CAPITOLUL VI din ANEXA din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019, în întreg cuprinsul normelor metodologice prevăzute la art. I se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor art. I pct. 3.
   +  Capitolul VI PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE C L G A R CONT SINTETIC DENUMIRE CONT NOU S U gr. I, gr. II A P și gr. III A 1 CONTURI DE CAPITALURI 10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI 100 Fondul activelor fixe necorporale 100 00 Fondul activelor fixe necorporale 100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale 101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 101 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 101 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 102 00 Eliminat. 102 00 00 Eliminat.---------- Conturile sintetice de gradul II și III 10200 și 1020000 din grupa 10, clasa 1 au fost eliminate de subpct. 1 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 102 01 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 102 01 01 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 102 01 02 Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice---------- Conturile sintetice de gradul II și III 10201, 1020101, 1020102 din grupa 10, clasa 1 au fost introduse de subpct. 1 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 102 01 03 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe---------- Contul sintetic de gradul III 1020103 din grupa 10, clasa 1 a fost introdus de subpct. 1 al pct. III din anexa la ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016. 103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale 103 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale 103 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale 104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale 104 00 Eliminat 104 00 00 Eliminat---------- Conturile sintetice de gradul II și III 10400 și 1040000 din grupa 10, clasa 1 au fost eliminate de subpct. 1 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 104 01 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale 104 01 01 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale 104 01 02 Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală---------- Conturile sintetice de gradul II și III 10401, 1040101, 1040102 din grupa 10, clasa 1 au fost introduse de subpct. 1 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 104 01 03 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, altele decât active fixe---------- Contul sintetic de gradul III 1040103 din grupa 10, clasa 1 a fost introdus de subpct. 1 al pct. III din anexa la ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016. 105 Rezerve din reevaluare 105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri 105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri 105 02 Rezerve din reevaluarea construcțiilor 105 02 00 Rezerve din reevaluarea construcțiilor 105 03 Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor 105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor 105 04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale 105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale 105 05 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului 105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului 106 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) 106 00 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) 106 00 00 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) 11 REZULTATUL REPORTAT 117 Rezultatul reportat 117 00 Rezultatul reportat 117 00 00 Rezultatul reportat 12 REZULTATUL PATRIMONIAL 121 Rezultatul patrimonial 121 00 Rezultatul patrimonial 121 00 00 Rezultatul patrimonial 13 FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ 132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 132 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 132 00 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 133 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 133 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 133 00 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 139 Eliminat. 139 01 Eliminat. 139 01 00 Eliminat.---------- Conturile sintetice de gradul I, II și III: 139 "Alte fonduri", 13901 "Fond de dezvoltare a spitalului" și 1390100 "Fond de dezvoltare a spitalului". din grupa 13, clasa 1 au fost eliminate de subpct. 1 al pct. III din anexa la ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016. 15 PROVIZIOANE 151 Provizioane 151 01 Provizioane sub 1 an 151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte sub 1 an 151 01 02 Provizioane pentru garanții acordate clienților sub 1 an 151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță sub 1 an 151 01 04 Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente împrumuturilor garantate sub 1 an 151 01 08 Alte provizioane sub 1 an 151 02 Provizioane peste 1 an 151 02 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte peste 1 an 151 02 02 Provizioane pentru garanții acordate clienților peste 1 an 151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță peste 1 an 151 02 04 Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente împrumuturilor garantate peste 1 an 151 02 08 Alte provizioane peste 1 an 16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu și lung - 161 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 161 01 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare în exercițiul curent 161 01 00 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare în exercițiul curent 161 02 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare în exercițiile viitoare 161 02 00 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare în exercițiile viitoare 162 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale 162 01 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiul curent 162 01 00 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiul curent 162 02 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare 162 02 00 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare 163 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale 163 01 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiul curent 163 01 00 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiul curent 163 02 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare 163 02 00 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare 164 Împrumuturi interne și externe contractate de stat 164 01 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent 164 01 00 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent 164 02 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiile viitoare 164 02 00 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiile viitoare 165 Împrumuturi interne și externe garantate de stat 165 01 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent 165 01 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent 165 02 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen de rambursare în exercițiile viitoare 165 02 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen de rambursare în exercițiile viitoare 166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare 166 01 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent) 166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent) 166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent) 166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent) 166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent) 166 02 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare) 166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare) 166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare) 166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare) 166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare) 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate 167 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursare în exercițiul curent 167 01 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (cu termen de rambursare în exercițiul curent) 167 01 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în exercițiul curent) 167 01 03 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din privatizare (cu termen de rambursare în exercițiul curent) 167 01 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în exercițiul curent) 167 01 09 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu termen de rambursare în exercițiul curent) 167 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursare în exercițiile viitoare 167 02 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (cu termen de rambursare în exercițiile viitoare) 167 02 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în exercițiile viitoare) 167 02 03 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din privatizare (cu termen de rambursare în exercițiile viitoare) 167 02 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în exercițiile viitoare) 167 02 09 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu termen de rambursare în exercițiile viitoare) 168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate 168 01 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni 168 01 00 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni 168 02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale 168 02 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale 168 03 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale 168 03 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale 168 04 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de stat 168 04 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de stat 168 05 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat 168 05 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat 168 07 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate 168 07 01 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului 168 07 02 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului 168 07 03 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din privatizare 168 07 08 Dobânzi aferente creditelor pe termen lung provenite din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi 168 07 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - altele 169 Prime privind rambursarea obligațiunilor 169 01 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent) 169 01 00 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent) 169 02 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare) 169 02 00 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare) 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE 20 ACTIVE FIXE NECORPORALE 203 Cheltuieli de dezvoltare 203 00 Cheltuieli de dezvoltare 203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare 205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare 205 00 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare 205 00 00 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare 206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 206 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 206 00 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 208 Alte active fixe necorporale 208 01 Programe informatice 208 01 00 Programe informatice 208 02 Alte active fixe necorporale 208 02 00 Alte active fixe necorporale 21 ACTIVE FIXE CORPORALE 211 Terenuri și amenajări la terenuri 211 01 Terenuri 211 01 00 Terenuri 211 02 Amenajări la terenuri 211 02 00 Amenajări la terenuri 212 Construcții 212 01 Construcții - infrastructură drumuri 212 01 01 Construcții - drumuri publice 212 01 02 Construcții - drumuri industriale și agricole 212 02 Construcții - infrastructură pentru transport feroviar 212 02 01 Construcții - infrastructură pentru transport feroviar 212 03 Construcții - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte 212 03 01 Construcții - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte 212 04 Construcții - tunele 212 04 01 Construcții - tunele 212 05 Construcții - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare 212 05 01 Construcții - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare 212 06 Construcții - canale pentru navigație 212 06 01 Construcții - canale pentru navigație 212 09 Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții 212 09 01 Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții---------- Conturile sintetice de gradul II 21200 "Construcții" și de gradul III "212000 «Construcții»" au fost eliminate conform alin. (1) al pct. I din anexa 2 la ORDINUL nr. 82 din 18 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016, fiind introduse conturile prevăzute mai sus. 213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații 213 01 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) 213 01 00 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) 213 02 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare 213 02 00 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare 213 03 Mijloace de transport 213 03 00 Mijloace de transport 213 04 Animale și plantații 213 04 00 Animale și plantații 214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale 214 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale 214 00 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale 215 Alte active ale statului 215 00 Alte active ale statului 215 00 00 Alte active ale statului 23 ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE 231 Active fixe corporale în curs de execuție 231 00 Active fixe corporale în curs de execuție 231 00 00 Active fixe corporale în curs de execuție 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 232 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 233 Active fixe necorporale în curs de execuție 233 00 Active fixe necorporale în curs de execuție 233 00 00 Active fixe necorporale în curs de execuție 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 234 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 234 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) 260 Titluri de participare 260 01 Titluri de participare cotate 260 01 00 Titluri de participare cotate 260 02 Titluri de participare necotate 260 02 00 Titluri de participare necotate 260 03 Alte participații 260 03 00 Alte participații 265 Alte titluri imobilizate 265 00 Alte titluri imobilizate 265 00 00 Alte titluri imobilizate 267 Creanțe imobilizate 267 01 Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) 