ORDIN nr. 19 din 7 februarie 2019pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 25 februarie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. 499 din 3 august 2018, întocmit de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor, și Referatul de aprobare nr. 93 din 31 iulie 2018, întocmit de Direcția coordonare laboratoare și produse medicinale veterinare din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile art. 7 alin. (1^3) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 64 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis din 18 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), punctele 1, 5 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Tarif pentru activități de laborator:a) analize și examene de laborator în domeniul sănătății animalelor și în domeniul organismelor modificate genetic, prevăzut la lit. A din anexa nr. 1;b) analize și examene de laborator privind expertiza sanitar-veterinară a produselor alimentare și a hranei pentru animale, prevăzut la lit. B din anexa nr. 1;c) analize și examene de laborator și autorizare pentru comercializarea produselor medicinale și a altor produse de uz veterinar, practicate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, prevăzut la lit. C din anexa nr. 1;d) consultanță și instruiri practice de laborator în domeniul sănătății animalelor și în domeniul organismelor modificate genetic, prevăzut la lit. D din anexa nr. 1;e) consultanță și instruiri practice de laborator privind expertiza sanitară veterinară a produselor alimentare și a hranei pentru animale, prevăzut la lit. E din anexa nr. 1;f) verificarea capacității de diagnostic de laborator în domeniul sănătății animalelor și în domeniul organismelor modificate genetic, prevăzut la lit. F din anexa nr. 1;g) verificarea capacității de diagnostic de laborator în domeniul expertizei sanitare veterinare a produselor alimentare și a hranei pentru animale, prevăzut la lit. G din anexa nr. 1;h) evaluarea în vederea autorizării laboratoarelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevăzut la lit. H din anexa nr. 1.[...]5. Tarif pentru dezinfecția suplimentară a mijloacelor auto care au transportat animale vii, prevăzut la lit. E din anexa nr. 5.6. Tarif pentru evaluarea, înregistrarea, autorizarea și certificarea unităților care desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și în domeniul farmaceutic veterinar:a) evaluarea unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitar-veterinare, prevăzut la lit. A din anexa nr. 6;b) înregistrarea unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, prevăzut la lit. B din anexa nr. 6;c) înregistrare, autorizare, certificare unități și activități din domeniul farmaceutic veterinar, prevăzut la lit. C din anexa nr. 6;d) autorizarea/aprobarea operațiunilor cu substanțe și preparate medicinale veterinare care conțin substanțe stupefiante și psihotrope, prevăzut la lit. D din anexa nr. 6.2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul în care, pentru unele activități prestate de laborator, nu există prevăzut tarif în anexa nr. 1 la prezentul ordin, se poate încasa contravaloarea respectivei activități pe baza fișei de calculație întocmite de către prestator.3. La anexa nr. 1, litera A se modifică și va avea următorul cuprins:A. Tarif pentru analize și examene de laborator în domeniul sănătății animalelor și în domeniul organismelor modificate genetic:
  Nr. crt.Domeniul analiticDenumire analiză/examen/operațiuneTip probăMetoda/Tehnica de laborator/ReferențialTarif analiză/ examen/ operațiune (lei)Tarif manoperă (lei)
  1MorfopatologieExamen anatomopatologic la animale miciCadavreDiagnostic necropsic3131
  2MorfopatologieExamen anatomopatologic la animale mijlociiCadavreDiagnostic necropsic4848
  3MorfopatologieExamen anatomopatologic la animale mariCadavre/set de organeDiagnostic necropsic9393
  4MorfopatologieExamen anatomopatologic la set de organe - animale mijlociiSet de organeDiagnostic necropsic2525
  5MorfopatologieExamen anatomopatologic la set de organe - animale mariSet de organeDiagnostic necropsic3737
  6MorfopatologieExpertiză medico-legală veterinarăCadavre/set de organeExpertiză de laborator700364
  7MorfopatologieEvidențierea unor structuri histologice și topohistopatologice prin metoda histologică de colorare hematoxilină - eozinăProbe de țesuturi/organeMetodă histologică5630
  8MorfopatologieEvidențierea selectivă a unor structuri histologice și topohistopatologice prin metoda histologică de colorare hematoxilină - eozină - albastru de metilProbe de țesuturi/organeMetodă histologică6033
  9MorfopatologieEvidențierea selectivă a unor structuri histologice și topohistopatologice prin metoda histologică de colorare hematoxilină - eozină - verde luminăProbe de țesuturi/organeMetodă histologică5730
  10MorfopatologieEvidențierea unor structuri histologice și topohistopatologice prin metoda histologică de colorare Van GiesonProbe de țesuturi/organeMetodă histologică5942
  11MorfopatologieEvidențierea selectivă a unor structuri histologice și topohistopatologice prin metoda histologică de colorare Lillie - PasternackProbe de țesuturi/organeMetodă histologică5233
  12MorfopatologieEvidențierea corpusculilor Babeș-Negri și a altor incluzii virale prin metoda histologică de colorare MannProbe de țesuturi/organeMetodă histologică6144
  13MorfopatologieEvidențierea bacteriilor Gram pozitive și/sau Gram negative prin metoda histologică de colorare Brown și BrennProbe de țesuturi/organeMetodă histologică5838
  14MorfopatologieEvidentierea leptospirelor și a altor spirochete prin metoda histologică de colorare LevaditiProbe de țesuturi/organeMetodă histologică6648
  15MorfopatologieEvidențierea miceților prin metoda histologică de colorare GridleyProbe de țesuturi/organeMetodă histologică5534
  16MorfopatologieEvidențierea modificărilor histopatologice patognomonice din micobacterioze și a bacililor alcoolo-acido-rezistenți prin metoda histologică de colorare Ziehl - Neelsen modificatăProbe de țesuturi/organeMetodă histologică6532
  17MorfopatologieEvidențierea unor structuri neoplazice prin metoda histologică de colorare PappenheimProbe de țesuturi/organeMetodă histologică6038
  18MorfopatologieEvidențierea celularității și a prezenței unor bacterii și paraziți prin metoda citologică de colorare cu albastru de toluidinăProbe sânge, secreții, urină, lapte, amprente și/sau frotiuri din țesuturi/organeMetodă histologică4916
  19MorfopatologieEvidențierea unor structuri normale și patologice din piele, țesutul conjunctiv, țesutul muscular și unele organe parenchimatoase prin metoda histologică de colorare PasiniProbe de țesuturi/organeMetodă histologică5925
  20MorfopatologieTest citologic rapid pentru diagnostic în micobacteriozeFrotiuri și amprente din fragmente de țesuturi, etalate pe lamăMetodă histologică4315
  21MorfopatologieEvidențierea unor structuri histopatologice prin metoda histologică de colorare GomoriProbe de țesuturi/organeMetodă histologică5835
  22MorfopatologieEvidențierea siderocitelor prin metoda histochimică de colorare PerlsProbe de țesuturi/organeMetodă histologică5822
  23MorfopatologieEvidențierea mucopolizaharidelor acide prin metoda histochimică de colorare albastru alcianProbe de țesuturi/organeMetodă histologică7612
  24MorfopatologieEvidențierea mucopolizaharidelor acide și neutre prin metoda histochimică de colorare albastru alcian-periodic acid Schiff (AA-PAS)Probe de țesuturi/organeMetodă histologică8012
