PROTOCOL din 28 octombrie 1971privind aplicarea articolului 1 al Convenţiei veterinare dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Argentina
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 144 din 5 decembrie 1972    I. Dispoziţiile articolului 1 al Corventiei veterinare încheiate la 24 septembrie 1971 între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Argentina şi ale prezentului protocol se aplică următoarelor animale vii şi produse de origine animala:- ecvidee domestice şi sălbatice;- rumegatoare şi porcine domestice şi sălbatice;- carnivore domestice şi sălbatice;- rozatoare domestice şi sălbatice;- fazani, potirnichi, porumbei domestici;- păsări vii;- peşti şi icre de peste, broaste, melci;- carne, organe şi măruntaie comestibile, provenite de la animale din speciile bovina, cabalina, porcina, ovina şi caprina, refrigerate, congelate, supracongelate sau conservate printr-un procedeu autorizat;- preparate din carne, organe şi măruntaie comestibile de la animale din speciile bovina, cabalina, porcina, ovina şi caprina;- păsări tăiate, măruntaie de păsări şi preparatele lor refrigerate, congelate, supracongelate, conservate prin frig sau printr-un procedeu autorizat;- fulgi, pene, coarne, copite, unghii mate şi par animal.Animalele vii şi produsele de origine animala, nespecificate în prezentul protocol, rămîn supuse reglemntarilor fiecărei părţi contractante.II. Punctele vamale autorizate pentru controlul sanitar-veterinar al animalelor şi produselor specificate în prezentul protocol sînt desemnate de fiecare parte contractată.III. Ecvideele, indiferent de destinaţia lor, vor fi însoţite de un certificat sanitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.Acest certificat poate fi colectiv pentru animalele din aceasta specie destinate macelariei; acestea vor fi identificate cu ajutorul unei mărci la ureche, purtind primele trei litere ale denumirii tarii de origine şi un număr de ordine.Caracteristicile acestei mărci vor fi menţionate în certificat, fără sa mai fie necesară precizarea semnalmentelor animalelor.IV. Bovinele, ovinele, caprinele şi porcinele pentru creştere vor fi însoţite de un certificat sanitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.Acest certificat poate fi colectiv; el trebuie să redea caracteristicile marcilor, făcute fie prin tatuaj la ureche, fie prin prinderea la ureche a unei plăci purtind un număr.V. Bovinele, ovinele, caprinele şi porcinele pentru macelarie vor fi însoţite de un certificat sanitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; acest certificat poate fi colectiv. Aceste animale sînt marcate conform condiţiilor prevăzute în paragraful precedent, caracteristicile marcilor fiind reproduse în certificat.VI. Rumegatoarele şi porcinele sălbatice vor fi însoţite de un certificat sanitar care va atesta ca acestea sînt sanatoase şi provin dintr-o localitate care de cel puţin 6 saptamini este:1. indemna de boli contagioase ale speciei;2. situata la o distanta de peste 20 km de orice focar de febra aftoasa şi pesta porcina, ultima condiţie fiind necesară numai pentru porcinele sălbatice.Acest certificat nu va putea fi eliberat cu mai mult de 3 zile înainte de expedierea animalelor.VII. Rozatoarele domestice şi sălbatice vor fi însoţite de un certificat sanitar atestind ca sînt sanatoase.Acest certificat va trebui sa precizeze, printre altele:- pentru iepurii de casa: ca provin dintr-o localitate indemna de mixomatoza şi de tularemie;- pentru iepurii salbatici: ca au fost prinsi într-o localitate indemna de tularemie de cel puţin 6 luni şi imprejurul căreia, pe o raza de 50 km, în aceeaşi perioadă, nu s-a constatat aceasta boala.Iepurii de vinat se vor putea prezenta întregi cu sau fără piele şi întregi cu sau fără viscere, iar carcasele acestor iepuri vor putea fi cu sau fără os.Modelul certificatului figurează în anexa nr. 4.Fiecare iepure salbatic trebuie să aibă marcate la ureche (prin tatuare sau plăcuţe) literele folosite pentru identificarea vehiculelor automobile ale tarii de origine în circulaţie internationala.VIII. Fazanii şi potirnichile vor fi însoţite de un certificat eliberat, cu cel mult 3 zile înainte de expedierea lor, de medicul veterinar al tarii exportatoare care răspunde de carantina pasarilor; acest document este conform modelului specificat în anexa nr. 5.Centrele de depozitare trebuie să fie construite, echipate şi supravegheate în asa fel încît să se poată efectua un control sanitar eficace; în special în timpul carantinei lotul va fi frecvent vizitat de un medic veterinar desemnat oficial de serviciul veterinar central al tarii exportatoare.Fiecare cadavru în perioada de depozitare a vinatului va trebui să fie examinat de un laborator specializat sau de o secţie specializată a unui laborator de diagnostic.În cazul cînd la una dintre păsările în carantina se constata o maladie infectioasa sau parazitara cu caracter contagios, în special pseudopesta aviara (boala Newcastle), tot lotul pasarilor de vinat va trebui să fie retras de la export.10% din păsările centrului de stocaj trebuie să fie controlate hematologic în vederea depistarii anticorpilor pseudopestei aviare (boala Newcastle) sau prin testul inhibarii hemoaglutinarii.