267 01 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) 267 01 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) 267 01 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) 267 01 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) 267 01 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) - altele 267 01 08 Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent) 267 02 Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) 267 02 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) 267 02 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) 267 02 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) 267 02 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) 267 02 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) - altele 267 02 08 Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare) 267 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung 267 06 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din Fondul de dezvoltare la dispoziția Guvernului 267 06 02 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent general al trezoreriei statului 267 06 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din privatizare 267 06 04 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din buget 267 06 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung - altele 267 06 09 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate 269 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare 269 01 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente 269 01 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente 269 02 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente 269 02 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente 28 AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE 280 Amortizări privind activele fixe necorporale 280 03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 280 05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare 280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare 280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale (la 07-01-2019, Contul sintetic de gradul III 2800800 „Amortizarea altor active fixe necorporale“ din Capitolul VI a fost eliminat de Punctul 3.1, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 ) 280 08 01 Amortizarea programelor informatice 280 08 09 Amortizarea altor active fixe necorporale (la 07-01-2019, Cap. VI a fost completat de Punctul 3.1, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 ) 281 Amortizări privind activele fixe corporale 281 01 Amortizarea amenajărilor la terenuri 281 01 00 Amortizarea amenajărilor la terenuri 281 02 Amortizarea construcțiilor (la 31-01-2018, Contul sintetic de gradul III 2810200 „Amortizarea construcțiilor“ din Capitolul VI a fost eliminat de Litera a), Punctul 2.1, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 281 02 01 Amortizarea construcțiilor - drumuri publice 281 02 02 Amortizarea construcțiilor - drumuri industriale și agricole; 281 02 03 Amortizarea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar 281 02 04 Amortizarea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte 281 02 05 Amortizarea construcțiilor - tunele 281 02 06 Amortizarea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare 281 02 07 Amortizarea construcțiilor - canale pentru navigație 281 02 08 Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții (la 31-01-2018, Cap. VI a fost completat de Litera a), Punctul 2.1, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 281 03 Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor (la 31-01-2018, Contul sintetic de gradul III 2810300 Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor din Capitolul VI a fost eliminat de Litera b), Punctul 2.1, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 281 03 01 Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) 281 03 02 Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare 281 03 03 Amortizarea mijloacelor de transport 281 03 04 Amortizarea animalelor și plantațiilor (la 31-01-2018, Cap. VI a fost completat de Litera b), Punctul 2.1, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale 281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale 29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE 290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale 290 04 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 290 04 00 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 290 05 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare 290 05 00 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare 290 08 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale (la 07-01-2019, Contul contabil sintetic de gradul III 2900800 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale“ din Capitolul VI a fost eliminat de Punctul 3.2, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 ) 290 08 01 Ajustări pentru deprecierea programelor informatice 290 08 09 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale (la 07-01-2019, Capitolul VI a fost completat de Punctul 3.2, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 ) 291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale 291 01 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor la terenuri 291 01 00 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor la terenuri 291 02 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (la 31-01-2018, Contul contabil sintetic de gradul III 2910200 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor“ din Capitolul VI a fost eliminat de Litera a), Punctul 2.2, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 291 02 01 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri publice 291 02 02 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri industriale și agricole 291 02 03 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar 291 02 04 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte 291 02 05 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - tunele 291 02 06 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare 291 02 07 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - canale pentru navigație 291 02 08 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții (la 31-01-2018, Grupa 29, clasa 2, Cap. VI a fost completată de Litera a), Punctul 2.2, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 291 03 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor (la 31-01-2018, Contul sintetic de gradul III 2910300 „Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor“ din Capitolul VI a fost eliminat de Litera b), Punctul 2.2, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) transport, animalelor și plantațiilor 291 03 01 Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) 291 03 02 Ajustări pentru deprecierea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare 291 03 03 Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport 291 03 04 Ajustări pentru deprecierea animalelor și plantațiilor (la 31-01-2018, Cap. VI a fost completat de Litera b), Punctul 2.2, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 291 04 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale 291 04 00 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale 293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuție 293 01 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție 293 01 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție 293 02 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție 293 02 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 296 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 296 01 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor cotate 296 01 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor necotate 296 01 03 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor participații 296 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare 296 02 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare 3 CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE 30 STOCURI DE MATERII ȘI MATERIALE 301 Materii prime 301 00 Materii prime 301 00 00 Materii prime 302 Materiale consumabile 302 01 Materiale auxiliare 302 01 00 Materiale auxiliare 302 02 Combustibili 302 02 00 Combustibili 302 03 Materiale pentru ambalat 302 03 00 Materiale pentru ambalat 302 04 Piese de schimb 302 04 00 Piese de schimb 302 05 Semințe și materiale de plantat 302 05 00 Semințe și materiale de plantat 302 06 Furaje 302 06 00 Furaje 302 07 Hrană 302 07 00 Hrană 302 08 Alte materiale consumabile 302 08 00 Alte materiale consumabile 302 09 Medicamente și materiale sanitare 302 09 00 Medicamente și materiale sanitare 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie 303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie 303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință 303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință 304 Materiale rezervă de stat și de mobilizare 304 01 Materiale rezervă de stat 304 01 00 Materiale rezervă de stat 304 02 Materiale rezervă de mobilizare 304 02 00 Materiale rezervă de mobilizare 305 Ambalaje rezervă de stat și de mobilizare 305 01 Ambalaje rezervă de stat 305 01 00 Ambalaje rezervă de stat 305 02 Ambalaje rezervă de mobilizare 305 02 00 Ambalaje rezervă de mobilizare 307 Materiale date în prelucrare în instituție 307 00 Materiale date în prelucrare în instituție 307 00 00 Materiale date în prelucrare în instituție 309 Alte stocuri 309 00 Alte stocuri 309 00 00 Alte stocuri 33 PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE 331 Produse în curs de execuție 331 00 Produse în curs de execuție 331 00 00 Produse în curs de execuție 332 Lucrări și servicii în curs de execuție 332 00 Lucrări și servicii în curs de execuție 332 00 00 Lucrări și servicii în curs de execuție 34 PRODUSE 341 Semifabricate 341 00 Semifabricate 341 00 00 Semifabricate 345 Produse finite 345 00 Produse finite 345 00 00 Produse finite 346 Produse reziduale 346 00 Produse reziduale 346 00 00 Produse reziduale 347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 347 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 348 Diferențe de preț la produse 348 00 Diferențe de preț la produse 348 00 00 Diferențe de preț la produse 349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale 349 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale 349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale 35 STOCURI AFLATE LA TERȚI 351 Materii și materiale aflate la terți 351 01 Materii și materiale aflate la terți 351 01 00 Materii și materiale aflate la terți 351 02 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți 351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți 354 Produse aflate la terți 354 01 Semifabricate aflate la terți 354 01 00 Semifabricate aflate la terți 354 05 Produse finite aflate la terți 354 05 00 Produse finite aflate la terți 354 06 Produse reziduale aflate la terți 354 06 00 Produse reziduale aflate la terți 356 Animale aflate la terți 356 00 Animale aflate la terți 356 00 00 Animale aflate la terți 357 Mărfuri aflate la terți 357 00 Mărfuri aflate la terți 357 00 00 Mărfuri aflate la terți 358 Ambalaje aflate la terți 358 00 Ambalaje aflate la terți 358 00 00 Ambalaje aflate la terți 359 Bunuri în custodie sau în consignație la terți 359 00 Bunuri în custodie sau în consignație la terți 359 00 00 Bunuri în custodie sau în consignație la terți 36 ANIMALE 361 Animale și păsări 361 00 Animale și păsări 361 00 00 Animale și păsări 37 MĂRFURI 371 Mărfuri 371 00 Mărfuri 371 00 00 Mărfuri 378 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial) 378 00 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial) 378 00 00 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial) 38 AMBALAJE 381 Ambalaje 381 00 Ambalaje 381 00 00 Ambalaje 39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE 391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 391 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 391 00 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 392 Ajustări pentru deprecierea materialelor 392 01 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile 392 01 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile 392 02 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 392 02 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 392 03 Ajustări pentru deprecierea materialelor rezervă de stat și de mobilizare 392 03 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor rezervă de stat și de mobilizare---------- Conturile sintetice de gradul II 39203 "Ajustări pentru deprecierea materialelor rezervă de stat și de mobilizare" și III 3920300 "Ajustări pentru deprecierea materialelor rezervă de stat și de mobilizare ", de la grupa 39, clasa 3, Cap. VI au fost introduse conform pct. I din anexa 2 la ORDINUL nr. 640 din 28 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 9 mai 2017. 