DECRET nr. 92 din 23 iulie 1975pentru ratificarea Convenţiei internaţionale pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 91 din 12 august 1975    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia internationala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972.  +  Articolul 2La depunerea instrumentului de ratificare se va face următoarea declaraţie :"Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România considera ca prevederile articolului VII al Convenţiei internaţionale pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972, nu sînt în concordanta cu principiul conform căruia tratatele internaţionale multilaterale al căror obiect şi scop interesează comunitatea internationala în ansamblul sau trebuie să fie deschise participării universale".  +  Articolul 3Se autoriza Registrul naval român, din subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, să efectueze încercările, inspectarea, autorizarea şi controlul stării tehnice a containerelor ce fac obiectul prezentei convenţii.NICOLAE CEAUŞESCU Preşedintele Republicii Socialiste România CONVENTIE 02/12/1972