  25MorfopatologieEvidențierea mucopolizaharidelor neutre prin metoda histochimică de colorare periodic acid Schiff (PAS) Standard după Hotchins - Mc ManusProbe de țesuturi/organeMetodă histologică7041
  26MorfopatologieDetecția unor antigene virale sau bacteriene prin metoda imunohistochimicăProbe de țesuturi/organeMetodă imunohistochimică185130
  27MorfopatologieDetecția PrPres prin testul rapid ELISA - protocol dublu sandwich sau protocolul cu polimeri chimici - pentru ESTProbe de creier/organe limfoideMetoda pentru detecția proteinei prionice6332
  28MorfopatologieDetecția PrPres prin testul rapid Western Blotting pentru ESTProbe de creier/organe limfoideMetoda pentru diagnostic EST13923
  29MorfopatologieDetecția PrPres prin testul rapid imunocromatografic pentru ESTProbe de creierMetoda pentru diagnostic EST5818
  30MorfopatologieDetecția PrPres prin testul de confirmare imunohistochimic pentru ESTProbe de creier/organe limfoideMetodă imunohistochimică25840
  31MorfopatologieDetecția PrPres prin testul de confirmare Western Blot pentru ESTProbe de creier/organe limfoideMetodă pentru diagnostic EST40857
  32MorfopatologieTipizarea suselor de EST la rumegătoare prin testul de discriminareProbe de creierMetodă pentru diagnostic EST1285140
  33MorfopatologieDetecția materialului de risc specific pentru ESB din masele musculare ale rumegătoarelor/suprafețe tehnologice din abatoareTampoane prelevate de pe suprafețe (mușchi, suprafețe tehnologice)Metodă pentru diagnostic EST9656
  34MorfopatologieIdentificarea virusurilor prin tehnici de microscopie electronicăSuspensii de virus, biopsii de piele, cruste, fragmente de organe cu leziuni, tampoane conjunctivale, nazale, orofaringiene, sânge pe anticoagulant, materii fecale și alte materiale patologiceMetoda de diagnostic morfologie virală26574
  35HematologieDeterminarea cantitativă a parametrilor hematologici - hemogramaSânge integral (pe EDTA)Analizor hematologic4030
  36HematologieDeterminarea vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH)Sânge integral (pe EDTA)Metoda Westergreen1915
  37HematologieDeterminarea caracteristicilor morfologice ale eritrocitelorSânge integral (pe EDTA)Microscopie4938
  38HematologieEvidențierea leucocitelor pe frotiul de sângeSânge integral (pe EDTA)Microscopie4938
  39Viroze majoreDetecția antigenelor virusului pestei porcine clasice prin imunofluorescență directăOrgane, sternImunofluorescență directă158
  40Viroze majoreIzolarea virusului pestei porcine clasice prin inoculare pe culturi celulareStern, organe, ser, plasmă, sânge pe anticoagulantIzolare pe culturi celulare6825
  41Viroze majoreDetecția virusului pestei porcine clasice prin tehnica imunoenzimatică (ELISA)Ser, plasmă, organe, sternElisa sandvich326
  42Viroze majoreDetecția antigenelor virusului pestei porcine africane prin testul de imunofluorescență directăOrgane, sternImunofluorescență directă178
  43Viroze majoreIzolarea virusului pestei porcine africane și identificarea prin hemadsorbțieSer, plasmă, organe, sternHAD219
  44Viroze majoreDetecția virusului pestei porcine africane prin tehnica imunoenzimatică (ELISA)Ser, plasmă, organe, sternElisa sandwich175
  45Viroze majoreIzolarea virusului pestei micilor rumegătoare prin inoculare pe culturi celulareTampoane, organe, sânge pe anticoagulantIzolare virus9227
  46Viroze majoreIzolarea virusului influenței aviare pe ouă embrionate SPFOrgane interne, exsudate, secreții, țesuturiIzolare virus17430
  47Viroze majoreIdentificarea virusului influenței aviare prin RIHA6016
  48Viroze majoreIdentificarea subtipului de neuraminidază a virusului influenței aviare - macrometoda prin reacția de inhibare a neuraminidazeiIzolate viraleInhibarea neuraminidazei (macrometoda)54276
  49Viroze majoreIzolarea virusului bolii de Newcastle pe ouă embrionate SPFOrgane interne, exsudate, secreții, țesuturiIzolare virus17430
  50Viroze majoreIdentificarea virusului bolii de Newcastle prin RIHALichide embrionare de găină5315
  51Viroze majoreDeterminarea indicelui de patogenitate intracerebrală a virusului bolii de Newcastle pe pui SPFLichide embrionare de găinăIndice de patogenitate intracerebrală (IPIC)30035
  52Viroze majoreIzolarea virusului influenței ecvine pe ouă embrionate SPFTampoane nazale, tampoane nazofaringiene, lavaj trahealIzolare virus8221
  53Viroze majoreIdentificarea virusului influenței ecvine prin RIHALichide embrionare de găină8018
  54Viroze majoreIzolarea virusului Bluetongue prin inoculare pe culturi celulareOrgane, sânge pe anticoagulantIzolare virus19860
  55Viroze majoreDetecția antigenelor virusurilor febrei aftoase și bolii veziculoase a porcului prin tehnica imunoenzimatică (ELISA - testul cu anticorpi policlonali)Epiteliu vezicular, supernatant culturi celulareELISA indirect regenti EURL15743
  56Viroze majoreDetecția antigenelor virusurilor febrei aftoase și bolii veziculoase a porcului prin tehnica imunoenzimatică (ELISA) - testul cu anticorpi monoclonali)Epiteliu vezicular, supernatant culturi celulareELISA indirect - kit comercial34666
  57Viroze majoreIzolarea și identificarea virusurilor febrei aftoase și bolii veziculoase a porcului prin inoculare pe culturi celulare - testul cu anticorpi policlonaliEpiteliu vezicular, supernatant culturi celulareIzolare virus și detecție antigen401108
  58Viroze majoreIzolarea și identificarea virusurilor febrei aftoase și bolii veziculoase a porcului prin inoculare pe culturi celulare (testul cu anticorpi monoclonali)Epiteliu vezicular, supernatant culturi celulareIzolare virus și detecție antigen407114
  59Viroze majoreIzolarea și identificarea virusurilor capripox prin inoculare pe culturi celulareSânge pe anticoagulant, set organe, epiteliu cu leziuniIzolare virus11935
  60Viroze majoreIdentificarea virusurilor prin tehnici de microscopie electronicăSânge pe anticoagulant, set organe, epiteliu cu leziuniIzolare virus125.7253
  61Viroze majoreEvaluarea efectului acid al produselor decontaminante față de virusuri citopatogeneProdus decontaminantIzolare virus1163241
  62Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus pesta porcină clasică prin tehnica imunoenzimatică (ELISA)Ser sangvin, plasmă, lichid toracoabdominal mistrețiELISA blocking144
  63Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus pesta porcină clasică prin virusneutralizareSer sangvin, plasmă, lichid toracoabdominal mistrețiVirusneutralizare comparativă (NPLA și FAVN)13135
  64Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus pesta porcină africană prin tehnica imunoenzimatică (ELISA)Ser sangvin, plasmă, lichid toracoabdominal mistrețiELISA - kit comercial113
  65Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus pesta porcină africană prin tehnica imunoenzimatică (ELISA)Ser sangvin, plasmă, lichid toracoabdominal mistrețiELISA indirect reagenți EURL73
  66Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus pesta porcină africană prin testul de imunofluorescență indirectăSer sangvin, plasmă, lichid toracoabdominal mistrețiImunofluorescență indirectă93
  67Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus pesta porcină africană prin testul imunoblotingSer sangvin, plasmă, lichid toracoabdominal mistrețiTestul de imunobloting20427
  68Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus pesta porcină africană prin testul de imunoperoxidazăSer sangvin, plasmă, lichid toracoabdominal mistrețiTestul cu imunoperoxidază85