393 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție 393 00 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție 393 00 00 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție 394 Ajustări pentru deprecierea produselor 394 01 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 394 01 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 394 05 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 394 05 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 394 06 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 394 06 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți 395 01 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți 395 01 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți 395 02 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți 395 02 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți 395 03 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți 395 03 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți 395 04 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți 395 04 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți 395 06 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți 395 06 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți 395 07 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți 395 07 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți 395 08 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți 395 08 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți 396 Ajustări pentru deprecierea animalelor 396 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor 396 00 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (la 31-01-2018, Contul sintetic de gradul II 39700 din Capitolul VI a fost eliminat de Punctul 2.3, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) (la 31-01-2018, Contul sintetic de gradul III 3970000 din Capitolul VI a fost eliminat de Punctul 2.3, Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 397 01 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 397 01 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 397 02 Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 397 02 00 Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 397 03 Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ- teritoriale 397 03 00 Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale (la 31-01-2018, Grupa 39, clasa 3, Cap. VI a fost completată de Punctul 2.3, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 398 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 398 00 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 4 CONTURI DE TERȚI 40 FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE 401 Furnizori 401 01 Furnizori sub 1 an 401 01 00 Furnizori sub 1 an 401 02 Furnizori peste 1 an 401 02 00 Furnizori peste 1 an 403 Efecte de plătit 403 01 Efecte de plătit sub 1 an 403 01 00 Efecte de plătit sub 1 an 403 02 Efecte de plătit peste 1 an 403 02 00 Efecte de plătit peste 1 an 404 Furnizori de active fixe 404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an 404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an 404 02 Furnizori de active fixe peste 1 an 404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an 405 Efecte de plătit pentru active fixe 405 01 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an 405 01 00 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an 405 02 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an 405 02 00 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an 408 Furnizori - facturi nesosite 408 00 Furnizori - facturi nesosite 408 00 00 Furnizori - facturi nesosite 409 Furnizori - debitori 409 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii și executări de lucrări 409 01 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii și executări de lucrări 41 CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE 411 Clienți 411 01 Clienți cu termen sub 1 an 411 01 01 Clienți cu termen sub 1 an 411 01 08 Clienți incerți sau în litigiu sub 1 an 411 02 Clienți cu termen peste 1 an 411 02 01 Clienți cu termen peste 1 an 411 02 08 Clienți incerți sau în litigiu peste 1 an 413 Efecte de primit de la clienți 413 01 Efecte de primit de la clienți sub 1 an 413 01 00 Efecte de primit de la clienți sub 1 an 413 02 Efecte de primit de la clienți peste 1 an 413 02 00 Efecte de primit de la clienți peste 1 an 418 Clienți - facturi de întocmit 418 00 Clienți - facturi de întocmit 418 00 00 Clienți - facturi de întocmit 419 Clienți - creditori 419 00 Clienți - creditori 419 00 00 Clienți - creditori 42 PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE 421 Personal - salarii datorate 421 00 Personal - salarii datorate 421 00 00 Personal - salarii datorate 422 Pensionari - pensii datorate 422 01 Pensionari civili - pensii datorate 422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate 422 02 Pensionari militari - pensii datorate 422 02 00 Pensionari militari - pensii datorate 423 Personal - ajutoare și indemnizații datorate 423 00 Personal - ajutoare și indemnizații datorate 423 00 00 Personal - ajutoare și indemnizații datorate 424 Șomeri - indemnizații datorate 424 00 Șomeri - indemnizații datorate 424 00 00 Șomeri - indemnizații datorate 425 Avansuri acordate personalului 425 00 Avansuri acordate personalului 425 00 00 Avansuri acordate personalului 426 Drepturi de personal neridicate 426 00 Drepturi de personal neridicate 426 00 00 Drepturi de personal neridicate 427 Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților 427 01 Rețineri din salarii datorate terților 427 01 00 Rețineri din salarii datorate terților 427 02 Rețineri din pensii datorate terților 427 02 00 Rețineri din pensii datorate terților 427 03 Rețineri din alte drepturi datorate terților 427 03 00 Rețineri din alte drepturi datorate terților 428 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul 428 01 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an 428 01 01 Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an 428 01 02 Alte creanțe în legătură cu personalul sub 1 an 428 02 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul peste 1 an 428 02 01 Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an 428 02 02 Alte creanțe în legătură cu personalul peste 1 an 429 Bursieri și doctoranzi 429 00 Bursieri și doctoranzi 429 00 00 Bursieri și doctoranzi 43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE 431 Asigurări sociale 431 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale 431 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale 431 02 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale 431 02 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale 431 03 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 431 03 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 431 04 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate 431 04 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate 431 05 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale 431 05 00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale 431 06 Contribuția asiguratorie pentru muncă 431 06 00 Contribuția asiguratorie pentru muncă (la 31-01-2018, Grupa 43, clasa 4, Cap. VI a fost completată de Punctul 2.4, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 431 07 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații 431 07 00 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații 437 Asigurări pentru șomaj 437 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj 437 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj 437 02 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj 437 02 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj 437 03 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 437 03 00 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 438 Alte datorii sociale 438 00 Alte datorii sociale 438 00 00 Alte datorii sociale 44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ȘI CONTURI ASIMILATE 440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 440 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 441 Sume încasate pentru bugetul capitalei 441 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei 441 00 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei 442 Taxa pe valoarea adăugată 442 03 Taxa pe valoarea adăugată de plată 442 03 00 Taxa pe valoarea adăugată de plată 442 04 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat 442 04 00 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat 442 06 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă 442 06 00 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă 442 07 Taxa pe valoarea adăugată colectată 442 07 00 Taxa pe valoarea adăugată colectată 442 08 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă 442 08 01 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - aferentă vânzărilor cu plata în rate 442 08 02 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - aferentă cumpărărilor cu plata în rate 442 08 03 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - aferentă stocurilor de mărfuri---------- Contul sintetic de gradul III 442 08 00 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" de la grupa 44, clasa 4, Cap. VI a fost modificat conform subpct. 1 al pct. II din anexa 2 la ORDINUL nr. 529 din 14 aprilie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016. 444 Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi 444 00 Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi 444 00 00 Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi 446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 446 00 Eliminat. 446 00 00 Eliminat.---------- Conturile sintetice 44600 și 4460000 de la grupa 44, clasa 4, Cap. VI au fost eliminate de subpct. 2 al pct. III din anexa la ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016. 446 01 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 446 01 00 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 446 02 Impozitul pe profit 446 02 00 Impozitul pe profit---------- Conturile sintetice de gradul II și III 44601, 4460100, 44602 și 446020 de la grupa 44, clasa 4, Cap. VI au fost introduse de subpct. 3 al pct. III din anexa la ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016. 448 Alte datorii și creanțe cu bugetul 448 01 Alte datorii față de buget 448 01 00 Alte datorii față de buget 448 02 Alte creanțe privind bugetul 448 02 00 Alte creanțe privind bugetul 45 DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI) 450 Sume de primit și de restituit Comisiei Europene/altor donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 01 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA 450 01 00 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA 450 02 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA 450 02 00 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA 450 03 Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 03 00 Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 04 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 04 00 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 05 01 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 05 02 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 05 03 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 05 04 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 05 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 06 Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 06 00 Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 07 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari-ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 450 07 00 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 451 Sume de primit și de restituit Autorităților de Certificare/Ministerul Agriculturii- PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 01 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA 451 01 00 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA 451 02 Sume de restituit Autorităților de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA 451 02 00 Sume de restituit Autorităților de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA 451 03 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 03 00 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 04 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 04 01 Sume de restituit Autorităților de Certificare - decertificare definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 04 02 Sume de restituit Autorităților de Certificare - deduceri procentuale definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 04 09 Alte sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 05 Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 05 00 Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 06 Sume avansate de Autoritățile de Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 06 01 Sume avansate de Autoritățile de Certificare - prefinanțare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 06 02 Sume avansate de Autoritățile de Certificare pentru plăți intermediare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 06 03 Sume avansate de Autoritățile de Certificare din vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităților temporare de fonduri externe nerambursabile postaderare 451 06 05 Sume de justificat Autorității de Certificare - decertificare definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 06 06 Sume de justificat Autorității de Certificare - deducere procentuală definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 451 06 09 Alte sume avansate de Autoritățile de Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 452 Sume datorate Agențiilor de Implementare/Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 452 01 Sume datorate Agențiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA 452 01 00 Sume datorate Agențiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA 452 02 Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 452 02 00 Sume datorate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 453 Sume de primit și de restituit Autorităților de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - 453 01 Sume de primit de la Autoritățile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - 453 01 00 Sume de primit de la Autoritățile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - 453 02 Sume de restituit Autorităților de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - 453 02 00 Sume de restituit Autorităților de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - 454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 454 01 Sume de primit de la beneficiari - PHARE- 454 01 00 Sume de primit de la beneficiari - PHARE- 454 02 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE- 454 02 00 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE- 454 03 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 454 03 01 Sume de recuperat de la beneficiari - instituții publice - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 454 03 02 Sume de recuperat de la beneficiari - ONG -uri, societăți comerciale, etc. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 454 04 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 454 04 01 Sume datorate beneficiarilor-ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 454 04 02 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI DE LA BUGET 454 05 Avansuri acordate beneficiarilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 454 05 01 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local 454 05 02 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții 454 05 03 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. 