprins:
  128W64931001J02AC03VORICONAZOLUM **VFEND 200 mgCOMPR. FILM.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2811,76171414,35885743,581143
  129W64929001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ X 30 MLPRF1270,192000329,84400041,206000
  130W64930001J02AC03VORICONAZOLUM**VFEND 40 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ40 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. PEID DE 100 ML X 45 G PULB. PT. SUSP. ORALĂ + 1 MĂSURĂ DOZATOARE (23 ML) + 1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ (5 ML) + 1 ADAPTORPRF11.383,7000001.546,3900000,000000
  131W64693001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24131,322916144,7316660,000000
  132W64694001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 16,7 ML CONC. PT SOL. PERF. (18 MG POSACONAZOL/ML)PR11.333,5400001.491,7100000,000000
  133W64692001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 105 ML SUSP. ORALĂPR12.529,9300002.795,7800000,000000
  134W65025001L04AA10SIROLIMUS**RAPAMUNE 1 mgDRAJ.1 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 30 DRAJ. (BLIST. PVC/PE/ACLAR)PR3015,27866617,9253330,000000
  29. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 102 se introduc opt noi poziții, pozițiile 103-110, cu următorul cuprins:
  103W64987001B03XA01EPOETINUM ZETA**RETACRIT 10.000 UI/1,0 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10.000 UI/ 1,0 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 1 ML SOL. INJ.PR1189,630000231,5000000,000000
  104W64990001B03XA01EPOETINUM ZETA**RETACRIT 2.000 UI/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2.000 UI/ 0,6 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,6 ML SOL. INJ.PR140,93000053,5300000,000000
  105W64991001B03XA01EPOETINUM ZETA **RETACRIT 30.000 UI/0,75 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ30.000 UI/ 0,75 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,75 ML SOL. INJ.PR1429,710000506,5300000,000000
  106W64993001B03XA01EPOETINUM ZETA **RETACRIT 40.000 UI/1,0 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ40.000 UI/ 1,0 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 1 ML SOL. INJ.PR1529,710000615,5300000,000000
  107W64994001B03XA01EPOETINUM ZETA**RETACRIT 4.000 UI/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4.000 UI/ 0,4 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,4 ML SOL. INJ.PR180,390000101,6500000,000000
  108W64995001B03XA01EPOETINUM ZETA**RETACRIT 5.000 UI/0,5 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ5.000 UI/ 0,5 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 SERINGA PREUMPLUTĂ X 0,5 ML SOL. INJ.PR1100,510000122,7000000,000000
  109W64996001B03XA01EPOETINUM ZETA**RETACRIT 6.000 UI/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6.000 UI/ 0,6 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,6 ML SOL. INJ.PR1118,450000144,6000000,000000
  110W64997001B03XA01EPOETINUM ZETA**RETACRIT 8.000 UI/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8.000 UI/ 0,8 mlPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,8 ML SOL. INJ.PR1169,090000206,4300000,000000
  30. La secțiunea P11 „Programul național de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependențelor“, după poziția 7 se introduce o nouă poziție, poziția 8, cu următorul cuprins:
  8W63213001N07BC02METHADONUMMETHASAN 10 mg/mlCONC. PT. SOL. ORALĂ10 mg/mlLANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CARE CONȚINE 100 ML CONC. PT. SOL. ORALĂ, SERINGĂ GRADATĂ PT. ADMINISTRARE ORALĂ ȘI UN ADAPTOR PT. FLAC.PS134,60000045,2600000,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 19 martie 2019.
  p. Ministrul sănătății,
  Dan Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel
  -----