  69Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus influența aviară prin reacția de inhibare a hemaglutinăriiSer sangvinHemaglutinare și inhibare a hemaglutinării, cu reagenți de referință internaționali6821
  70Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus boala de Newcastle prin reacția de inhibare a hemaglutinăriiSer sangvinHemaglutinare și inhibare a hemaglutinării, cu reagenți de referință internaționali3017
  71Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus boala de Newcastle prin reacția de inhibare a hemaglutinăriiSer sangvinHemaglutinare și inhibare a hemaglutinării, cu reagenți indigeni2217
  72Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus influența ecvină prin reacția de inhibare a hemaglutinăriiSer sangvinReacția de inhibare a hemaglutinării3317
  73Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus pesta micilor rumegătoare prin tehnica imunoenzimatică de competiție (ELISA)Ser sangvinMetoda imunoenzimatică (cELISA)124
  74Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus pesta micilor rumegătoare prin virusneutralizareSer sangvinVirusneutralizare8927
  75Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus pesta ecvină africană prin tehnica imunoenzimatică de blocare (ELISA)Ser sangvinMetoda imunoenzimatică (ELISA) blocking122
  76Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus Bluetongue prin tehnica imunoenzimatică de competiție/blocare (ELISA)Ser sangvin, plasmăMetoda imunoenzimatică (cELISA)61
  77Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus Bluetongue prin tehnica imunoenzimatică de dublă recunoaștere (ELISA)Ser sangvin, plasmăMetoda imunoenzimatică (ELISA) dublă recunoaștere61
  78Viroze majoreDetecția anticorpilor (IgM) antivirus West Nile prin tehnica imunoenzimatică sandwich (ELISA)Ser sangvinMetoda imunoenzimatică (ELISA) sandwich cu antigen recombinat708
  79Viroze majoreDetecția anticorpilor (IgG) antivirus West Nile prin tehnica imunoenzimatică de competiție (ELISA)Ser sangvinMetoda imunoenzimatică (ELISA) blocking273
  80Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus Bluetongue prin virusneutralizareSer sangvin, plasmăVirusneutralizare16657
  81Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus Schmallenberg prin tehnica imunoenzimatică indirectă (ELISA) - screeningSer sangvin, plasmăELISA192
  82Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus Schmallenberg prin tehnica imunoenzimatică indirectă (ELISA) - confirmareSer sangvin, plasmăELISA243
  83Viroze majoreDetecția anticorpilor față de proteinele nestructurale ale virusurilor febrei aftoase prin tehnica imunoenzimatică (ELISA) - blockingSer sangvinMetoda imunoenzimatică (ELISA) blocking182
  84Viroze majoreDetecția anticorpilor față de proteinele nestructurale ale virusurilor febrei aftoase prin tehnica imunoenzimatică (ELISA) - indirectSer sangvinMetoda imunoenzimatică (ELISA) indirectă182
  85Viroze majoreDetecția anticorpilor față de proteinele structurale ale virusurilor febrei aftoase prin tehnica imunoenzimatică de blocare în fază lichidă (ELISA)Ser sangvinELISA61
  86Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirusuri febra aftoasă prin virusneutralizare - un serotipSer sangvinVirusneutralizare16843
  87Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirusuri febra aftoasă prin tehnica imunoenzimatică de blocare (ELISA)Ser sangvinMetoda imunoenzimatică (ELISA) blocking182
  88Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus boala veziculoasă a porcului prin tehnica imunoenzimatică de competiție (ELISA)Ser sangvinMetoda imunoenzimatică (cELISA)182
  89Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus boala veziculoasă a porcului prin tehnica imunoenzimatică de competiție 5B7(ELISA)Ser sangvinMetoda imunoenzimatică (cELISA) competitiv 5B731
  90Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirus boala veziculoasă a porcului prin virusneutralizareSer sangvinVirusneutralizare14218
  91Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirusuri capripox prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinELISA234
  92Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirusuri capripox prin testul de imunoperoxidazăSer sangvinImunoperoxidază7812
  93Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirusuri febra aftoasă prin testul imunoenzimatic competitiv în fază solidă (ELISA)Ser sangvinMetoda imunoenzimatică (ELISA competitive anticorpi structurali)91
  94Viroze majoreDetecția anticorpilor antivirusuri capripox prin virusneutralizareSer sangvin, plasmăVirusneutralizare11433
  95VirusologieDiagnosticul rabiei prin examenul de imunofluorescență directă (IFD)CreierImunofluorescență directă45165
  96VirusologieDetecția virusului rabic prin testul de inoculare intracerebrală a șoriceilor (bioprobă)CreierBioprobă50270
  97VirusologieIzolarea virusului rabic pe culturi celulareCreierIzolare virus31171
  98VirusologieIzolarea și identificarea herpesvirusurilor (virusul bolii Aujeszky, IBR, virusul rinopneumoniei ecvine)OrganeIzolare și identificare21083
  99VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul anemiei infecțioase ecvine prin testul de imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins)Ser sangvinImunodifuzie în gel de agar (set ID cu antigen clasic) pentru AIE2317
  100VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul anemiei infecțioase ecvine prin testul de imunodifuzie în gel de agar (testul Coggins)Ser sangvinImunodifuzie în gel de agar (set ID cu antigen recombinant) pentru AIE2317
  101VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul leucozei enzootice bovine prin testul de imunodifuzie în gel de agar (ID)Ser sangvinImunodifuzie în gel de agar (ID) pentru LEB2317
  102VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul leucozei enzootice bovine prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta indirectă) pentru LEB137
  103VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul leucozei enzootice bovine prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta blocking) pentru LEB218
  104VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul arteritei virale ecvine prin testul de microseroneutralizareSer sangvinMicroseroneutralizare12254
  105VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul rinotraheitei infecțioase bovine prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta blocking pentru gE) pentru IBR155
  106VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul rinotraheitei infecțioase bovine prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta blocking pentru gB) pentru IBR155
  107VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul sindromului respirator și de reproducție la porcine prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta indirectă) pentru PRRS248
  108VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul bolii Aujeszky prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta blocking pentru gE) pentru boala Aujeszky155
  109VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul bolii Aujeszky prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta blocking pentru gB) pentru boala Aujeszky155
  110VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul gastroenteritei transmisibile porcine prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA) pentru GET228
  111VirusologieTestul de virusneutralizare cu anticorpi fluorescenți (FAVN) pentru determinarea titrului anticorpilor antirabici postvaccinaliSer sangvinVirusneutralizare24265