454 05 04 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget 454 06 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 454 06 01 Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 454 06 02 Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 454 06 03 Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 455 Sume de primit și de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET) 455 01 Sume de primit de la buget (cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) 455 01 00 Sume de primit de la buget (cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) 455 02 Sume de restituit bugetului (cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) 455 02 00 Sume de restituit bugetului (cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) 455 03 Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți donatori) - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 455 03 01 Sume de primit de la buget - prefinanțare 455 03 02 Sume de primit de la buget - cofinanțare 455 03 03 Sume de primit de la buget - indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți donatori 455 04 Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți donatori, top-up) - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 455 04 01 Sume de restituit bugetului - prefinanțare 455 04 02 Sume de restituit bugetului - cofinanțare 455 04 03 Sume de restituit bugetului - indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți donatori 455 04 04 Sume de restituit bugetului - top-up 455 04 09 Alte sume de restituit bugetului (dobânzi acumulate etc.)---------- Contul sintetic de gradul III 4550409 "Alte sume de restituit bugetului (dobânzi acumulate etc.)" a fost introdus de alin. (2) al pct. I din anexa 2 la ORDINUL nr. 82 din 18 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016. 455 05 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 455 05 01 Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 455 05 02 Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 455 05 03 Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 456 Sume de primit și de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 456 01 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -PHARE, SAPARD, ISPA 456 01 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -PHARE, SAPARD, ISPA 456 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 456 03 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - corecții financiare definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 456 03 09 Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 456 04 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 456 04 00 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 457 Sume avansate și de recuperat de la Agențiile de Implementare/Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 457 01 Sume de recuperat de la Agențiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA 457 01 00 Sume de recuperat de la Agențiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA 457 02 Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 457 02 01 Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - prefinanțare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 457 02 02 Sume avansate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți pentru plăți intermediare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 457 02 03 Sume avansate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți din vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităților temporare de fonduri externe nerambursabile postaderare 457 02 05 Sume de justificat de Autoritățile de Management - decertificare definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 457 02 06 Sume de justificat de Autoritățile de Management - deduceri procentuale definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 457 02 09 Alte sume de justificat Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Și FONDURI DE LA BUGET 457 03 Sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 457 03 01 Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - decertificare definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 457 03 02 Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - deduceri procentuale definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 457 03 09 Alte sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 458 Sume de primit/de restituit Agențiilor/Autorităților de Implementare/Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 458 01 Sume de primit de la Agențiile/Autoritățile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali) 458 01 00 Sume de primit de la Agențiile/Autoritățile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali) 458 03 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 458 03 01 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 458 03 02 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET 458 04 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 458 04 01 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 458 04 02 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - FONDURI DE LA BUGET 458 05 Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 458 05 01 Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 458 05 02 Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET 459 Sume datorate bugetului Uniunii Europene 459 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene 459 00 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene 46 DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI, DEBITORI ȘI CREDITORI AI BUGETELOR 461 Debitori 461 01 Debitori sub 1 an 461 01 01 Debitori sub 1 an - creanțe comerciale 461 01 02 Debitori sub 1 an - creanțe buget general consolidat 461 01 03 Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN 461 01 04 Debitori sub 1 an - instituții de credit, din tranzacții cu carduri bancare---------- Contul sintetic de gradul III 4610104 de la grupa 44, clasa 4, Cap. VI a fost introdus de subpct. 3 al pct. III din anexa la ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016. 461 01 09 Debitori sub 1 an - alte creanțe 461 02 Debitori peste 1 an 461 02 01 Debitori peste 1 an - creanțe comerciale 461 02 09 Debitori peste 1 an - alte creanțe necurente 462 Creditori 462 01 Creditori sub 1 an 462 01 01 Creditori sub 1 an - datorii comerciale 462 01 03 Creditori sub 1 an - datorii din operațiuni cu FEN 462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente 462 02 Creditori peste 1 an 462 02 01 Creditori peste 1 an - datorii comerciale 462 02 09 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente 463 Creanțe ale bugetului de stat 463 00 Creanțe ale bugetului de stat 463 00 00 Creanțe ale bugetului de stat 464 Creanțe ale bugetului local 464 00 Creanțe ale bugetului local 464 00 00 Creanțe ale bugetului local 465 Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat 465 01 Creanțe ale sistemului de asigurare de muncă și boli profesionale 465 01 00 Creanțe ale sistemului de asigurare de muncă și boli profesionale 465 02 Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat 465 02 00 Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat 466 Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului trezoreriei statului 466 04 Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj 466 04 01 Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj (Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale) 466 04 02 Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj 466 05 Creanțe ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 466 05 00 Creanțe ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 466 09 Creanțe ale bugetului trezoreriei statului 466 09 00 Creanțe ale bugetului trezoreriei statului 467 Creditori ai bugetelor 467 01 Creditori ai bugetului de stat 467 01 00 Creditori ai bugetului de stat 467 02 Creditori ai bugetului local 467 02 00 Creditori ai bugetului local 467 03 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat 467 03 00 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat 467 04 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj 467 04 00 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj 467 05 Creditori ai bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 467 05 00 Creditori ai bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 467 09 Creditori ai bugetului trezoreriei statului 467 09 00 Creditori ai bugetului trezoreriei statului 468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 468 01 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 468 01 01 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat 468 01 02 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local 468 01 03 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent general al trezoreriei statului 468 01 04 Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj 468 01 05 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului 468 01 06 Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare 468 01 07 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 468 01 08 Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului 468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt 469 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt 469 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt 469 01 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt -plasamente financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului 469 01 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din contul curent general al trezoreriei statului 469 01 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din venituri din privatizare 469 01 08 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului 469 01 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi acordate pe termen scurt 47 CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE 471 Cheltuieli înregistrate în avans 471 00 Cheltuieli înregistrate în avans 471 00 00 Cheltuieli înregistrate în avans 472 Venituri înregistrate în avans 472 00 Venituri înregistrate în avans 472 00 00 Venituri înregistrate în avans 473 Decontări din operații în curs de clarificare 473 01 Decontări din operații în curs de clarificare 473 01 03 Decontări din operații în curs de clarificare - datorii/creanțe din operațiuni cu FEN 473 01 09 Decontări din operații în curs de clarificare - alte datorii/creanțe curente 474 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 474 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 474 00 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori - 476 SUME ÎN CURS DE DECLARARE/JUSTIFICARE A CHELTUIELILOR - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET------------ Denumirea contului 476, grupa 47, clasa 4 "Conturi de terți" din Cap. VI "Planul de conturi general pentru instituții publice" a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014. EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 476 00 Sume în curs de declarare Autorităților de Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 476 00 00 Sume în curs de declarare Autorităților de Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET 48 DECONTĂRI 481 Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate 481 01 Decontări privind operațiuni financiare 481 01 01 Decontări privind operațiuni financiare - activitatea operațională 481 01 02 Decontări privind operațiuni financiare - activitatea de investiții 481 01 03 Decontări privind operațiuni financiare - activitatea de finanțare 481 02 Eliminat. 481 02 00 Eliminat. 481 03 Eliminat. 481 03 00 Eliminat.---------- Conturile sintetice de gradul II și III 48102, 4810200, 48103 și 4810300 de la grupa 48, clasa 4, Cap. VI au fost eliminate de subpct. 2 al pct. III din anexa la ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016. 481 09 Alte decontări privind încheierea execuției bugetare din anul curent (excedent/deficit) (la 26-03-2019, Denumirea contului 48109, Grupa 48, Clasa 4, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 3.1, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.878 din 21 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 26 martie 2019 ) 481 09 00 Alte decontări privind încheierea execuției bugetare din anul curent (excedent/deficit) (la 26-03-2019, Denumirea contului 4810900, Grupa 48, Clasa 4, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 3.1, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.878 din 21 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 26 martie 2019 ) 482 Eliminat. 482 00 Eliminat. 482 00 00 Eliminat.---------- Conturile sintetice de gradul I, II și III 482, 48200, 4820000 de la grupa 48, clasa 4, Cap. VI au fost eliminate de subpct. 2 al pct. III din anexa la ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016. 