În caz de reactie pozitiva trebuie să se dispună oprirea exportului tuturor pasarilor din centrul de stocaj şi închiderea acestuia pînă la terminarea sacrificarilor şi dezinfectiei.Medicul veterinar care răspunde de carantina va trebui sa urmărească retragerea de la export a oricărei păsări care prezintă o stare de slabire, chiar uşoară.IX. Carnea, organele, grasimile şi maruntaiele comestibile, proaspete, refrigerate, congelate sau supracongelate de la ecvidee domestice şi animale domestice din speciile bovina, caprina, ovina şi porcina trebuie să fi fost preparate în abatoare sau frigorifere autorizate pentru export.Organele comestibile constau din următoarele: creieri, inimi, ficati, spline, limbi, picioare, cozi, rinichi, stomacuri, burti, momite, capete, iar pentru specia porcina, şi din singe.Maruntaiele cuprind: intestinele, tendoanele şi nervii pentru toate speciile menţionate mai sus, precum şi single, cu excepţia singelui de porc.Condiţiile de autorizare a abatoarelor sînt specificate în anexa nr. 6.Produsele specificate mai sus trebuie să fi fost supuse unui control asigurat de medicii veterinari oficiali, potrivit modalităţilor prevăzute în anexa nr. 7.Animalele de la care s-au obţinut aceste produse nu trebuie să fi fost importate dintr-o ţara pentru care partea contractantă destinatara nu autoriza intrarea animalelor pe teritoriul sau.De asemenea, animalele nu trebuie să fi fost supuse unui tratament cu produse de natura sa afecteze calitatea carnii, ca: tireostatice, antibiotice, oestrogene (în alte scopuri decît cele terapeutice) şi conservante.Seroasele nu trebuie să prezinte nici o urma de zgîrieturi sau razuiala, cu excepţia acelora necesitate de scoaterea grasimii de prisos şi, în acest caz, locul de unde a fost scoasa grasimea trebuie să poarte ştampila inspecţiei veterinare: nu trebuie să se fi efectuat nici un fel de incizie decît aceea necesitata de inspecţie; ganglionii limfatici nu trebuie să fi fost ridicati.Ştampila serviciului veterinar al abatorului de origine trebuie să fie conform prescripţiilor prevăzute în anexa nr. 8, care determina, printre altele, condiţiile în care ea trebuie să fie aplicată.Pe toate organele se va aplica ştampila cu cerneala, în afară de aceasta, ştampila va trebui să fie aplicată, cu cerneala, pe o eticheta, fixată în mod vizibil pe ambalaj şi pe un duplicat al acestuia, aşezat în interiorul ambalajului.Carnea speciilor indicate în prezentul articol trebuie să se prezinte:- pentru porci: în carcase tăiate în jumătăţi: totuşi, se pot importa separat sferturi, jamboane întregi cu os şi spete întregi cu os, precum şi bucăţi din regiunea dorsolombara cu os, slanina şi piepti cintarind peste 3 kg;- pentru alte specii: în carcase jupuite, întregi sau tăiate în jumătăţi sau sferturi.Bucăţile mai mici decît jumatatile şi sferturile şi carnea dezosata a animalelor din speciile bovina, ovina, caprina şi porcina vor putea fi exportate dacă satisfac, printre altele, condiţiile prevăzute în anexa nr. 9.Carnea, organele, grasimile şi maruntaiele proaspete, refrigerate, congelate sau supracongelate trebuie să fie însoţite de un certificat sanitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; pentru cele care provin din speciile bovina, ovina, caprina, porcina, textul acestui document se completează cu o dovadă certificind ca produsele respective au fost preparate de la animale care nu provin dintr-o localitate pusă sub interdicţie din cauza febrei aftoase şi, în afară de aceasta, a pestei porcine, dacă este vorba de porcine.X. Păsările tăiate, maruntaiele şi grasimea lor, proaspete, refrigerate, congelate sau supracongelate, trebuie să fi fost preparate în abatoare autorizate, conform normelor indicate în anexa nr. 11.Aceste produse, precum şi iepurii domestici, trebuie să fie însoţite de un certificat conform modelului indicat în anexa nr. 12.XI. Produsele şi grasimile alimentare, altele decît cele prezentate în stare proaspăta, refrigerata, congelata sau supracongelata, conservele şi preparatele pe bază de carne şi de măruntaie şi extrasele din carne trebuie să fie însoţite de un certificat sanitar, conform modelului indicat în anexa nr. 13.Certificatul trebuie să fie completat cu atestarea ca produsele au fost preparate de la animale care nu provin dintr-o localitate pusă sub interdicţie pentru cauza de febra aftoasa şi, în afară de aceasta, de pesta porcina, dacă este vorba de produse provenite de la porci, pentru următoarele articole:- cirnati sau produse de carne similare, măruntaie sau singe de rumegatoare şi porcine;- alte preparate din carne sau măruntaie, obţinute de la rumegatoare şi porcine.Produsele de mai sus, cu excepţia intestinelor, vezicilor şi stomacurilor, trebuie să fi fost preparate în întreprinderi autorizate pentru export, condiţiile de acceptare a acestor întreprinderi fiind indicate în anexa nr. 14.XII. Vinatul impuscat trebuie să fie însoţit de un certificat, conform modelului indicat în anexa nr. 15.XIII. Certificatele sanitare prevăzute în prezentul protocol trebuie să fie redactate în limba română şi în limba spaniola.XIV. Animalele vii şi produsele de origine animala menţionate mai sus vor fi respinse de ţara importatoare dacă ele nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul protocol.Motivul respingerii trebuie să fie menţionat pe certificatul sanitar de către inspectorul veterinar al punctului vamal sau al staţiunii veterinare de la frontiera tarii importatoare.