  112VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul diareei virale bovine prin test imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta indirectă) pentru BVD155
  113VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul Maedi Visna sau antivirusul artritei encefalitei caprine prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta indirectă) utilizat pentru CAEV329
  114VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul Maedi Visna sau antivirusul artritei encefalitei caprine prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta indirectă) utilizat pentru MV329
  115VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul Maedi Visna prin testul de imunodifuzie în gel de agarSer sangvinImunodifuzie în gel de agar (set ID cu gel de agar inclus) pentru MV2518
  116VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul artritei encefalitei caprine prin testul de imunodifuzie în gel de agarSer sangvinImunodifuzie în gel de agar (set ID cu gel de agar inclus) pentru CAEV2518
  117VirusologieDetecția anticorpilor antivirusul arteritei virale ecvine (AVE) prin test imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta indirectă) pentru AVE228
  118VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul sindromului iepurelui brun european prin test imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta de competiție) pentru SIBE107
  119VirusologieDetecția antigenului virusului diareei virale bovine prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvin, sânge, plasmăTest imunoenzimatic (ELISA-varianta de inhibiție) pentru BVDV155
  120VirusologieTestul imunoenzimatic (ELISA) pentru detecția anticorpilor antirabici postvaccinaliLichid toracicELISA18126
  121VirusologieDetecția markerului vaccinal (tetraciclină) în oase recoltate de la vulpi vaccinate antirabic cu momeli, prin examen microscopic (UV)OsDetecție marker3725
  122VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul rinopneumoniei ecvine prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta indirectă) pentru rinopneumonia ecvină208
  123VirusologieDetecția anticorpilor serici antivirusul anemiei infecțioase ecvine prin testul imunoenzimatic (ELISA)Ser sangvinTest imunoenzimatic (ELISA-varianta de competiție) pentru AIE218
  124ImunologieDetecția de gamma-interferon prin tehnica imunoenzimatică sandwich aplicată în tuberculoza bovinelor (ELISA-γ-IFN)Sânge integral, plasmă sangvină stimulată cu tuberculineImunoenzimatică sandwich/Manualul OIE7536
  125ImunologieDetecția anticorpilor anti-Mycoplasma gallisepticum prin tehnica imunoenzimatică indirectă (iELISA)Ser sangvinImunoenzimatică indirectă/Manualul OIE2415
  126ImunologieDetecția anticorpilor anti-Mycoplasma mycoides prin microtehnica de fixare a complementului (RFC)Ser sangvinReacția de fixare a complementului/Microtehnica Manualul OIE6017
  127ImunologieDetecția anticorpilor anti-Mycoplasma mycoides prin tehnica imunoenzimatică de competiție (c-ELISA)Ser sangvinReacția imunoenzimatică de competiție/Manualul OIE3115
  128ImunologieDetecția anticorpilor anti-Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis prin tehnica imunoenzimatică indirectă (iELISA)Ser sangvinReacția imunoenzimatică indirectă/Manualul OIE2015
  129ImunologieDetecția anticorpilor anti-Brucella abortus, Brucella melitensis și Brucella suis prin reacția de seroaglutinare rapidă pe lamă cu antigen colorat cu Roz Bengal (RBT)Ser sangvinSeroaglutinare rapidă pe lamă/Manualul OIE148
  130ImunologieDetecția anticorpilor anti-Brucella abortus și Brucella suis prin reacția de seroaglutinare lentă în tuburi (SAT)Ser sangvinSeroaglutinare lentă/Manualul OIE14015
  131ImunologieDetecția anticorpilor anti-Brucella abortus și Brucella suis prin reacția de seroaglutinare lentă în microplăci (SAT)Ser sangvinSeroaglutinare lentă/Manualul OIE1410
  132ImunologieDetecția anticorpilor anti-Salmonella Gallinarum, Salmonella Pullorum prin reacția de seroaglutinare rapidă pe lamă (RSAR)Ser sangvinSeroaglutinare rapidă pe lamă/Manualul OIE178
  133ImunologieDetecția anticorpilor anti-Salmonella Gallinarum, Salmonella Pullorum prin reacția de seroaglutinare lentă în tub (RSAL)Ser sangvinSeroaglutinare rapidă pe lamă/Manualul OIE6615
  134ImunologieDetecția anticorpilor anti-Brucella abortus, Brucella melitensis și Brucella suis prin microtehnică de fixare a complementului (RFC-tehnica EU-RL)Ser sangvinReacția de fixare a complementului/Microtehnica EU-RL/OIE3730
  135ImunologieDetecția anticorpilor anti-Brucella ovis prin microtehnica de fixare a complementului (RFC-tehnica EU-RL)Ser sangvinReacția de fixare a complementului/Microtehnica EU-RL/OIE6630
  136ImunologieDetecția anticorpilor anti-Brucella abortus și Brucella melitensis prin tehnica imunoenzimatică indirectă (iELISA)Ser sangvinImunoenzimatică indirectă/Manualul OIE2515
  137ImunologieDetecția anticorpilor anti-Brucella abortus prin tehnica imunoenzimatică indirectă (iELISA) pe probe de lapteSer sangvinImunoenzimatică indirectă/Manualul OIE2515
  138ImunologieDetecția anticorpilor anti-Brucella abortus și melitensis prin tehnica imunoenzimatică de competiție (cELISA)Ser sangvinImunoenzimatică de competiție/Manualul OIE3515
  139ImunologieDetecția anticorpilor anti-Brucella ovis prin tehnica imunoenzimatică indirectă (iELISA)Ser sangvinImunoenzimatică indirectă/Manualul OIE3815
  140ImunologieDetecția anticorpilor anti-Brucella suis prin tehnica imunoenzimatica indirectă (iELISA)Ser sangvinImunoenzimatică indirectă/Manualul OIE7815
  141ImunologieDetecția anticorpilor anti-Burkholderia mallei prin microtehnica de fixare a complementului (RFC)Ser sangvinReacția de fixare a complementului/Microtehnica EU RL/Manualul OIE6617
  142ImunologieDetecția anticorpilor anti-Leptospira spp. prin testul de microaglutinare (MAT) pentru un singur serotip de Leptospira sppSer sangvinMicroaglutinare/Manualul OIE136
  143ImunologieDetecția anticorpilor anti-Coxiella burnetii prin tehnica imunoenzimatică indirectă (iELISA)Ser sangvinImunoenzimatică indirectă/Manualul OIE3215
  144ImunologieDetecția anticorpilor anti-Francisella tularensis prin reacția de seroaglutinare rapidă pe lamă (RSAR)Ser sangvinSeroaglutinare rapidă pe lamă/Manualul OIE278
  145ImunologieDetecția anticorpilor anti-Francisella tularensis prin reacția de seroaglutinare lentă în tub (RSAL)Ser sangvinSeroaglutinare lentă/Manualul OIE25215
  146ImunologieDetecția anticorpilor anti-Brucella canis prin reacția de aglutinare rapidă pe lamăSer sangvinSeroaglutinare rapidă pe lamă/Tehniques for the Brucellosis laboratory1728
  147ImunologieDetecția anticorpilor anti-Chlamydophila abortus prin tehnica imunoenzimatică indirectă (iELISA)Ser sangvinImunoenzimatică indirectă/Manualul OIE3015
  148ImunologieDetecția anticorpilor anti-Trypanosoma equiperdum prin microtehnica de fixare a complementului (RFC)Ser sangvinReacția de fixare a complementului/Microtehnica Manualul OIE9617
  149ImunologieDetecția anticorpilor anti - Toxoplasma gondii prin tehnica imunoenzimatică indirectă (iELISA)Ser sangvinImunoenzimatică indirectă/Manualul OIE5415
  150ImunologieIzolarea și identificarea germenilor din genul LeptospiraUrină, sânge, organe, avortonExamen cultural și bactrerioscopic/Manualul OIE956301
  151BacteriologieIzolarea și identificarea bacteriilor din genul Salmonella - proba negativăProbe organe, os lung, fecale, ouă pentru incubație, ouă embrionate, deșeuri de incubație (puf, coji ouă), meconiu, probe de așternut, avortoni, învelitori placentare, secreții cervicovaginale, lapte mastitic, tampoane cloacale, hrană pentru animaleExamen bacteriologic9277
