ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 14 mai 2004pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului ”Dezvoltarea durabila a zootehniei și a eficientei sectorului de productie animaliera, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 19 mai 2004  Având în vedere necesitatea asigurarii în regim de urgenta a sumelor necesare pentru plata sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea reabilitarii cat mai urgente a sectorului zootehnic, elemente care vizeaza interesul public și constituie situații de urgenta și extraordinare,ținând seama de influentele negative pe care neadoptarea acestor măsuri le poate avea asupra sectorului de productie animaliera și deficitului balantei comerciale în acest an,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNIC(1) Prevederile din bugetul de stat pe anul 2004, aprobat prin Legea nr. 507/2003, referitoare la programul "Dezvoltarea durabila a zootehniei și a eficientei sectorului de productie animaliera, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România", din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, se suplimenteaza la titlul "Transferuri" cu suma de 1.215 miliarde lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a creditelor bugetare aprobate pe anul 2004 la titlul "Transferuri" al programului "Dezvoltarea durabila a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de camp și în spatii protejate, pomicultura și viticultura".(2) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale să introducă modificările corespunzătoare potrivit prevederilor alin. (1) în indicatorii, volumul și structura bugetelor celor două programe pe anul 2004.(3) La rectificarea bugetară, Ministerul Finanțelor Publice va suplimenta bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pe anul 2004, cu credite bugetare în sumă de 1.215 miliarde lei, la titlul ”Transferuri” al programului ”Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România”. (la 23-07-2004, Articolul UNIC a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 325 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 20 iulie 2004 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 14 mai 2004.Nr. 31.-----