HOTĂRÂRE nr. 129 din 5 martie 2019privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 8 martie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 44 alin. (5) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICValoarea taxelor anuale, prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4) din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se reactualizează după cum urmează:a) taxa anuală pentru activitatea de prospecțiune se stabilește la 358 lei/kmp;b) taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabilește la 1.437 lei/kmp;c) taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabilește la 35.923 lei/kmp.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  p. Ministrul energiei,
  Doru Vișan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 5 martie 2019.Nr. 129.-----