  152BacteriologieIzolarea și identificarea bacteriilor din genul Salmonella - proba pozitivăProbe organe, os lung, fecale, ouă pentru incubație, ouă embrionate, deșeuri de incubație (puf, coji ouă), meconiu, probe de așternut, avortoni, învelitori placentare, secreții cervicovaginale, lapte mastitic, tampoane cloacale, hrană pentru animaleExamen bacteriologic19387
  153BacteriologieTipizarea serologică a tulpinilor de Salmonella entericaTulpini bacterieneIdentificare serologică359104
  154BacteriologieIzolarea în culturi și identificarea preliminară a Campylobacter spp.Fecale proaspete, cecumuri de la păsări abatorizate sau moarte recent, organe, secreții cervicovaginale, secreții prepuțiale, material seminal, învelitori placentare, avortoniExamen bacteriologic5535
  155BacteriologieIzolarea și identificarea fenotipică a speciilor din genul Campylobacter - proba negativăFecale proaspete, cecumuri de la păsări abatorizate sau moarte recent, organe, secreții cervicovaginale, secreții prepuțiale, material seminal, învelitori placentare, avortoni, culturi bacteriene izolate de laboratoarele teritorialeExamen bacteriologic10770
  156BacteriologieIzolarea și identificarea fenotipică a speciilor din genul Campylobacter - proba pozitivăFecale proaspete, cecumuri de la păsări abatorizate sau moarte recent, organe, secreții cervicovaginale, secreții prepuțiale, material seminal, învelitori placentare, avortoniExamen bacteriologic12672
  157BacteriologieTestarea sensibilității la antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale prin tehnica difuzimetricăTulpini bacterieneDeterminare comportament la antimicrobiene3419
  158BacteriologieTestarea sensibilității la antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale prin tehnica microdiluției - Campylobacter spp.Tulpini bacterieneDeterminare CMI8728
  159BacteriologieTestarea sensibilității la antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale prin tehnica microdiluției - Escherichia coli ESBL/AmpCTulpini bacterieneDeterminare CMI13132
  160BacteriologieTestarea sensibilității la antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale prin tehnica microdiluției (exceptând Campylobacter spp. și Escherichia coli ESBL/AmpC)Tulpini bacterieneDeterminare CMI8127
  161BacteriologieIzolarea și identificarea fenotipică a speciilor de Mycobacterium, implicate în tuberculoza bovinăProbe de limfonoduri, organe, secreții și excreții, culturi bacterieneExamen bacteriologic232131
  162BacteriologieIzolarea în culturi și identificarea preliminară a Mycobacterium spp., implicate în tuberculoza bovinăProbe de limfonoduri, organe, secreții și excrețiiExamen bacteriologic210116
  163BacteriologieIzolarea și identificarea speciilor din genul ListeriaSistem nervos central, avortoni, învelitori placentare, hrană pentru animale, lapte mastitic, secreții, excreții, țesuturi, culturi bacteriene izolate de laboratoarele teritoriale, apă, materii fecaleExamen bacteriologic19689
  164BacteriologieIzolarea și identificarea speciei Bacillus anthracisProbe de sânge, secreții și excreții sangvinolente, lichide de puncție, exsudate, splină, os lung, țesuturi edemațiate cu limfonoduri, fragmente intestin și limfonoduri mezenterice, limfonoduri glosofaringiene, tonsile, piei crude sau uscate, probe de sol, lână, păr, făinuri proteice, ape reziduale, culturi bacteriene izolate de laboratoarele teritorialeExamen bacteriologic13585
  165BacteriologieDetecția prin examen microscopic direct a Mycobacterium avium subsp. paratuberculosisFecale proaspete, fragmente de intestin recoltate de pe toată lungimea sa, de la duoden la rect, limfonoduri mezentericeExamen microscopic direct11234
  166BacteriologieIzolarea și identificarea fenotipică a speciilor din genul BrucellaProbe de material seminal, secreții cervicovaginale, sânge prelevat pe anticoagulant în stadiul acut al bolii (perioada febrilă), urină, secreții conjunctivale, secreții prepuțiale, produși nou-născuți neviabili, lichide articulare, testicul și epididim, avortoni, învelitori placentare, lapte, aparat genital femel, limfonoduri (supramamare, submaxilare, retrofaringiene, iliace interne, lombare), măduvă hematogenă, splină, glandă mamară sau fragmente din fiecare cartier, fragment de uter, articulații, glande seminale, țesuturi cu inflamații necrotice, granulomatoase sau purulente, culturi bacteriene izolate de laboratoarele județeneExamen bacteriologic406135
  167BacteriologieIzolarea în culturi și identificarea preliminară a Brucella spp.Probe de material seminal, secreții cervicovaginale, sânge prelevat pe anticoagulant în stadiul acut al bolii (perioada febrilă), urină, secreții conjunctivale, secreții prepuțiale, produși nou-născuți neviabili, lichide articulare, testicul și epididim, avortoni, învelitori placentare, lapte, aparat genital femel, limfonoduri (supramamare, submaxilare, retrofaringiene, iliace interne, lombare), măduvă hematogenă, splină, glandă mamară sau fragmente din fiecare cartier, fragment de uter, articulații, glande seminale, țesuturi cu inflamații necrotice, granulomatoase sau purulenteExamen bacteriologic16081
  168BacteriologieIzolarea și identificarea speciilor patogene din genul StreptococcusMateriale patologiceExamen bacteriologic19638
  169BacteriologieIzolarea și identificarea speciilor patogene din genul StaphylococcusMateriale patologiceExamen bacteriologic16035
  170BacteriologieIzolarea și identificarea Escherichia coli - tulpini patogeneProbe organe, măduvă hematogenă, secreții, excreții, lapte mastitic, tampoane cloacale, fecale, conținut intestinalExamen bacteriologic33296
  171BacteriologieIzolarea Escherichia coli - sintetizatoare ESBL și AmpCFecale, conținut intestinalExamen bacteriologic3127
  172BacteriologieIdentificarea Escherichia coli - sintetizatoare ESBL și AmpCFecale, conținut intestinalExamen bacteriologic5830
  173BacteriologieIzolarea și identificarea Escherichia coli - indicator comensalFecale, conținut intestinalExamen bacteriologic9475
  174BacteriologieIzolarea și identificarea speciilor din genul YersiniaMateriale patologiceExamen bacteriologic23650
  175BacteriologieIzolarea și identificarea Erysipelothrix rhusiopathiaeMateriale patologiceExamen bacteriologic19347
  176BacteriologieIzolarea și identificarea Francisella tularensisMateriale patologiceExamen bacteriologic42167
  177BacteriologieIzolarea și identificarea preliminară a speciilor din complexul Borrelia burgdorferi sensu latoExemplare de căpușeExamen bacteriologic453171
  178BacteriologieIzolarea și identificarea preliminară a Mycoplasma mycoides subsp. mycoides small coloniesMateriale patologiceExamen bacteriologic247180
  179BacteriologieIzolarea și identificarea preliminara a micoplasmelor aviareMateriale patologiceExamen bacteriologic247180
  180BacteriologieIzolarea și identificarea Pasteurella multocidaMateriale patologiceExamen bacteriologic19847
  181BacteriologieIzolarea și identificarea Bordetella bronchisepticaMateriale patologiceExamen bacteriologic19847
  182BacteriologieIzolarea și identificarea Actinobacillus pleuropneumoniaeMateriale patologiceExamen bacteriologic9037
  183BacteriologieIzolarea și identificarea Clostridium botulinumProbe de sânge, conținut gastric, hrană pentru animale, Apă potabilă, organe proaspete, culturi bacterieneExamen bacteriologic53988