483 Decontări din operații în participație 483 00 Decontări din operații în participație 483 00 00 Decontări din operații în participație 484 Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului 484 00 Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului 484 00 00 Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului (la 31-01-2018, Grupa 48, clasa 4, Cap. VI a fost completată de Punctul 2.5, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 489 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent 489 01 01 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri 489 02 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli 489 02 01 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli 489 03 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului 489 03 01 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului---------- Conturile sintetice de gradul II 48900 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" și 4890000 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" au fost eliminate conform alin. (2) al pct. I din anexa 2 la ORDINUL nr. 82 din 18 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016, fiind introduse conturile prevăzute mai sus. 49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR 491 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți 491 01 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți sub 1 an 491 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți sub 1 an 491 02 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți peste 1 an 491 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți peste 1 an 496 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori 496 01 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori sub 1 an 496 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori sub 1 an 496 02 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori peste 1 an 496 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori peste 1 an 497 Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare 497 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare 497 00 00 Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare 5 CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT 50 INVESTIȚII PE TERMEN SCURT 505 Obligațiuni emise și răscumpărate 505 00 Obligațiuni emise și răscumpărate 505 00 00 Obligațiuni emise și răscumpărate 509 Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt 509 00 Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt 509 00 00 Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt 51 CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT 510 Disponibil din împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului 510 00 Disponibil din împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului 510 00 00 Disponibil din împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului 511 Valori de încasat 511 01 Valori de încasat 511 01 01 Valori de încasat 511 01 02 Cecuri de încasat la instituții de credit 512 Conturi la trezorerii și instituții de credit 512 01 Conturi la trezorerii și instituții de credit în lei 512 01 01 Conturi la trezorerii în lei 512 01 02 Conturi la instituții de credit în lei 512 04 Conturi în valută 512 04 02 Conturi la instituții de credit în valută 512 05 Sume în curs de decontare 512 05 01 Sume în curs de decontare la trezorerii 512 05 02 Sume în curs de decontare la instituții de credit 512 06 Disponibil în lei al trezoreriei centrale 512 06 00 Abrogat (la 26-03-2019, Contul 5120600, Grupa 51, Clasa 5, Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 3.2, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.878 din 21 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 26 martie 2019 ) 512 06 01 Disponibil în lei al trezoreriei centrale la trezorerii (la 26-03-2019, Contul 5120601, Grupa 51, Clasa 5, Capitolul VI a fost introdus de Punctul 3.2, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.878 din 21 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 26 martie 2019 ) 512 06 02 Disponibil în lei al trezoreriei centrale la instituții de credit (la 26-03-2019, Contul 5120602, Grupa 51, Clasa 5, Capitolul VI a fost introdus de Punctul 3.2, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.878 din 21 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 26 martie 2019 ) 512 07 Disponibil în valută al trezoreriei centrale 512 07 00 Disponibil în valută al trezoreriei centrale 512 08 Conturi de clearing, barter și cooperare economică 512 08 00 Conturi de clearing, barter și cooperare economică 512 09 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie 512 09 01 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie 512 09 02 Depozite ale operatorilor economici la trezorerie 512 10 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populației 512 10 00 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populației transformate în certificate de depozit (la 31-01-2018, Denumirea contului 5121000, grupa 51, clasa 5 din Cap. VI a fost modificată de Punctul 2.6, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 512 11 00 Disponibil aferent titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului (la 31-01-2018, Grupa 51, clasa 5 din Cap. VI a fost completată de Punctul 2.6, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 513 Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de stat 513 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat 513 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie 513 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la instituții de credit 513 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate de stat 513 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate de stat la instituții de credit 513 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne și externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor -din împrumuturi contractate de stat 513 03 01 Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat 513 03 02 Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat 514 Disponibil din împrumuturi interne și externe garantate de stat 514 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat 514 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie 514 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la instituții de credit 514 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de stat 514 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de stat la instituții de credit 514 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne și externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat 514 03 01 Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat 514 03 02 Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 515 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 515 01 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie 515 01 02 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit 515 01 03 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D) 515 02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 515 02 02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit 515 03 Depozite bancare 515 03 01 Depozite bancare la trezorerie 515 03 02 Depozite bancare la instituții de credit 515 04 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 515 04 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 515 05 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 515 05 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 515 06 Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor 515 06 00 Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor 516 Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale 516 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale 516 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie 516 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit 516 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale 516 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit 516 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne și externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale 516 03 01 Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale 516 03 02 Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale 517 Disponibil din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale 517 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale 517 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie 517 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit 517 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale 517 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit 517 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne și externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale 517 03 01 Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale 517 03 02 Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale 518 Dobânzi 518 06 Dobânzi de plătit 518 06 01 Dobânzi de plătit - aferente disponibilului 518 06 03 Dobânzi de plătit - aferente depozitelor 518 06 04 Dobânzi de plătit - aferente titlurilor de natura datoriei 518 06 05 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din contul curent general al trezoreriei statului 518 06 06 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din venituri din privatizare 518 06 08 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului 518 06 09 Dobânzi de plătit - aferente altor împrumuturi 518 07 Dobânzi de încasat 518 07 01 Dobânzi de încasat - conturi la trezorerie 518 07 02 Dobânzi de încasat - conturi la instituții de credit 518 08 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi 518 08 00 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi 519 Împrumuturi pe termen scurt 519 01 Împrumuturi pe termen scurt 519 01 01 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului 519 01 02 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din privatizare 519 01 03 Depozite atrase 519 01 04 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înființarea unor instituții sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 519 01 05 Împrumuturi primite din bugetul local pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii 519 01 06 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale 519 01 07 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 519 01 08 Împrumuturi primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului 519 01 09 Titluri de stat 519 01 10 Credite pe termen scurt primite, rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi 519 01 80 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadență 519 01 90 Alte împrumuturi pe termen scurt 52 DISPONIBIL AL BUGETELOR 520 Disponibil al bugetului de stat 520 01 Disponibil al bugetului de stat 520 01 00 Disponibil al bugetului de stat 520 02 Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent 520 02 00 Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent 521 Disponibil al bugetului local 521 01 Disponibil al bugetului local 521 01 00 Disponibil al bugetului local 521 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 521 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 521 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 521 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 523 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 523 00 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 524 Disponibil al bugetului trezoreriei statului 524 01 Disponibil al bugetului trezoreriei statului 524 01 00 Disponibil al bugetului trezoreriei statului 524 02 Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent 524 02 00 Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent 524 03 Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anii precedenți 524 03 00 Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anii precedenți 525 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 525 01 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 525 01 01 Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 525 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 525 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 525 02 01 Rezultatul execuției bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 525 02 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat 525 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 525 03 01 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți - a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 525 03 02 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți - al bugetului asigurărilor sociale de stat 525 04 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat 525 04 00 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat 526 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 526 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 526 00 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 527 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 527 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 527 00 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 528 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită 528 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită 528 00 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită 529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete 529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat 529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie 529 01 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la instituții de credit 529 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local 529 02 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie 529 02 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la instituții de credit 529 03 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete 529 03 01 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie 529 03 02 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la instituții de credit 529 04 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei 529 04 00 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei 529 09 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor 529 09 01 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie 529 09 02 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituții de credit 53 CASA ȘI ALTE VALORI 531 Casa 531 01 Casa în lei 531 01 01 Casa în lei 531 04 Casa în valută 531 04 02 Casa în valută 532 Alte valori 532 01 Timbre fiscale și poștale 532 01 00 Timbre fiscale și poștale 532 02 Bilete de tratament și odihnă 532 02 00 Bilete de tratament și odihnă 532 03 Tichete și bilete de călătorie 532 03 00 Tichete și bilete de călătorie 532 04 Bonuri valorice pentru carburanți auto 532 04 00 Bonuri valorice pentru carburanți auto 532 05 Bilete cu valoare nominală 532 05 00 Bilete cu valoare nominală 532 06 Tichete de masă 532 06 00 Tichete de masă 532 08 Alte valori 532 08 00 Alte valori 54 ACREDITIVE 541 Acreditive 541 01 Acreditive în lei 541 01 01 Acreditive în lei la trezorerie--------- Contul sintetic de gradul III 5410101 „Acreditive în lei la trezorerie“ din grupa 54, clasa 5 a fost introdus de subpct. 1 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018. 541 01 02 Acreditive în lei la instituții de credit 541 02 Acreditive în valută 541 02 02 Acreditive în valută la instituții de credit 542 Avansuri de trezorerie 542 01 Avansuri de trezorerie în lei 542 01 00 Avansuri de trezorerie în lei 542 02 Avansuri de trezorerie în valută 542 02 00 Avansuri de trezorerie în valută 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ 550 Disponibil din fonduri cu destinație specială 550 01 Disponibil din fonduri cu destinație specială 550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie 550 01 02 Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit 551*) Eliminat.------------- *) Contul 551 "Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială" a fost eliminat conform pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014. Notă
  Conform pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014, în întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 551 "Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială" se înlocuiește cu contul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" sau cu contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții".
