ORDIN nr. 3.125 din 4 februarie 2019pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 26 februarie 2019  Având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) și art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, inspectoratele școlare, precum și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu anul școlar 2019-2020.
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  București, 4 februarie 2019.Nr. 3.125.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul 4.839/2004)
  CALENDARUL
  de desfășurare a Programului național de protecție socială „Bani de liceu“
  Depunerea cererilor pentru Programul național de protecție socială „Bani de liceu“ - 15 septembrie-25 septembrieEfectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse de către comisii - 26 septembrie-15 octombrieCentralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 25 septembrie-16 octombrieAfișarea pe internet a listei beneficiarilor - 17 octombrieDepunerea contestațiilor - 18 octombrie-21 octombrieRezolvarea contestațiilor - 22 octombrie-25 octombrie
  -----