  184BacteriologieIzolarea și identificarea Clostridum spp. (perfringens, chauvoei, septicum, difficile, novyi, sordelli, colinum, histolyticum, spiriforme)Materiale patologiceExamen bacteriologic53988
  185BacteriologieIzolarea și identificarea Clostridium tetaniProbe de sânge, exsudate și țesuturi excizate din plăgile tetanigene, probe de mediu (sol, pulberi), hrană pentru animale, culturi bacteriene Examen bacteriologic55099
  186BacteriologieIzolarea și identificarea preliminară a speciilor din genul ClostridiumMateriale patologiceExamen bacteriologic53584
  187BacteriologieDetecția Brachyspira spp. prin examen microscopic directMateriale patologiceExamen microscopic direct5619
  188BacteriologieDetecția Helicobacter spp. prin examen microscopic directMateriale patologiceExamen microscopic direct5619
  189BacteriologieIzolare selectivă Escherichia coli sintetizatoatre carbapenemazeFecale, conținut intestinalExamen bacteriologic5428
  190BacteriologieIdentificarea Escherichia coli sintetizatoare carbapenemazeFecale, conținut intestinalExamen bacteriologic6629
  191ParazitologieDetecția anticorpilor IgG anti-Toxoplasma gondii prin testul de imunofluorescență indirectăSer sangvin ovineImunofluorescență indirectă12347
  192ParazitologieDetecția anticorpilor anti-Fasciola hepatica la bovine, prin tehnica ELISA indirectăSer sangvin, lapteELISA indirectă3715
  193ParazitologieDetecția anticorpilor anti-Leishmania infantum prin tehnica ELISA indirectăSer sangvinELISA indirectă4416
  194ParazitologieEvidențierea ouălor și oochisturilor de paraziți, prin flotație și/sau sedimentareFecale/conținut intestinal, apă, hrană pentru animale, sol, așternutExamen microscopic2018
  195ParazitologieEvidențierea Trichinella spp. și Sarcocystis spp. în țesut muscular, prin examen trichineloscopicȚesut muscular striatExamen trichineloscopic1413
  196ParazitologieDetecția Trichinella spp. prin digestie artificialaȚesut muscular striatExamen microscopic -digestie artificială7926
  197ParazitologieEvidențierea larvelor de paraziți prin larvoscopieFecale/conținut intestinal, țesuturi și organeExamen microscopic1513
  198ParazitologieEvidențierea paraziților intracelulari din sânge și amprentă organe în frotiu coloratSânge pe anticoagulant, țesuturi și organeExamen microscopic3523
  199ParazitologieDetecția antigenelor specifice de Fasciola hepatica prin tehnica ELISA directăFecale/conținut intestinalELISA directă3915
  200ParazitologieIdentificarea genurilor și speciilor de Phlebotomus pe baza caracterelor de morfologie externăCaptura/exemplare de flebotomiExamen stereomicroscopic5646
  201ParazitologieEvidențierea adulților de Echinococcus spp. din raclat mucoasă intestinală în preparat directRaclat mucoasa intestinalăExamen stereomicroscopic6244
  202ParazitologieEvidențierea paraziților extracelulari, în preparat direct, prin examen microscopicSânge pe anticoagulantExamen microscopic1411
  203ParazitologieEvidențierea paraziților extracelulari, în frotiu colorat, prin examen microscopicSânge pe anticoagulantExamen microscopic2614
  204ParazitologieEvidențierea formelor larvare de cestode din țesuturi și organe, prin examen macro- și microscopicȚesuturi și organeExamen macro- și microscopic2014
  205ParazitologieEvidențierea Cryptosporidium spp. prin colorația Ziehl Nilssen modificatăFecale/conținut intestinal/raclat mucoasă intestinalăExamen microscopic3521
  206ParazitologieEvidențierea protozoarelor din fecale și apă, în preparat direct coloratFecale/conținut intestinal, apăExamen microscopic1411
  207ParazitologieDetecția antigenelor specifice Echinococcus granulosus și Echinococcus multilocularis, prin tehnica ELISA directăFecale/conținut intestinalELISA directă8619
  208ParazitologieEvidențierea protozoarelor flagelate, prin examen microscopic directSecreții prepuțiale, material seminal raclaj vaginal, secretii utero-vaginale, lichide fetale și lichide cavitare provenite de la avortoniExamen microscopic direct1311
  209ParazitologieEvidențierea protozoarelor flagelate, prin examen culturalSecreții prepuțiale, material seminal raclaj vaginal, secretii utero-vaginale, lichide fetale și lichide cavitare provenite de la avortoniExamen cultural-microscopic8149
  210ParazitologieIdentificarea genurilor și speciilor de gasteropode pe baza caracterelor de morfologie externăExemplare gasteropodeExamen stereomicroscopic1916
  211ParazitologieDeterminarea încărcăturii parazitare a gasteropodelorExemplare gasteropodeExamen microscopic2922
  212ParazitologieEvidențierea elementelor parazitare din țesuturi și organe prin examen macroscopic și microscopicTesuturi și organeExamen macro- și microscopic4236
  213ParazitologieIdentificarea genurilor și speciilor de Culicoides pe baza caracterelor de morfologie externăCaptură de insecte, exemplare de insecteExamen stereomicroscopic7460
  214ParazitologieIdentificarea genurilor și speciilor de paraziți de la suprafața dermului, din derm, mucoase și producții cornoase prin examen macro/microscopicRaclat dermic, raclat mucoasă bucală, nazală, faringiană, raclat cioc, cruste, lână, păr, pene, secreție auriculară, lacrimală, nazală, exemplare ectoparazițiExamen macro- și microscopic2318
  215ParazitologieIdentificarea genurilor și speciilor de căpușe pe baza caracterelor de morfologie externăExemplare de căpușeExamen stereomicroscopic3830
  216ParazitologieIdentificarea genurilor și speciilor de țânțari pe baza caracterelor de morfologie externăCaptura de țânțari, exemplare de țânțariExamen stereomicroscopic5744
  217ParazitologieIdentificarea insectelor parazite pe baza caracterelor de morfologie externăExemplare insecte parazite (purici, păduchi, malofagi, melifagi)Examen microscopic2316
  218Insecte utileIzolarea și identificarea speciei Paenibacillus larvaePuiet de albine căpăcit, fagure cu miere căpăcită, polen, cearăManual OIE ed. 2016, cap. 2.2.2.347119
  219Insecte utileIzolarea și identificarea speciei Enterococcus faecalisPuiet de albine căpăcit și necăpăcitManual OIE ed. 2016, cap. 2.2.3.21368
  220Insecte utileIzolarea și identificarea speciei Paenibacillus alveiPuiet de albine căpăcit și necăpăcitManual OIE ed. 2016, cap. 2.2.3.22096
  221Insecte utileIzolarea și identificarea speciei Melissococcus plutoniusPuiet de albine necăpăcitManual OIE ed. 2016, cap. 2.2.3.305157
  222Insecte utileDetecția sporilor de Paenibacillus larvae prin examen bacterioscopicPuiet de albine căpăcit, fagure cu miere căpăcită, polen, cearăManual OIE ed. 2016, cap. 2.2.2.7318
  223Insecte utileDetecția bacteriilor patogene - Melissococcus plutonius, Paenibacillus alvei, Enterococus faecalis, Bacterium eurydice - implicate în etiologia locii europene prin examen bacterioscopicPuiet de albine căpăcit și necăpăcitManual OIE ed. 2016, cap. 2.2.3.9824
  224Insecte utileIzolarea și identificarea speciei Bacillus thuringiensisLarve Bombyx moriInsect Pathology - E. Steinhaus, vol. II cap. 214089
  225Insecte utileIdentificarea endoparazitului Acarapis woodi în traheile toracice prin examen microscopic directAlbineManual OIE ed. 2016, cap. 2.2.1.5632
  226Insecte utileIdentificarea și determinarea numărului de spori de Nosema sp. și a chisturilor de Malphigamoeba mellificae prin examen microscopic directAlbineManual OIE ed. 2016, cap. 2.2.4.7933
  227Insecte utileIdentificarea ectoparaziților la albine prin examen macroscopic și microscopic - Varroa destructor, Braula caeca, Tropilaelaps spp.Albine, puiet, detritus stupManual OIE ed. 2016, cap. 2.2.6. și 2.2.77415
