HOTĂRÂRE nr. 135 din 12 martie 2019pentru aprobarea Planului național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 14 martie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 683/2013 pentru aprobarea Planului național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 16 septembrie 2013, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“,
  Valeriu Tabără
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurențiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  București, 12 martie 2019.Nr. 135.  +  ANEXĂPLAN NAȚIONAL DE ACȚIUNEprivind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor