ORDIN nr. 316 din 11 martie 2019privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 19 martie 2019    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 3.269 din 8.03.2019 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 22 din 3 ianuarie 2019, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 182 din 3 ianuarie 2019, având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca are următoarea componență:– membri titulari:a) dr. Bogdan Stancu;b) psiholog Ovidiu Ioan Feldiorean;c) dr. Gheorghiță Iacob;– membri suplinitori:a) dr. Dan Perju-Dumbravă;b) psiholog Iulia Iosep;c) dr. Constantin Pintilei.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 11 martie 2019.Nr. 316.-----