  228Insecte utileIdentificarea ectoparazitului Aethina tumida prin examen macroscopic și microscopicCaptură insecte/fagure cu rezervă de hrană/detritus stupManual OIE ed. 2016, cap. 2.2.5.7819
  229Insecte utileIdentificarea și determinarea numărului de spori Nosema bombycis prin examen microscopic directOuă, larve, fluturi de la specia Bombyx moriInsect Pathology - E. Steinhaus, vol. II cap. 96217
  230Insecte utileIzolarea și identificarea speciei Ascosphaera apisPuiet de albine căpăcit și necăpăcit/detritus stupBEE Book ed. 2013/ cap. 52.1.1317255
  231Insecte utileIzolarea și identificarea speciilor din genul Aspergillus, patogene pentru albineAlbine, puiet de albine căpăcit și necăpăcit/detritus stupBEE Book ed. 2013/ cap. 52.1.1317659
  232Insecte utileDetecția fungului Beauveria bassiana prin examen microscopic directLarve de la specia Bombyx moriInsect Pathology - E. Steinhaus, vol. II cap. 79514
  233Insecte utileIzolarea și identificarea fungului Beauveria bassianaLarve de la specia Bombyx moriInsect Pathology - E. Steinhaus, vol. II cap. 717258
  234Insecte utileDetecția speciilor din genul Aspergillus patogene pentru viermii de mătase prin examen microscopic directOuă, larve, fluturi de la specia Bombyx moriInsect Pathology - E. Steinhaus, vol. II cap. 710120
  235Insecte utileExamen clinic/anatomopatologic la albine/viermi de mătaseAlbine, fagure cu puiet, viermi de mătaseManual OIE ed. 2016, cap. 2.2.1; 2.2.2.; 2.2.3.; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6. și 2.2.73028
  236Animale acvaticeExamen anatomopatologic animale acvatice: pești, moluște, crustacee, amfibieniPește/moluște/crustacee/ amfibieniNecropsică3525
  237Animale acvaticeIzolarea și identificarea bacteriilor patogene la pești -Aeromonas salmonicida și Yersinia ruckeriPeșteBacteriologică27366
  238Animale acvaticeDetecția speciei Renibacterium salmoninarum la pește prin examen bacterioscopicPeșteBacterioscopic6015
  239Animale acvaticeDetecția mixobacteriilor la pești prin examen bacterioscopicPeșteBacterioscopic6015
  240Animale acvaticeIzolarea și identificarea Flavobacterium columnarePeșteBacteriologică33572
  241Animale acvaticeIzolarea și identificarea Flavobacterium psychrophilumPeșteBacteriologică33572
  242Animale acvaticeIzolarea și identificarea germenilor condiționat patogeni de la pești - Aeromonas hydrophila, Aeromonas sobria, Aeromonas caviae, Pseudomonas fluorescens, Shewanella putrefaciens, Plesiomonas shigelloidesPeșteBacteriologică27366
  243Animale acvaticeIzolarea și identificarea speciilor bacteriene din genul Vibrio - se va preciza specia/speciile de Vibrio urmărită/urmărite în procedurăPește, moluște, crustaceeBacteriologică23863
  244Animale acvaticeDeterminarea numărului de Escherichia coliMoluște bivalveBacteriologică9246
  245Animale acvaticeDetecția de bacterii din genul Salmonella spp.Moluște bivalveBacteriologică26384
  246Animale acvaticeIzolare și identificare Renibacterium salmoninarumPeșteBacteriologică22568
  247Animale acvaticeDetecție Renibacterium salmoninarum prin imunoflorescență în amprente de țesutPeșteBacteriologică10335
  248Animale acvaticeDetecție Renibacterium salmoninarum prin ELISAPeșteBacteriologică12632
  249Animale acvaticeIzolarea și identificarea germenilor bacterieni patogeni pentru batracieni - genurile Pseudomonas, Aeromonas, MycobacteriumBatracieniBacteriologică27366
  250Animale acvaticeTestarea sensibilității la antimicrobiene a bacteriilor patogene și condiționat patogene la pești prin tehnica difuzimetricăCulturi bacterieneDifuzimetrică2612
  251Animale acvaticeIzolarea pe culturi celulare a virusurilor la pește: VSHV; VNHI; VNPI; VNHE, VVPC, VAISPește/organe de peșteVirusologică23070
  252Animale acvaticeDetecția virusurilor la pești prin testul imunoenzimatic (ELISA): VSHV, VNPI, VVPCSupernatantul culturilor celulare la care s-a obținut efect citopatic, omogenat de organeImunoenzimatică11631
  253Animale acvaticeIdentificarea virusurilor la pești prin imunofluorescență: VSHV, VNHI, VNPI, VVPC, VAIS, KHVSupernatantul culturilor celulare la care s-a obținut efect citopatic, amprente de organeImunofluorescență22746
  254Animale acvaticeDetecția virusurilor la pești prin testul de virus neutralizareSupernatantul culturilor celulare la care s-a obținut efect citopaticVirusneutralizare13949
  255Animale acvaticeDetecția oomicetelor prin examen microscopic directPește, crustaceeMicroscopie directă1814
  256Animale acvaticeIzolarea și identificarea oomicetelor din genul AphanomycesPește, crustaceeMicologic7348
  257Animale acvaticeDetecția monogenelor la pești prin examen microscopic direct - cu specificarea genurilor care sunt urmărite în procedurăPeșteMicroscopică1814
  258Animale acvaticeIdentificare Gyrodactilus salaris prin examen morfologic și morfometricPeșteMicroscopică5747
  259Animale acvaticeDetecția de Bonamia ostreae/exitiosa în frotiuri - amprente - din cord la moluște bivalveMoluște bivalveMicroscopică144113
  260Animale acvaticeDetecția de Haplosporidium sp. în frotiuri (amprente) din branhii, la moluște bivalveMoluște bivalveMicroscopică144113
  261Animale acvaticeDetecție Perkinsus sp. prin cultivare în mediu thioglicolatMoluște bivalveCultivare în mediu thioglicolat187100
  262Animale acvaticeDetecția de Marteilia refringens în frotiuri (amprente) din glanda digestivăMoluște bivalveMicroscopică144113
  263Animale acvaticeDetecția Mikrocytos mackini în frotiuri din leziuni la moluște bivalveMoluște bivalveMicroscopică144113
  264Animale acvaticeIdentificarea sporozoarului histozoic Myxobolus cerebralis de la păstrăvPeșteMicroscopică2419
  265Animale acvaticeDetecția protozoarelor ciliate și flagelate la pește prin examen microscopic direct - Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina sp., Trichodinella sp., Chilodonella sp., Balantidium sp., Apiosoma sp., Costia necatrix, Hexamita sp., Cryptobia sp., Oodinium sp.PeșteMicroscopie directă3326
  266Animale acvaticeDetecția de Cryptobia helicis și Klossia helicina în moluște gasteropode prin examen microscopicMoluște gasteropodeMicroscopică3927
  267Animale acvaticeDetecția de nematode și trematode în moluște gasteropode prin examen microscopicMoluște gasteropodeMicroscopică2513
  268Animale acvaticeDetecția trematodelor și acantocefalilor la batracieni prin examen microscopicBatracieniMicroscopică2513
  269Animale acvaticeDetecția de mixozoare la pește prin examen microscopicPeșteMicroscopică1814
  270Animale acvaticeDetecția de trematode la pește prin examen microscopicPeșteMicroscopică1612
  271Animale acvaticeDetecția de crustacee parazite la pește prin examen microscopicPeșteMicroscopică1612
  272Animale acvaticeDetecția de nematode, cestode și acantocefali la pește prin examen microscopicPeșteMicroscopică1612
  273Animale acvaticeDetecția de Anisakidae în pește prin metoda digestiei pepticePeșteMicroscopică6133
  274Animale acvaticeDetecția biotoxinelor marine din grupul PSP prin bioteste pe șoareciMoluște bivalveMetoda biologică (AOAC 959.08)1347221
  275Animale acvaticeAnaliza biologică a apei de suprafațăApa de suprafațăMicroscopică directă6562
  276Animale acvaticeExamen citomorfologic al sângelui la peșteSângeMicroscopică2818
  277Animale acvaticeFormula lecocitarăSângeMicroscopică2818
  278Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusurilor capripox prin PCRCruste, organe, sânge pe EDTAPCR convențional273192