În cazul imposibilităţii de a le returna, animalele vor fi tăiate pe cheltuiala importatorului în abatorul cel mai apropiat de frontieră, desemnat de serviciul veterinar al tarii destinatare: produsele vor fi distruse în laboratorul de ecarisaj cel mai apropiat, pe cheltuiala importatorului.În toate cazurile, serviciul veterinar central al tarii importatoare va incunostinta prin telegrama, în cel mai scurt timp, serviciul veterinar central al tarii exportatoare asupra măsurilor pe care le-a luat şi împrejurărilor care au impus aceste măsuri. Telegrama va fi confirmată printr-o informare detaliată.XV. Vehiculele folosite pentru transportul animalelor vii vor fi curatate şi dezinfectate înainte de încărcare şi după descărcare. Serviciile veterinare centrale ale părţilor contractante îşi vor comunică reciproc regulamentele în vigoare cu privire la dezinfectarea mijloacelor de transport.XVI. În caz de epizootie constatată pe teritoriul uneia dintre părţile contractante, cealaltă parte are dreptul sa interzică sau sa limiteze, pe toată durata pericolului de contaminare importul animalelor şi produselor animale, precum şi al oricărui fel de produse care pot servi la propagarea contaminarii.XVII. Prezentul protocol va intra în vigoare la aceeaşi dată şi va rămîne în vigoare pentru aceeaşi durata ca şi convenţia veterinara menţionată la art. 1, dacă nu va fi înlocuit sau modificat de comun acord între părţile contractante la acest protocol.Întocmit la Buenos Aires, în doua exemplare, fiecare în limba română, limba spaniola şi limba franceza. În caz de diferenţa de interpretare va prevala textul francez.  +  Anexa 1 CERTIFICAT SANITAREcvidee pentru creştere sau pentru macelarieŢARA EXPORTATOARE ......................MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELORMINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELORServiciul veterinar .............I. Provenienţă animalelorNumele şi adresa crescatorului ............................(menţiune facultativă)Numele şi adresa expeditorului ............................II. Identificarea animalelorSpeciaCategoria (macelarie, creştere)VîrstaSexulMărci şi semnalmenteIII. Mijloace de transportCu (avion, vapor) (*1-*2) ............IV. Informaţii sanitareSubsemnatul ........... veterinar oficial, certific ca animalele indicate mai sus şi examinate astăzi: a) nu prezintă nici un simptom clinic de boala; b) au fost ţinute în ultimele 6 saptamini într-o zona indemna de boli contagioase ale speciei şi mai ales de durina, anemie infectoasa, encefalomielita ecvina şi influenţa catarala a calului; c) au stat mai mult de 6 luni, imediat înaintea exportului, într-o regiune indemna de morva de mai mult de 6 luni.Făcut la ......... la .......Sigiliul oficialSemnatura medicului veterinar____________*1) A se şterge menţiunea inutila.*2) A se indica: pentru avioane: numărul zborului; pentru vapoare: numele şi întreprinderea maritima.NOTĂ:Prezentul certiticat trebuie să se elibereze cu cel mult 3 zile înainte de expedierea animalelor.  +  Anexa 2 CERTIFICAT SANITARBovine, ovine, caprine şi porcine pentru creştereŢARA EXPORTATOARE ......................MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELORMINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELORServiciul veterinar .............I. Provenienţă animalelorNumele şi adresa crescatorului .........................(menţiune facultativă)Numele şi adresa expeditorului .........................II. Identificarea animalelorSpeciaRasaVîrstaSexulMărci auriculare şi semnalmenteIII. Mijloace de transportCu (avion, vapor) (*1-*2) ............IV. Informaţii sanitareSubsemnatul ................... veterinar oficial, certific ca animalele indicate mai sus şi examinate astăzi: a) nu prezintă nici un simptom clinic de boala; b) au fost ţinute în ultimele 30 zile într-o crescatorie indemna de boli contagioase ale speciei şi în special de febra aftoasa, bruceloza, scabie, tuberculoza, paratuberculoza, trichomonoza şi vibrioza (numai pentru bovine), de agalaxie contagioasei, febra catarala ovina şi variola (numai pentru ovine şi caprine), de pesta porcina clasica şi africana (numai pentru porcine); în această perioadă nu s-a constatat în jurul crescatoriei, pe o raza de 20 kilometri, nici un caz de febra aftoasa, variola (numai pentru ovine şi capirine) şi de pesta porcina (numai pentru porci); c) au fost supuse la doua serodiagnostice la un interval de 3 saptamini în vederea cercetării brucelozei; aceste probe au dat rezultat negativ; d) numai pentru bovine, ca au fost supuse unei tuberculinari intradermice cu rezultat negativ la .......... (această probă trebuie să se facă în cursul celor 15 zile care preced exportul bovinelor); e) nu au prezentat niciodată simptome clinice de leucoza bovina, ca în efectivul din care provin nu s-a constatat niciodată nici un caz de leucoza bovina şi ca animalele exportate au fost supuse controlului hematologic pentru leucoza, cu rezultat negativ; f) numai pentru vaci, ca au fost supuse unui examen bacteriologic al laptelui în vederea cercetării mamitei infectioase, în cursul celor 15 zile care preced exportul, şi ca examenul bacteriologic a fost negativ. g) au fost vaccinate împotriva febrei aftoase, cu mai mult de 15 zile şi nu mai puţin de 5 luni, cu un vaccin controlat oficial, activ contra virusurilor O, A şi C; h) numai pentru ovine, ca au fost vaccinate împotriva variolei, cu mai mult de 15 zile şi cu mai puţin de 4 luni; i) numai pentru porci, ca au fost vaccinari împotriva pestei porcine cu un vaccin care nu conţine virus viu şi împotriva rujetului, cu mai mult de o luna şi mai puţin de 6 luni.Făcut la ............................Sigiliul oficialSemnatura medicului veterinar............................