  552 Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit 552 00 Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit 552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit 555 Disponibil al fondului de risc 555 01 Disponibil al fondului de risc în lei 555 01 01 Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie 555 01 02 Disponibil al fondului de risc în lei la instituții de credit 555 01 03 Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie în curs de clarificare 555 02 Disponibil al fondului de risc în valută 555 02 02 Disponibil al fondului de risc în valută la instituții de credit 555 03 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 555 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 555 04 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 555 04 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 557 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 557 01 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului la trezorerie 557 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 557 02 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului la instituții de credit 558 Disponibil din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 558 01 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 558 01 01 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la Trezorerie 558 01 02 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit 558 02 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 558 02 01 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la trezorerie 558 02 02 Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit 558 03 Disponibil în valută din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 558 03 02 Disponibil în valută din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit 558 03 03 Disponibil în valută din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit 559 Disponibil de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 559 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 559 01 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la Trezorerie 559 01 02 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit 559 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 559 02 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit 56 DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 560 Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii 560 01 Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii 560 01 01 Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" 560 01 02 Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit". 560 01 03 Disponibil în valută al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit 560 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 560 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 560 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 560 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 560 04 Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii 560 04 01 Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii la trezorerie 560 04 02 Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii la instituții de credit 561 Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții 561 01 Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții 561 01 01 Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - Disponibil curent la trezorerie 561 01 02 Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - Disponibil curent la instituții de credit 561 01 03 Disponibil în valută al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - Disponibil curent la instituții de credit---------- Contul sintetic de gradul III 5610100 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" a fost eliminat de la contul sintetic de gradul II: 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" conform alin. (3) al pct. I din anexa 2 la ORDINUL nr. 82 din 18 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016, fiind introduse conturile prevăzute mai sus. 561 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 561 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 561 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 561 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 562 Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii 562 01 Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii 562 01 00 Eliminat---------- Contul sintetic de gradul III 5620100 din grupa 56, clasa 5 a fost eliminat de subpct. 2 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 562 01 01 Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie 562 01 02 Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit 562 01 03 Disponibil în valută al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit---------- Conturile sintetice de gradul III 5620101, 5620102, 5620103 din grupa 56, clasa 5 au fost introduse de subpct. 2 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 562 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 562 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 562 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 562 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 562 04 Depozite ale activităților finanțate integral din venituri proprii 562 04 01 Depozite ale activităților finanțate integral din venituri proprii la trezorerie 562 04 02 Depozite ale activităților finanțate integral din venituri proprii la instituții de credit 57 DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE 571 Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 571 01 Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 571 01 00 Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 571 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 571 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 571 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 571 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 571 04 Depozite din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 571 04 00 Depozite din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 574 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj 574 01 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj 574 01 01 Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 574 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj 574 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 574 02 01 Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 574 02 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj 574 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 574 03 01 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 574 03 02 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți al bugetului asigurărilor pentru șomaj 574 04 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj 574 04 00 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj 575 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 575 01 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 575 01 00 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 575 02 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 575 02 00 Rezultatul execuției bugetare din anul curent 575 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 575 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți 575 04 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu 575 04 00 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu 58 VIRAMENTE INTERNE 581 Viramente interne 581 01 Viramente interne 581 01 01 Viramente interne - activitatea operațională 581 01 02 Viramente interne - activitatea de investiții 581 01 03 Viramente interne - activitatea de finanțare 581 01 04 Viramente interne - alte activități 59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate 595 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate 595 00 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate 6 CONTURI DE CHELTUIELI 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601 Cheltuieli cu materiile prime 601 00 Cheltuieli cu materiile prime 601 00 00 Cheltuieli cu materiile prime 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 602 01 Cheltuieli cu materialele auxiliare 602 01 00 Cheltuieli cu materialele auxiliare 602 02 Cheltuieli privind combustibilul 602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul 602 03 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 602 03 00 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb 602 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb 602 05 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat 602 05 00 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat 602 06 Cheltuieli privind furajele 602 06 00 Cheltuieli privind furajele 602 07 Cheltuieli privind hrana 602 07 00 Cheltuieli privind hrana 602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 602 09 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare 602 09 00 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603 00 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 606 Cheltuieli privind animalele și păsările 606 00 Cheltuieli privind animalele și păsările 606 00 00 Cheltuieli privind animalele și păsările 607 Cheltuieli privind mărfurile 607 00 Cheltuieli privind mărfurile 607 00 00 Cheltuieli privind mărfurile 608 Cheltuieli privind ambalajele 608 00 Cheltuieli privind ambalajele 608 00 00 Cheltuieli privind ambalajele 609 Cheltuieli cu alte stocuri 609 00 Cheltuieli cu alte stocuri 609 00 00 Cheltuieli cu alte stocuri 61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ȘI SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI 610 Cheltuieli privind energia și apa 610 00 Cheltuieli privind energia și apa 610 00 00 Cheltuieli privind energia și apa 611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 611 00 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 611 00 00 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 612 Cheltuieli cu chiriile 612 00 Cheltuieli cu chiriile 612 00 00 Cheltuieli cu chiriile 613 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare 614 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări 614 00 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări 614 00 00 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI 622 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 622 00 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 622 00 00 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 623 00 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal 624 01 Cheltuieli cu transportul de bunuri 624 01 00 Cheltuieli cu transportul de bunuri 624 02 Cheltuieli cu transportul de personal 624 02 00 Cheltuieli cu transportul de personal 626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 626 00 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 626 00 00 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 627 00 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 627 00 00 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale 629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente 629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente (la 07-01-2019, Contul contabil sintetic de gradul II 62902 „Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - reparații capitale“ din Capitolul VI a fost eliminat de Punctul 3.3, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 ) (la 07-01-2019, Contul contabil sintetic de gradul III 6290200 „Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - reparații capitale“ din Capitolul VI a fost eliminat de Punctul 3.3, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 ) 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 635 00 Eliminat. 635 00 00 Eliminat.---------- Conturile sintetice 63500 și 6350000 de la grupa 63, clasa 6, Cap. VI au fost eliminate de subpct. 3 al pct. III din anexa la ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016. 635 01 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 635 01 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 635 02 Cheltuieli cu impozitul pe profit 635 02 00 Cheltuieli cu impozitul pe profit---------- Conturile sintetice de gradul II și III 63501, 6350100, 63502 și 6350200 de la grupa 63, clasa 6, Cap. VI au fost introduse de subpct. 3 al pct. III din anexa la ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016. 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL 641 Cheltuieli cu salariile personalului 641 00 Cheltuieli cu salariile personalului 641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului 642 Cheltuieli salariale în natură 642 00 Cheltuieli salariale în natură 642 00 00 Cheltuieli salariale în natură 645 Cheltuieli privind asigurările sociale 645 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale 645 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale 645 02 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj 645 02 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj 645 03 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 645 03 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 645 04 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale 645 04 00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale 645 05 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații 645 05 00 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații 645 06 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 645 06 00 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 645 07 Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă 645 07 00 Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă (la 31-01-2018, Grupa 64, clasa 6, Cap. VI a fost completată de Punctul 2.7, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 645 08 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială 645 08 00 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială 646 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale 646 00 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale 646 00 00 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale 647 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 647 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 647 00 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 65 ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE 654 Pierderi din creanțe și debitori diverși 654 00 Pierderi din creanțe și debitori diverși 654 00 00 Pierderi din creanțe și debitori diverși 658 Alte cheltuieli operaționale 658 00 Eliminat 658 00 00 Eliminat---------- Conturile sintetice de gradul III 65800 și 6580000 din grupa 65, clasa 6 au fost eliminate de subpct. 