ORDONANTA nr. 7 din 4 august 1992privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 13 august 1992



    În temeiul art. 114 din Constituţia României şi al art. 1 lit. i) din Legea nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se autorizeaza Ministerul Economiei şi Finanţelor sa contracteze un împrumut de stat în limita sumei de 89,0 miliarde lei, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat pe anul 1992.  +  Articolul 2Împrumutul de stat urmează a se contracta prin mai multe emisiuni de titluri de stat pînă la 31.XII.1992, ale căror transe vor fi stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor în funcţie de necesităţile de finanţare a deficitului bugetului de stat.  +  Articolul 3Titlurile de stat se vor vinde prin subscripţie publică, licitaţie sau alte modalităţi specifice agreate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Operaţiunile se vor derula direct de Ministerul Economiei şi Finanţelor sau prin intermediari autorizaţi.  +  Articolul 4Ministerul Economiei şi Finanţelor va stabili elementele fiecărei emisiuni privind valorile nominale, dobinda, semnele caracteristice ale titlurilor, scadentele, precum şi modalităţile de răscumpărare a acestora.  +  Articolul 5Ministerul Economiei şi Finanţelor poate acorda deţinătorilor de titluri de stat - populaţie, agenţi economici, instituţii financiare şi de credit - facilităţi fiscale anuale privind decalarea termenelor de plată a unor impozite şi taxe datorate de aceştia bugetului de stat cu cel mult 6 luni în cadrul anului fiscal.Dobinzile care se cuvin deţinătorilor de titluri de stat nu sînt supuse impozitării.  +  Articolul 6Ministerul Economiei şi Finanţelor va raporta Guvernului situaţia împrumuturilor contractate, precum şi modul de utilizare a acestora. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florin Bercea-------------------