____________*1) A se şterge menţiunea inutila.*2) A se indica: pentru avioane: numărul zborului; pentru vapoare: numele şi întreprinderea maritima.NOTĂ:Prezentul certificat trebuie să se elibereze cu cel mult 3 zile înainte de expedierea animalelor.  +  Anexa 3 CERTIFICAT SANITARBovine, ovine, caprine şi porcine pentru macelarieŢARA EXPORTATOARE .......................................MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELORMINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELOR*1)Serviciul veterinar .....................................I. Provenienţă animalelor Numele şi adresa crescatorului ...........................(menţiune facultativă)Numele şi adresa expeditorului ...........................II. Identificarea animalelorSpeciaRasaVîrstaSexulMărci auriculareIII. Mijloace de transportCu (avion, vapor) (*1-*2) ............IV. Informaţii sanitareSubsemnatul ........ veterinar oficial, certific ca animalele indicate mai sus şi examinate astăzi: a) nu prezintă nici un simptom clinic de boala; b) provin dintr-o crescatorie indemna de boli contagioase ale speciei şi în special de febra aftoasa şi variola (pentru oi) şi pesta porcina (pentru porci): în decursul ultimelor 6 saptamini nu s-a constatat pe o raza de 20 kilometri în jurul crescatoriei, nici un caz de febra aftoasa şi variola (pentru oviue) şi pesta porcina (pentru porci); c) bovinele în vîrsta de peste 6 luni au fost vaccinate contra febrei aftoase de mai mult de 15 zile şi mai puţin de un an cu un vaccin controlat oficial, activ împotriva virusurilor O, A şi C.Făcut la ................. la ........Sigiliul oficialSemnatura medicului veterinar.............................NOTĂ:Prezentul certificat trebuie să fie eliberat cu cel mult 3 zile înaintea imbarcarii animalelor.  +  Anexa 4 CERTIFICATprivind iepurii de reproducereŢARA DE ORIGINE ......................MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELORMINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELORServiciul veterinar ................................I. Identificarea animalelorNatura ambalajului ............Numărul de colete .............Caracteristici menţionate la ureche şi modul de identificare ...Greutatea neta ................II. Destinaţia produselorDe la ................. (locul de expediţie)Animalele se expediază la .........(locul de destinaţie)Cu (avion, vapor) (*1-*2) ..........Numele şi adresa expeditorului .............Numele şi adresa destinatarului ............III. Informaţii sanitareSubsemnatul ........... veterinar oficial, certific ca animalele indicate mai sus şi examinate astăzi: a) sînt sanatoase; b) au fost prinse într-o localitate indemna de tularemie de cel puţin 6 luni şi în jurul căreia, pe o raza de 54 km, nu s-a constatat în aceeaşi perioadă aceasta boala.Făcut la .......... la .......Sigiliul oficialSemnatura medicului veterinar.............................─────────*1) A se şterge menţiunea inutila.*2) A se indica: pentru avioane: numărul zborului; pentru vapoare: numele şi întreprinderea maritima.  +  Anexa 5 CERTIFICATprivind fazanii şi potirnichile de reproducereŢARA DE ORIGINE .......................................MINISTERUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI APELORMINISTERUL AGRICULTURII ŞI CREŞTERII ANIMALELORServiciul veterinar ....................................I. Identificarea animalelorSpecia ............................................Numărul pasarilor .................................Natura ambalajului ................................Numărul de colete .................................II. Destinaţia animalelorDe la ......... (locul de expediţie)Animalele se expediază la ....... (locul de destinaţie)Cu (avion, vapor) (*1-*2)..............................Numele şi adresa expeditorului ........................Numele şi adresa destinatarului .......................III. Informaţii sanitareSubsemnatul ...... veterinar oficial, însărcinat cu supravegherea carantinei pasarilor înainte de exportare, certific ca animalele indicate mai sus şi examinate astăzi: a) sînt sanatoase şi bine întreţinute; b) au fost prinse într-o zona indemna şi situata la o distanta de peste 50 km de orice focar de boala Newcastle şi de spirochetoza aviara, în timpul întregului sezon al recoltarii; c) au fost ţinute în centrul de depozitare minimum 3 saptamini, începînd din ziua în care întregul lot destinat exportului a intrat în carantina.Făcut la ........... la .........Sigiliul oficialSemnatura medicului veterinar.............................____________*1) A se şterge menţiunea inutila.*2) A se indica: pentru avioane: numărul zborului; pentru vapoare: numele şi întreprinderea maritima.  +  Anexa 6 CONDIŢIILE PE CARE TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASCĂ ABATOARELE  +  Articolul 1Pentru a putea fi autorizate în vederea exportului, abatoarele trebuie să îndeplinească condiţiile generale stabilite în prezentul regulament, pentru instalaţiile, echipamentul, modul de funcţionare, regulile de igiena şi organizarea serviciului inspecţiei veterinare.  +  Capitolul 1 Condiţii de instalare şi echipament  +  Articolul 2Întreprinderile vizate la articolul 1 al prezentei anexe trebuie să comporte o separare corespunzătoare între sectorul salubru şi sectorul insalubru şi să fie amenajate în asa fel încît să asigure, de la introducerea în abator a animalului viu şi pînă la ieşirea carnii şi organelor considerate proprii pentru consumul uman, un mers continuu, fără posibilitatea returnarii şi fără incrucisarea sau suprapunerea între animalele vii şi carne, ori între carne şi subproduse sau resturi.  +  Articolul 3Locurile de stabulatie trebuie să fie prevăzute în asa fel încît să permită:- şederea unui număr maxim de animale pentru tăiere în cursul unei zile de muncă;- un repaus satisfăcător al animalelor înainte de tăiere.  +  Articolul 4Sălile de tăiere şi de jupuire să fie de dimensiuni suficiente şi sa îndeplinească condiţiile de mai jos:1. să se rezerve un loc special pentru taierea porcilor;2. locurile de tăiere şi de scurgere a singelui trebuie să fie separate de locurile de jupuire. Pentru vitele mari, dacă diferitele operaţiuni care se succed, începînd de la scurgerea singelui şi pînă la terminarea jupuirii, nu se efectuează pe animalul suspendat, operaţiunea în vederea jupuirii trebuie să se facă pe scripete metalic.  +  Articolul 5Locurile de golire şi de prima spalare a organelor abdominale (stomacuri şi intestine) şi locurile de folosire a maruntaielor şi a intestinelor trebuie să fie izolate de sala de jupuire, însă în apropierea acesteia.  +  Articolul 6Instalaţiile frigorifice trebuie, în mod obligatoriu, sa cuprindă:1. una sau mai multe camere de răcire care să permită efectuarea acestei operaţiuni pe carcase şi pe organele tuturor animalelor sacrificate într-o zi de muncă;2. eventual una sau mai multe sali de capacitate suficienta, destinate depozitarii carnii şi organelor, sub regim de frig, dacă aceste produse vor trebui sa ramina în întreprindere pentru ziua următoare celei în care s-a efectuat taierea.  +  Articolul 7Fiecare întreprindere trebuie să aibă, printre altele:1. un local de izolare a animalelor vii, bolnave sau suspecte;2. un local amenajat pentru taierea acestor animale;3. un local pentru păstrare la rece a carcaselor şi organelor reţinute sub observatie;4. un local destinat reţinerii carnii, organelor şi maruntaielor confiscate, pînă la predarea lor la ecarisaj (fiecare dintre localurile arătate mai sus va fi prevăzut cu un sistem de incuietoare cu cheie);5. localuri pentru antrepozitarea seului, pieilor, coarnelor şi copitelor;6. un loc amenajat şi echipat pentru spalarea şi dezinfectarea vehiculelor;7. vestiare, duşuri, toalete şi lavabouri instalate în număr suficient la ieşirea din WC-uri.  +  Articolul 8Un local prevăzut cu incuietoare cu cheie, amenajat în mod corespunzător şi destul de mare ca suprafaţa va trebui să fie rezervat agenţilor serviciului de inspecţie.  +  Articolul 9Clădirile trebuie astfel amenajate încît să permită cu usurinta aplicarea regulilor de igiena.Localurile specificate în articolele 4, 5, 6 şi articolul 7 paragrafele 2, 3 şi 4 din prezenta anexa vor trebui sa satisfacă, în special, condiţiile de mai jos:1. podelele trebuie să fie în mod riguros etanse şi nealunecoase; ele trebuie să fie suficient de înclinate şi cu o reţea de evacuare adecvată pentru scurgerea lichidelor;2. pereţii interiori şi tavanele trebuie să fie tencuite cu un material lavabil; pereţii trebuie să aibă, pînă la înălţimea de cel puţin doi metri de la sol, o tencuiala rezistenta la lovituri, impermeabila, neteda şi rezistenta la putrezire.Localurile trebuie să fie, de asemenea, prevăzute cu un dispozitiv de protecţie împotriva insectelor şi rozatoarelor.  +  Articolul 10Toate localurile în care carcasele circula sau stau trebuie să fie dotate cu o reţea aeriană de transport de natura să permită reducerea la minimum a manipulării carnii.  +  Articolul 11În fiecare întreprindere va trebui sa existe o reţea de apa potabilă sub presiune, excluzîndu-se orice reţea de apa nepotabila.Aceasta poate fi permisă, totuşi, pentru funcţionarea aparatelor de producere a frigului, cu condiţia sa nu aibă nici o comunicare cu reţeaua de apa potabilă.Posturile de apa sub presiune trebuie să fie instalate în locuri corespunzătoare, în vederea curatirii localurilor, precum şi a spalarii carcaselor după jupuire şi inspecţie.În sălile de tăiere şi de jupuire ca şi în localurile de curăţire a maruntaielor trebuie să fie instalate posturi de apa calda.Iluminatul trebuie să se asigure în mod satisfăcător în toate localurile. Sălile în care animalele sînt tăiate şi jupuite, carnurile şi organele antrepozitate, stocate, prelucrate sau condiţionate trebuie să fie prevăzute cu lumina artificiala avînd aceleaşi caracteristici ca şi lumina zilei.Va trebui să se asigure o aerisire suficienta în toate localurile.Evacuarea aburilor, gazului şi fumului trebuie să fie realizată prin dispozitive special amenajate în acest scop.  +  Articolul 12Dispozitivele folosite trebuie să fie făcute din materiale inalterabile şi sa cuprindă cel puţin:1. recipiente pentru singe;2. bacuri cu burduf sau alte dispozitive adecvate primirii directe a organelor abdominale ale vitelor mari în momentul evisceratiei;3. cirlige, platouri şi mese care să poată permite efectuarea controlului sanitar al organelor şi capatinilor;4. recipiente etanse prevăzute cu capace cu balamale cu închidere imbucata, pentru colectarea resturilor;5. bacuri cu dispozitive de zavorire, pentru confiscari;6. un dispozitiv pentru curăţirea cu apa fierbinte a materialului folosit la receptionarea şi transportarea viscerelor;7. lavabouri şi posturi de spalare şi dezinfecţie, instrumente şi unelte de lucru şi de control (cutite, ferastraie etc.)  +  Capitolul 2 Reguli de funcţionare şi igiena  +  Articolul 13Animalele care, în momentul efectuării examenului clinic de către veterinarul abatorului, nu sînt considerate sanatoase vor trebui să fie marcate în mod deosebit şi aşezate în grajdul de izolare. Animalele specificate în prezentul articol nu pot fi sacrificate decît în localul de tăiere prevăzut în acest scop în secţia sanitară.  +  Articolul 14Nu vor putea fi conduse spre locurile de tăiere decît animalele destinate a fi sacrificate imediat; toate celelalte vor trebui sa ramina în grajdurile lor.Animalele vor trebui să fie sacrificate şi prelucrate în locurile care sînt rezervate în sălile de tăiere, potrivit speciei sau categoriei din care fac parte.  +  Articolul 15Single va trebui să fie adunat în recipiente prevăzute pentru control.Practica de suflare a carcaselor în scopul de a usura jupuirea pielii, precum şi suflarea plaminilor, sînt interzise; în momentul evisceratiei, masa gastro-intestinala va trebui să fie recepţionată direct în bacuri cu burduf sau pe masa de evisceratie, ori pe platouri, după specia animalului şi modul de lucru.Curăţirea carcaselor cu ajutorul cirpelor este interzisă. Sînt interzise deschiderea şi golirea viscerelor (stomacuri sau intestine) în altă parte decît în locurile rezervate special pentru acest scop.Pieile vor trebui să fie transportate în depozite speciale cît se poate de repede după jupuire.Resturile trebuie să se depună în recipientele amenajate în acest scop.  +  Articolul 16Carnea şi organele reţinute sau confiscate trebuie să fie transportate cît mai repede în locul destinat sechestrării sau distrugerii lor. Organele de mic volum confiscate şi resturile vor trebui să fie aşezate în locurile de confiscare.  +  Articolul 17Carcasele, considerate bune pentru export, vor trebui să fie ţinute în sali frigorifice, la o temperatura de pînă la 4°C, astfel ca temperatura din interiorul carnii sa nu depăşească +7°C. Organele consumabile ca atare vor trebui să fie transportate cît mai repede posibil din sala de jupuire în camera racitor pentru refrigerare.  +  Articolul 18Personalul abatorului trebuie să poarte echipament de lucru adecvat, halate, bonete, bluze etc., puse la dispoziţie de întreprindere, inclusiv o pieptanatura adecvată. Persoanele care au manipulat carnea sau organele insalubre trebuie imediat să-şi spele miinile şi bratele şi apoi să le dezinfecteze.  +  Articolul 19Este interzis să se introducă şi să se lase sa umble, în curţile şi sălile abatoarelor, cîini, pisici şi păsări de curte.Distrugerea insectelor şi rozatoarelor trebuie să se facă sistematic, în asa fel ca salubritatea carnii şi organelor sa nu fie afectată.  +  Articolul 20Localurile vor trebui să fie curatate cît de des posibil şi spalate cu multă apa, cel puţin la sfîrşitul zilei de muncă.Dezinfectarea grajdurilor, curţilor şi salilor de lucru va trebui să se facă de fiecare data cînd se constata o boala contagioasa. Materialul şi instrumentele folosite de funcţionarii serviciului de inspecţie şi de cei angajaţi pentru taierea şi jupuirea animalelor, precum şi pentru pregatirile ulterioare, trebuie să fie bine întreţinute şi curatite cu grija, ori de cîte ori este necesar.În afară de aceasta, ele trebuie să fie dezinfectata, de fiecare data cînd s-au murdarit, cu apa fierbinte la + 85°C.  +  Capitolul 3 Personalul de inspecţie  +  Articolul 21Numărul de inspectori veterinari şi de supraveghetori trebuie să se stabilească ţinînd seama de orele de muncă în asa fel încît controlul veterinar să se poată exercita asupra tuturor animalelor, în condiţiile fixate de rcgulamentul care stabileşte condiţiile de inspecţie sanitară a animalelor, înainte şi după tăiere, în abatoarele de stat agreate pentru export (anexa nr. 7).  +  Anexa 7 CONDIŢII DE CONTROL SANITARal animalelor înainte şi după sacrificare în abatoarele autorizate pentru export  +  Articolul 1Animalele pentru macelarie şi pentru mezeluri, ale căror carne, organe şi măruntaie comestibile sînt destinate exportului, nu pot fi sacrificate decît în abatoare autorizate pentru acest scop.Ele sînt supuse unui control sanitar, înainte şi după sacrificare, în condiţiile fixate prin prezentul regulament.  +  Capitolul 1 Prezentarea la controlul sanitar înainte de sacrificare  +  Articolul 2Orice animal, înainte de a fi sacrificat, trebuie să fie prezentat la controlul sanitar de către proprietarul sau deţinătorul sau. Sacrificarea trebuie să se efectueze chiar în ziua controlului sau a doua zi. În caz contrar, ea trebuie să fie amînată pînă la efectuarea unui nou control.Animalele care prezintă semne de oboseala nu pot fi sacrificate decît după un repaus de cel puţin 12 ore.  +  Articolul 3Proprietarul sau deţinătorul animalului este obligat sa acorde tot sprijinul şi toate înlesnirile necesare efectuării controlului în bune condiţii.