3 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 658 01 Alte cheltuieli operaționale 658 01 01 Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice 658 01 09 Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni"---------- Conturile sintetice de gradul III 65801, 6580101 și 6580109 din grupa 65, clasa 6 au fost introduse de subpct. 3 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 66 CHELTUIELI FINANCIARE 663 Pierderi din creanțe imobilizate 663 00 Pierderi din creanțe imobilizate 663 00 00 Pierderi din creanțe imobilizate 664 Cheltuieli din investiții financiare cedate 664 00 Cheltuieli din investiții financiare cedate 664 00 00 Cheltuieli din investiții financiare cedate 665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar 665 00 Cheltuieli din diferențe de curs valutar 665 00 00 Cheltuieli din diferențe de curs valutar 665 01 00 Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor 665 02 00 Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților 666 Cheltuieli privind dobânzile 666 00 Cheltuieli privind dobânzile 666 00 00 Cheltuieli privind dobânzile 667 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA - 667 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA 667 00 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA 668 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 668 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 668 00 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA - 669 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA - 669 00 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA - 67 ALTE CHELTUIELI FINANȚATE DIN BUGET 670 Subvenții 670 00 Subvenții 670 00 00 Subvenții 671 Transferuri curente între unități ale administrației publice 671 00 Transferuri curente între unități ale administrației publice 671 00 00 Transferuri curente între unități ale administrației publice 672 Transferuri de capital între unități ale administrației publice 672 00 Transferuri de capital între unități ale administrației publice 672 00 00 Transferuri de capital între unități ale administrației publice 673 Transferuri interne 673 00 Transferuri interne 673 00 00 Transferuri interne 674 Transferuri în străinătate 674 00 Transferuri în străinătate 674 00 00 Transferuri în străinătate 675 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene 675 00 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene 675 00 00 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene 676 Asigurări sociale 676 00 Asigurări sociale 676 00 00 Asigurări sociale 677 Ajutoare sociale 677 00 Ajutoare sociale 677 00 00 Ajutoare sociale 678 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat 678 00 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat 678 00 00 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat 679 Alte cheltuieli 679 00 Alte cheltuieli 679 00 00 Alte cheltuieli 68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE 681 Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 681 01 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe 681 01 00 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe 681 02 Cheltuieli operaționale privind provizioanele 681 02 00 Cheltuieli operaționale privind provizioanele 681 03 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe 681 03 00 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe 681 04 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 681 04 01 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - stocuri 681 04 02 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - creanțe 682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 682 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile 682 01 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare 682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele 682 02 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile 682 02 00 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile 686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare 686 03 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare 686 03 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare 686 04 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 686 04 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 686 08 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor 686 08 00 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor 689 Cheltuieli privind rezerva de stat și de mobilizare 689 01 Cheltuieli privind rezerva de stat 689 01 00 Cheltuieli privind rezerva de stat 689 02 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare 689 02 00 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare 69 CHELTUIELI EXTRAORDINARE 690 Cheltuieli cu pierderi din calamități 690 00 Cheltuieli cu pierderi din calamități 690 00 00 Cheltuieli cu pierderi din calamități 691 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe 691 00 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe 691 00 00 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe 7 CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI 70 VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ECONOMICE 709 Variația stocurilor 709 00 Variația stocurilor 709 00 00 Variația stocurilor 71 ALTE VENITURI OPERAȚIONALE 714 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși 714 00 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși 714 00 00 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși 718 Alte venituri ale trezoreriei statului 718 00 Alte venituri ale trezoreriei statului 718 00 00 Alte venituri ale trezoreriei statului 72 VENITURI DIN PRODUCȚIA DE ACTIVE FIXE 721 Venituri din producția de active fixe necorporale 721 00 Venituri din producția de active fixe necorporale 721 00 00 Venituri din producția de active fixe necorporale 722 Venituri din producția de active fixe corporale 722 00 Venituri din producția de active fixe corporale 722 00 00 Venituri din producția de active fixe corporale 73 VENITURI FISCALE 730 Impozit pe venit, profit și câstiguri din capital de la persoane juridice 730 01 Impozit pe profit 730 01 00 Impozit pe profit 730 02 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 730 02 00 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 731 Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice 731 01 Impozit pe venit 731 01 00 Impozit pe venit 731 02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 731 02 00 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 732 Alte impozite pe venit, profit și câstiguri din capital 732 01 Alte impozite pe venit, profit și câstiguri din capital 732 01 00 Alte impozite pe venit, profit și câstiguri din capital 733 Impozit pe salarii 733 00 Impozit pe salarii 733 00 00 Impozit pe salarii 734 Impozite și taxe pe proprietate 734 00 Impozite și taxe pe proprietate 734 00 00 Impozite și taxe pe proprietate 735 Impozite și taxe pe bunuri și servicii 735 01 Taxa pe valoarea adăugată 735 01 00 Taxa pe valoarea adăugată 735 02 Sume defalcate din TVA 735 02 00 Sume defalcate din TVA 735 03 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii 735 03 00 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii 735 04 Accize 735 04 00 Accize 735 05 Taxe pe servicii specifice 735 05 00 Taxe pe servicii specifice 735 06 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 735 06 00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 736 Impozit pe comerțul exterior și tranzacții internaționale 736 01 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene 736 01 00 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene 739 Alte impozite și taxe fiscale 739 00 Alte impozite și taxe fiscale 739 00 00 Alte impozite și taxe fiscale 74 VENITURI DIN CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 745 Contribuțiile angajatorilor 745 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale 745 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale 745 02 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj 745 02 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj 745 03 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 745 03 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 745 04 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale 745 04 00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale 745 05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 745 05 00 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 745 07 Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă 745 07 00 Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă (la 31-01-2018, Grupa 74, clasa 7, Cap. VI a fost completată de Punctul 2.8, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 745 09 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori 745 09 00 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori 746 Contribuțiile asiguraților 746 01 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale 746 01 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale 746 02 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj 746 02 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj 746 03 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate 746 03 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate 746 09 Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale 746 09 00 Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale 75 VENITURI NEFISCALE 750 Venituri din proprietate 750 00 Venituri din proprietate 750 00 00 Venituri din proprietate 751 Venituri din vânzări de bunuri și servicii 751 01 Venituri din prestări de servicii și alte activități 751 01 00 Venituri din prestări de servicii și alte activități 751 02 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 751 03 Amenzi, penalități și confiscări 751 03 00 Amenzi, penalități și confiscări 751 04 Diverse venituri 751 04 00 Diverse venituri 751 05 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări) 751 05 00 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări) 76 VENITURI FINANCIARE 763 Venituri din creanțe imobilizate 763 00 Venituri din creanțe imobilizate 763 00 00 Venituri din creanțe imobilizate 764 Venituri din investiții financiare cedate 764 00 Venituri din investiții financiare cedate 764 00 00 Venituri din investiții financiare cedate 765 Venituri din diferențe de curs valutar 765 00 Venituri din diferențe de curs valutar 765 00 00 Venituri din diferențe de curs valutar 765 01 00 Venituri din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor 765 02 00 Venituri din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților 766 Venituri din dobânzi 766 00 Venituri din dobânzi 766 00 00 Venituri din dobânzi 767 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA - 767 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA - 767 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA - 768 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA - 768 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA - 768 00 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA - 769 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA) 769 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA) 769 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA) 77 FINANȚĂRI, SUBVENȚII, TRANSFERURI, ALOCAȚII BUGETARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ 770 Finanțarea de la buget 770 00 Finanțarea de la buget 770 00 00 Finanțarea de la buget 771 Finanțarea în baza unor acte normative speciale 771 00 Finanțarea în baza unor acte normative speciale 771 00 00 Finanțarea în baza unor acte normative speciale 772 Venituri din subvenții 772 01 Subvenții de la bugetul de stat 772 01 00 Subvenții de la bugetul de stat 772 02 Subvenții de la alte bugete 772 02 00 Subvenții de la alte bugete 773 Eliminat.-------------- Contul 773 "Venituri din alocații bugetare cu destinație specială" a fost eliminat conform pct. 3 al art. II din ORDINUKL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014. Notă
  Conform pct. 4 al art. II din ORDINUKL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014, în întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 773 "Venituri din alocații bugetare cu destinație specială" se înlocuiește cu conturi de venituri 7xx în funcție de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele respective în bugetul instituției, potrivit "Tabelului de corespondență între conturile contabile de venituri și codurile bugetare din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice - Venituri", prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013.
