HOTĂRÂRE nr. 1.466 din 6 noiembrie 1973pentru modificarea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru, stabilită prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 911/1955
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 177 din 12 noiembrie 1973    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul UNICPunctul 36 din lista actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru, stabilită prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 911/1955, astfel cum a fost modificată prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 92/1971, se modifica şi va avea următorul cuprins:"36. Autorizaţiile pentru funcţionarea reprezentantelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice străine: a) cererile pentru eliberarea autorizaţiilor ...... 1.800 lei b) eliberarea autorizaţiilor ...................... 9.000 leiTaxele de la lit. a) şi b) se plătesc prin transfer de valuta şi sînt aferente unui an calendaristic.Eliberarea unor autorizaţii valabile pe o perioadă mai mare de un an se face cu perceperea taxelor aferente perioadei de autorizare.În cazul autorizaţiilor eliberate în cursul anului, pentru perioada pînă la 31 decembrie al acelui an, se percepe partea din taxele anuale prevăzute la lit. a) şi b) corespunzătoare trimestrelor rămase pînă la finele anului, inclusiv trimestrul în curs.Cererile pentru reînnoirea autorizaţiilor, precum şi reînnoirea autorizaţiilor, sînt supuse taxelor prevăzute la lit. a) şi b) în aceleaşi condiţii.Cererea pentru eliberarea autorizaţiei se depune la Ministerul Comerţului Exterior însoţită de actul doveditor al plăţii taxelor.În cazul respingerii cererii de autorizare sau al renunţării, înainte de aprobarea eliberării autorizaţiei, la cererea depusa, taxa de timbru prevăzută la lit. b se restituie. Renunţarea la autorizaţia aprobată, precum şi retragerea autorizaţiei pentru încălcarea de către reprezentanta a prevederilor legale, nu dau dreptul la restituirea taxelor prevăzute mai sus."p. PreşedinteleConsiliului de Miniştri,ILIE VERDET-----------