În caz de refuz din partea sa, controlul nu va fi făcut sau va fi întrerupt şi sacrificarea va fi amînată.  +  Articolul 4Controlul sanitar înainte de sacrificare nu trebuie să se efectueze decît la lumina zilei sau la o lumina artificiala avînd aceleaşi caracteristici; el trebuie să se efectueze după metodele examenului clinic şi sa comporte, dacă este cazul, observatia termometrica. Controlul veteinar trebuie să se execute asupra:1. stării generale a sănătăţii şi de întreţinere şi mai ales asupra simptomelor de agitatie, de febra sau de oboseala, consecutive transportului;2. aparatului locomotor;3. stării suprafeţei corpului şi orificiilor naturale;4. aparatului digestiv şi mai ales asupra cavitatii bucale şi aspectului materiilor fecale;5. aparatului respirator şi mai ales asupra caracterelor miscarii respiratorii şi stării primelor cai de respiratie;6. aparatului cardio-vascular;7. aparatului genito-urinar, asupra caracterelor urinei şi în special asupra stării mamelei şi a uterului la femele.  +  Capitolul 2 Prezentarea la controlul sanitar după sacrificare  +  Articolul 5Pentru toate speciile de animale, eviscerarea trebuie să se facă, fără întîrziere, imediat după sacrificare.Cu excepţia porcilor, jupuirea animalelor sacrificate este obligatorie. Porcii nejupuiti trebuie să fie epilati fie prin oparire, fie prin pirlire, fie prin amindoua operaţiile, fie prin orice alt procedeu aprobat de organul competent.Carcasele ecvideelor, bovinelor adulte şi porcilor trebuie să fie tăiate în jumătăţi prin despicarea longitudinala a coloanei vertebrale.  +  Articolul 6Viscerele precum şi capul şi limba, cînd sînt desprinse de carcasa, trebuie să fie aşezate în apropierea acesteia şi prevăzute, ca şi carcasa respectiva, cu o marca sau un semn distinctiv care să permită recunoaşterea apartenentei lor comune la acelaşi animal.Rinichii, pentru toate speciile, trebuie să ramina aderenti la carcasa şi să fie scoşi din invelisul lor.  +  Articolul 7Leziunile care pot exista pe carcasa, organe sau măruntaie nu pot fi nici scoase, nici mascate, nici tăiate înainte de prezentarea la control.În afară de cazul în care este vorba de operaţii cerute de serviciul veterinar de control este interzis, înainte de a se aplică ştampila de salubritate:1. să se scoată orice parte din animalul tăiat sau să se supună oricărui fel de tratament, cu excepţia tăierii pentru stringerea singelui, pentru intrebuintari alimentare;2. să se procedeze la fragmentarea carcasei sau să se scoată organe, mai ales din cele destinate opoterapiei.  +  Articolul 8Controlul sanitar al animalelor după sacrificare trebuie să se efectueze în condiţiile fixate de prezentul capitol.Operaţiile de sacrificare şi de jupuire a animalelor trebuie să facă obiectul unei permanente supravegheri a serviciului de control veterinar.  +  Articolul 9Serviciul veterinar de control poate face incizii exploratoare în carcasa, organe şi măruntaie; el poate cere taierea anumitor piese sau regiuni, dacă aceste operaţii sînt indispensabile efectuării controlului.Viscerele se supun unui examen vizual, completat prin palpare şi, dacă este nevoie, prin incizie.Cercetarea ganglionilor trebuie să comporte totdeauna incizii multiple, făcute după axul cel mare al fiecărui ganglion, în asa fel încît să se poată obţine o tăiere în felii cît se poate de subtiri.  +  Articolul 10Controlul post-mortem va comporta examenul: a) singelui, în ce priveşte atît culoarea, cît şi capacitatea de coagulare, urmărindu-se depistarea prezentei unor elemente străine; b) capului, gitului, ganglionilor limfatici-retrofaringieni şi submaxilari şi amigdalelor, limba fiind scoasa cît mai mult posibil pentru a permite o cercetare amănunţită a gurii şi gitlejului; c) plaminilor, traheii artere, ganglionilor bronhici şi mediastinali traheii şi principalelor ramificatii bronhice, care trebuie să fie desfăcute longitudinal, iar plaminul larg incizat în treimea sa posterioară; d) pericardului şi inimii; e) diafragmei; f) ficatului, vezicii, canalelor biliare şi ganglionilor retrohepatici şi pancreatici; g) tubului digestiv, ganglionilor limfatici stomacali şi mezenterici; h) splinei; i) rinichilor, ganglionilor limfatici şi ai vezicii; j) organelor genitale; k) mamelei şi ganglionilor săi limfatici; l) diferitelor părţi ale carcasei şi, mai ales, tesutului conjunctiv.  +  Articolul 11Pentru depistarea tuberculozei la bovine, se va proceda la incizia sistematica a ganglionilor limfatici menţionaţi în articolul precedent.În caz de indoiala, vor fi incizati de asemenea ganglionii cervicali superficiali, axilari, suprasternali cervicali profunzi, costo-cervicali, poplitei, precrurali, ischiatici, iliaci şi lomboartici.La bovine în vîrsta de peste 6 saptamini trebuie să se procedeze la: a) depistarea cysticercozei la nivelul limbii şi esofagului, după ce acesta a fost degajat de trahee, inima, maseterii externi şi interni, a diafragmei, a carei parte musculara va fi separată de seroasa, şi a suprafeţelor musculare făcute direct vizibile prin taierile sau inciziile aplicate cu prilejul sacrificarii; limba trebuie să fie supusă pe faţa sa inferioară unei incizii longitudinale; o incizie longitudinala se aplică, de asemenea, pe inima în asa fel încît să se deschidă ventriculele traversind despartitura intraventriculara; aceasta incizie se completează prin doua taieturi efectuate în doua puncte opuse ale auriculelor la virf; cel puţin două incizii sînt făcute paralel cu fetele plane ale maxilarului inferior pe muschii maseteri şi în asa fel încît să se desfaca pe o latime de o palma doua fisii de muschi suprapusi; b) depistarea distomatozei prin incizii practicate pe faţa posterioară a ficatului la nivelul canalelor biliare şi printr-o incizie adinca la baza lobului Spiegel.La vaci, uterul trebuie să fie incizat longitudinal şi mamelele deschise printr-o incizie lungă şi adinca pînă la sinusurile galactofore.La viţei, inspectorul trebuie să examineze în special regiunea ombilicala şi articulatiile care vor fi incizate în caz de suspiciune de artrita indicată de hipertrofia ganglionului corespunzător sau de deformarea regiunii articulare.  +  Articolul 12La ecvidee, trebuie să se procedeze, în special, la depistarea morvei, prin examenul mucoaselor, traheii, laringelui, sinusului nazal şi ramificatiilor sale, după despicarea capului în planul median şi scoaterea despartiturii nazale.  +  Articolul 13La porci, tuberculoza trebuie să fie depistata asa cum s-a arătat pentru bovine la articolul 11 de mai sus. Suprafeţele taieturilor făcute pe coloana vertebrala, pe stern şi în partea de jos a bazinului vor fi examinate întotdeauna.Trebuie să se procedeze, de asemenea, la depistarea cysticercozei prin explorarea suprafeţelor musculare dezgolite în special la nivelul muschilor de pe latul pulpei şi al peretelui abdominal, al muschilor diafragmei, al muschilor intercostali, al limbii, laringelui şi inimii.  +  Articolul 14La ovine şi caprine, ficatul trebuie să se examineze la fel ca la bovine.Deschiderea inimii şi incizarea ganglionilor limfatici nu trebuie să se facă decît în caz de suspiciune a unei stări patologice.  +  Articolul 15Cînd controlul sanitar nu permite concluzii imediate asupra salubritatii carcasei şi organelor şi mai ales atunci cînd trebuie luate anumite probe în vederea efectuării unui examen de laborator, animalul sacrificat trebuie să fie reţinut timp de cel puţin 24 ore.În acest caz, carcasa, după ce a fost prevăzută cu un sigiliu de plumb pentru identificare, viscerele şi maruntaiele se asaza într-o încăpere specială care permite asigurarea unei bune conservari.Pentru porci, în cazul cercetării pentru depistarea trichinozei, durata reţinerii se reduce la timpul strict necesar pentru examinarea probelor.  +  Articolul 16În timpul reţinerii se interzice oricui, în afară de inspectorul veterinar, sa ia vreo proba oarecare din diferitele părţi ale animalelor care au fost reţinute.  +  Capitolul 3 Concluzii la inspecţie  +  Articolul 17Nu vor putea fi livrate la export decît carnurile, organele şi maruntaiele comestibile, care provin de la animalele declarate sanatoase la examenul ante-mortem şi constatate la controlul post-mortem indemne de alterare sau leziune.Totuşi, pot fi admise la export carnurile de animale care prezintă leziuni ale organelor, precis localizate, fără a fi provocat vreo reactie organică generală. Aceste organe nu vor putea fi însă exportate.  +  Anexa 8 STAMPILAREA CARNII ŞI ORGANELOR DESTINATE EXPORTULUI  +  Articolul 1Carnea şi organele destinate exportului, care satisfac dispoziţiile regulamentului privitor la condiţiile controlului sanitar al animalelor, înainte şi după sacrificare în abatoarele agreate pentru export, vor fi marcate cu ştampila indicată la articolul 2 de mai jos şi, separat de aceasta, şi cu ştampila inspectorului veterinar oficial examinator.  +  Articolul 2Ştampila folosită în abatoarele române este un sigiliu cu cerneala, de forma ovala, avînd 6,5 centimetri în largime şi 4,5 centimetri în înălţime.Pe sigiliu trebuie să figureze următoarele indicaţii, cu caractere perfect lizibile:- în partea superioară, cuvintul "ROMÂNIA";- în centru, numărul care permite identificarea abatorului agreat;- în partea inferioară, indicaţia "Serviciul veterinar de stat".Caracterele au o înălţime de 8 mm pentru litere şi 1 cm pentru cifre.Ştampila folosită în abatoarele argentiniene este un sigiliu cu cerneala, de forma ovala, care are 6,5 centimetri în largime şi 4,5 centimetri în înălţime.Pe sigiliu trebuie să figureze următoarele indicaţii cu caractere perfect lizibile:- în partea superioară, cuvintul "ARGENTINA":- în centru, numărul care permite identificarea abatorului agreat;- în partea inferioară, indicaţia "Serviciul veterinar de stat".  +  Articolul 3Carcasele care cintaresc mai mult de 60 kg trebuie să poarte marca ştampilei cel puţin pe fiecare jumătate de carcasa, în următoarele puncte: faţa exterioară a pulpei, solduri, dos, spate, piept şi pleura în regiunea sa dorsala.Celelalte carcase trebuie să poarte cel puţin patru mărci, aplicate pe spate şi pe fetele exterioară ale membrelor posterioare.  +  Articolul 4În cazul exportului carcaselor tăiate în bucăţi, fiecare bucata trebuie să fie stampilata.  +  Articolul 5Organele, precum şi bucăţile de slanina jupuite sau nejupuite de sorici, se stampileaza cu cerneala sau cu foc; pentru organe, ştampila trebuie să fie aplicată cu cerneala pe doua etichete, una fiind fixată pe ambalaj, iar cealaltă fiind pusă în interiorul acestuia.Aceasta eticheta poarta, printre altele, următoarele menţiuni:- numărul de serie;- denumirea anatomica a organelor;- indicarea speciei animale căreia fi aparţin organele;- greutatea neta a unităţii de ambalaj.----------