  774 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare 774 01 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani 774 01 00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani 774 02 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură 774 02 00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură 775 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 775 00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 775 00 00 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 776 Fonduri cu destinație specială 776 00 Fonduri cu destinație specială 776 00 00 Fonduri cu destinație specială 777 Veniturile fondului de risc 777 00 Veniturile fondului de risc 777 00 00 Veniturile fondului de risc 778 Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 778 00 Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 778 00 00 Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 779 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit 779 00 Eliminat 779 00 00 Eliminat---------- Conturile sintetice de gradul III 77900 și 7790000 din grupa 77, clasa 7 au fost eliminate de subpct. 4 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 779 01 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit 779 01 01 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice 779 01 09 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni---------- Conturile sintetice de gradul III 77901, 7790101 și 7790109 din grupa 77, clasa 7 au fost introduse de subpct. 4 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE 781 Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea operațională 781 02 Venituri din provizioane 781 02 00 Venituri din provizioane 781 03 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe 781 03 00 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe 781 04 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 781 04 01 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri 781 04 02 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanțe 786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 786 03 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 786 03 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 786 04 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 786 04 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 79 VENITURI EXTRAORDINARE 791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 791 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 791 00 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 8 CONTURI SPECIALE 80 CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI 803 00 00 Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință, precum și concesiuni (la 31-01-2018, Denumirea contului 8030000, grupa 80, clasa 8 a fost modificată de Punctul 2.9, Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 803 10 00 Active fixe corporale luate cu chirie 803 20 00 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 803 30 00 Valori materiale primite în păstrare sau custodie 803 40 00 Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare 803 50 00 Sume solicitate la restituire 803 60 00 Chirii și alte datorii asimilate 803 80 00 Ambalaje de restituit 803 90 00 Alte valori în afara bilanțului 804 00 00 Pagube produse din cauze de forță majoră și fortuite 804 10 00 Publicații primite gratuit în vederea schimbului internațional 804 20 00 Abonamente la publicații care se urmăresc până la primire 804 30 00 Imprimate de valoare cu decontare ulterioară 804 40 00 Documente respinse la viza de control financiar preventiv 804 60 00 Ipoteci imobiliare 804 70 00 Valori materiale supuse sechestrului 804 80 00 Garanție bancară pentru oferta depusă 804 90 00 Garanție bancară pentru bună execuție 805 00 00 Disponibil din garanția constituită pentru bună execuție 805 10 00 Garanții constituite de concesionar 805 20 00 Garanții depuse pentru sume contestate 805 30 00 Garanții depuse pentru înlesniri acordate 805 40 00 Înlesniri la plata creanțelor bugetare 805 50 00 Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită 805 60 00 Garanții legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară 805 70 00 Garanție bancară pentru avansul acordat (ISPA) 805 80 00 Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului 805 90 00 Garanții acordate de autoritățile administrației publice locale 806 00 00 Credite bugetare aprobate 806 10 00 Credite deschise de repartizat 806 20 00 Credite deschise pentru cheltuieli proprii 806 30 00 Fonduri de primit de la bugetul de stat 806 40 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - SAPARD - 806 50 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - PHARE - 806 60 00 Angajamente bugetare 806 70 00 Angajamente legale 806 80 00 Angajamente legale - SAPARD - 806 90 00 Angajamente de plată 807 00 00 Garanții de returnare a avansului acordat 807 10 00 Credite de angajament aprobate 807 20 00 Credite de angajament angajate 807 30 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat 807 40 00 Dobânzi și alte costuri aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat 807 50 00 Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare 8076 Bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului identificate pe raza unității administrativ-teritoriale---------- Contul 8076 "Bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului identificate pe raza unității administrativ-teritoriale" de la grupa 80, clasa 8, Cap. VI a fost introdus de subpct. 2 al pct. II din anexa 2 la ORDINUL nr. 529 din 14 aprilie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016. 807 70 00 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget 807 80 00 Declarația de cheltuieli transmisă autorităților de certificare aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și buget de stat 807 90 00 Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană aferente Fondului European de pescuit 808 00 00 Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții---------- Contul contabil în afara bilanțului 8080000 din grupa 80, clasa 8 a fost introdus de subpct. 2 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018. 808 20 00 Datorii contingente 808 30 00 Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 808 40 00 Sume aferente situației conturilor anuale potrivit Anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014 808 50 00 Sume aferente situației conturilor anuale potrivit Anexei V a Regulamentului (UE) nr. 341/2015 808 60 00 Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții 808 70 00 Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane------- Conturile contabile în afara bilanțului 8083000, 3084000, 8085000, 8086000 și 8087000 din grupa 80, clasa 8 au fost introduse de subpct. 3 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018. 89 (la 07-01-2019, Contul sintetic de gradul III 8910000 „Bilanț de deschidere“ din Capitolul VI a fost eliminat de Litera a), Punctul 3.4, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 ) (la 07-01-2019, Contul sintetic de gradul III 8920000 „Bilanț de închidere“ din Capitolul VI a fost eliminat de Litera a), Punctul 3.4, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 ) 891 Bilanț de deschidere 891 01 Bilanț de deschidere (pentru solduri) 891 01 00 Bilanț de deschidere (pentru solduri) 891 02 Bilanț de deschidere (pentru total sume) 891 02 00 Bilanț de deschidere (pentru total sume) 892 Bilanț de închidere 892 01 Bilanț de închidere (pentru solduri) 892 01 00 Bilanț de închidere (pentru solduri) 892 02 Bilanț de închidere (pentru total sume) 892 02 00 Bilanț de închidere (pentru total sume) (la 07-01-2019, Capitolul VI a fost completat de Punctul 3.4, Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 )
  ------------- Cap. VI: "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" a fost înlocuit cu PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE din anexa 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, conform pct. 4 din anexa la același act normativ. Cap. VI: "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" a fost modificat și completat de pct. I din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Notă
  Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice".3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice".
  Notă
  Pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 prevede:7. Anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“ se completează după cum urmează:7.1. Contul contabil sintetic de gradul III 2810201 „Amortizarea construcțiilor - drumuri publice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.2. Contul contabil sintetic de gradul III 2810202 „Amortizarea construcțiilor - drumuri industriale și agricole“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.3. Contul contabil sintetic de gradul III 2810203 „Amortizarea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.4. Contul contabil sintetic de gradul III 2810204 „Amortizarea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.5. Contul contabil sintetic de gradul III 2810205 „Amortizarea construcțiilor - tunele“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.6 Contul contabil sintetic de gradul III 2810206 „Amortizarea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.7. Contul contabil sintetic de gradul III 2810207 „Amortizarea construcțiilor - canale pentru navigație“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.8. Contul contabil sintetic de gradul III 2810208 „Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.9. Contul contabil sintetic de gradul III 2810301 „Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.10. Contul contabil sintetic de gradul III 2810302 „Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.11. Contul contabil sintetic de gradul III 2810303 „Amortizarea mijloacelor de transport“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.12. Contul contabil sintetic de gradul III 2810304 „Amortizarea animalelor și plantațiilor“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.13. Contul contabil sintetic de gradul III 2910201 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri publice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.14. Contul contabil sintetic de gradul III 2910202 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri industriale și agricole“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.15. Contul contabil sintetic de gradul III 2910203 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.16. Contul contabil sintetic de gradul III 2910204 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.17. Contul contabil sintetic de gradul III 2910205 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - tunele“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.18. Contul contabil sintetic de gradul III 2910206 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.19. Contul contabil sintetic de gradul III 2910207 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - canale pentru navigație“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.20. Contul contabil sintetic de gradul III 2910208 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.21. Contul contabil sintetic de gradul III 2910301 „Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.22. Contul contabil sintetic de gradul III 2910302 „Ajustări pentru deprecierea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.23. Contul contabil sintetic de gradul III 2910303 „Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.24. Contul contabil sintetic de gradul III 2910304 „Ajustări pentru deprecierea animalelor și plantațiilor“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.25. Contul contabil sintetic de gradul III 3970100 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.26. Contul contabil sintetic de gradul III 3970200 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.27. Contul contabil sintetic de gradul III 3970300 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.28. Contul contabil sintetic de gradul III 4310600 „Contribuția asiguratorie pentru muncă“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, clasificația funcțională și clasificația economică a cheltuielilor.7.29. Contul contabil sintetic de gradul III 4840000 „Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.30. Contul contabil sintetic de gradul III 5121100 „Disponibil aferent titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.31. Contul contabil sintetic de gradul III 6450700 „Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, clasificația funcțională și clasificația economică a cheltuielilor.7.32. Contul contabil sintetic de gradul III 7450700 „Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, clasificație venituri.
  Pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019 prevede:5. „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din 24 decembrie 2013, la capitolul XX „Anexe“, se completează astfel:5.1. Contul contabil sintetic de gradul III 2800801 „Amortizarea programelor informatice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.2. Contul contabil sintetic de gradul III 2800809 „Amortizarea altor active fixe necorporale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.3. Contul contabil sintetic de gradul III 2900801 „Ajustări pentru deprecierea programelor informatice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.4. Contul contabil sintetic de gradul III 2900809 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.5. Contul special sintetic de gradul III 8910100 „Bilanț de deschidere (pentru solduri)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.5.6. Contul special sintetic de gradul III 8910200 „Bilanț de deschidere (pentru total sume)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.5.7. Contul special sintetic de gradul III 8920100 „Bilanț de închidere (pentru solduri)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.5.8. Contul special sintetic de gradul III 8920200 „Bilanț de închidere (pentru total sume)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.
  Conform pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.878 din 21 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 26 martie 2019, în întreg cuprinsul normelor metodologice se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor pct. 3.
  Pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.878 din 21 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 26 martie 2019 prevede:3. La capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituțiile publice“:3.1. La clasa 4 „Conturi de terți“, grupa 48 „Decontări“, se modifică denumirea contului contabil sintetic de gradul II din 48109 „Alte decontări“ în 48109 „Alte decontări privind încheierea execuției bugetare din anul curent (excedent/deficit)“ și a contului contabil sintetic de gradul III 4810900 „Alte decontări“ în 4810900 „Alte decontări privind încheierea execuției bugetare din anul curent (excedent/deficit)“.3.2. La clasa 5 „Conturi la trezorerii și instituții de credit“, grupa 51 „ Conturi la trezorerii și instituții de credit“, se abrogă contul contabil sintetic de gradul III 5120600 „Disponibil în lei al trezoreriei centrale“ și se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:– 5120601 „Disponibil în lei al trezoreriei centrale la trezorerii“;– 5120602 „Disponibil în lei al trezoreriei centrale la instituții de credit“.