  279Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusurilor capripox prin Real Time PCRCruste, organe, sânge pe EDTAReal Time PCR217131
  280Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului pestei micilor rumegătoare prin Real Time RT-PCRSânge pe EDTA, organe, tampon nazal, bucal, conjunctivalReal Time RT-PCR238148
  281Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului Mycobacterium avium ssp. Paratuberculosis prin PCRFecaleReacția de polimerizare în lanț (PCR)326223
  282Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis prin Real Time PCRFecaleReal Time PCR275166
  283Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului Schmallenberg prin Real Time RT-PCRSânge pe EDTAReal Time RT-PCR223101
  284Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului pestei porcine clasice prin Real Time RT-PCRSânge pe EDTA, organe și țesuturiReal Time RT-PCR235148
  285Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului pestei porcine clasice prin RT-PCROrgane și țesuturiReacția de polimerizare în lanț (PCR)271178
  286Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului pestei porcine africane prin PCRCulturi celulare, organe și țesuturiPCR convențional271195
  287Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului pestei porcine africane prin Real Time PCRCulturi celulare, organe și țesuturiReal Time PCR249149
  288Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului Bluetongue prin Real Time PCRSânge pe EDTA, organe și țesuturiReal Time PCR221121
  289Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului Bluetongue serotip 4 prin Real Time PCRSânge pe EDTA, organe și țesuturiReal Time PCR221121
  290Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului Echinococcus granulossus prin PCRMembrana proligerăReacția de polimerizare în lanț (PCR)346202
  291Biologie moleculară/OMGIdentificare genom Coxiella burnetii prin Real Time PCRCulturi celulare, tampoane vaginale, avortoniReacția de polimerizare în lanț (PCR)367150
  292Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului influenței aviare (proteina Matrix) prin Real Time PCROrgane și țesuturiReal Time PCR218138
  293Biologie moleculară/OMGIdentificarea subtipului de hemaglutinină H5 a virusului influenței aviare prin Real Time PCROrgane și țesuturiReal Time PCR216137
  294Biologie moleculară/OMGIdentificarea subtipului de hemaglutinină H7 a virusului influenței aviare prin Real Time PCROrgane și țesuturiReal Time PCR216137
  295Biologie moleculară/OMGIdentificarea subtipului de neuraminidază N1 a virusului influenței aviare prin Real Time PCROrgane și țesuturiReal Time PCR216137
  296Biologie moleculară/OMGIdentificarea și caracterizarea genomului virusului influenței aviare prin RT-PCR - secvențiereSuspensii viraleTipizare moleculară881541
  297Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului bolii de Newcastle prin Real Time PCROrgane și țesuturiReal Time PCR218138
  298Biologie moleculară/OMGCaracterizarea genomului virusului bolii de Newcastle prin PCR - secvențiereSuspensii viraleTipizare moleculară823535
  299Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului Paenibacillus larvae prin tehnici PCRCulturi bacteriene, fagure cu puiet căpăcit, miereReacția de polimerizare în lanț (PCR)263182
  300Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului Melissococcus plutonius prin tehnici PCRCulturi bacteriene, fagure cu puiet căpăcit și necăpăcitPCR convențional263182
  301Biologie moleculară/OMGIdentificarea complexului Mycobacterium tuberculosis prin PCR IS 6110Culturi bacterienePCR convențional297182
  302Biologie moleculară/OMGIdentificarea genului Mycobacterium și a complexului Mycobacterium tuberculosis prin PCR - MultiplexCulturi bacterienePCR Multiplex322220
  303Biologie moleculară/OMGIdentificarea speciilor/tulpinilor aparținând complexului Mycobacterium tuberculosis prin PCR revers hibridizareCulturi bacterieneTipizare moleculară568330
  304Biologie moleculară/OMGIdentificarea genului Mycobacterium și a complexului Mycobacterium avium prin PCR - MultiplexCulturi bacterienePCR Multiplex360259
  305Biologie moleculară/OMGIdentificarea tulpinilor de Mycobacyterium avium subsp. avium prin PCR IS901Culturi bacterienePCR convențional321220
  306Biologie moleculară/OMGIdentificarea tulpinilor de Mycobacterium avium subsp. hominissuis prin PCR IS1245Culturi bacterienePCR convențional321220
  307Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului LeptospiraCulturi bacteriene;PCR convențional278181
  308Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului principalelor serovariante zoonotice de Salmonella prin PCRCulturi bacterienePCR multiplex337221
  309Biologie moleculară/OMGIdentificarea Salmonella spp. prin Real Time PCRCulturi bacteriene; organe; fecaleReal Time PCR349164
  310Biologie moleculară/OMGSubtipizarea moleculară a principalelor serovariante zoonotice de Salmonella prin PFGECulturi bacterieneTipizare moleculară951720
  311Biologie moleculară/OMGIdentificarea tulpinilor de Staphylococcus aureus rezistente la meticilină prin multiplex PCRCulturi bacterienePCR Multiplex378260
  312Biologie moleculară/OMGIdentificare speciilor Enterococcus faecalis și Enterococcus faecium prin multiplex PCRCulturi bacterienePCR Multiplex299183
  313Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului specific Brucella spp.Culturi bacterienePCR convențional282181
  314Biologie moleculară/OMGAMOS multiplex PCR pentru identificarea speciilor genului BrucellaCulturi bacterieneMultiplex PCR380225
  315Biologie moleculară/OMGMultiplex PCR pentru diferențierea Campylobacter coli/jejuniCulturi bacterieneMultiplex PCR330221
  316Biologie moleculară/OMGDiferențierea Campylobacter fetus/C. lari/C. upsaliensis prin PCR - MultiplexCulturi bacterieneMultiplex PCR309184
  317Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului Mycoplasma mycoides subsp. mycoides S.C.Culturi bacterienePCR convențional283181
  318Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului Mycoplasma gallisepticum (MG) și Mycoplasma meleagridis (MM)Tampoane traheale găini și curcani; tampoane cloacale curcani, culturi bacterienePCR Multiplex575296
  319Biologie moleculară/OMGIdentificarea genelor care codifică rezistența la colistin (mcr-1 și mcr-2)Culturi bacterienePCR Multiplex302183
  320Biologie moleculară/OMGIdentificarea genelor CMY-2 care codifică beta-lactamaze de tip AmpCCulturi bacterienePCR convențional297182
  321Biologie moleculară/OMGIdentificarea genelor bla (TEM) care codifică beta-lactamaze de tip ESBLCulturi bacterienePCR convențional297182
  322Biologie moleculară/OMGIdentificarea genei bla (OXA-48) care codifică betalactamaza (carbapenemază) OXA-48Culturi bacterienePCR convențional297182
  323Biologie moleculară/OMGIdentificarea genelor bla (CTX-M-1) care codifică betalactamaze de tip ESBLCulturi bacterienePCR convențional297182
  324Biologie moleculară/OMGIdentificarea genelor bla (IMP) care codifică metalo-betalactamazele IMPCulturi bacterienePCR convențional297182
  325Biologie moleculară/OMGIdentificarea genelor bla (KPC) care codifică carbapenemazele KPCCulturi bacterienePCR convențional297182
  326Biologie moleculară/OMGIdentificarea genelor bla (NDM) care codifică metalo-betalactamazele NDMCulturi bacterienePCR convențional297182
  327Biologie moleculară/OMGIdentificarea genelor bla (CTX-M) care codifică betalactamaze de tip ESBLCulturi bacterienePCR convențional297182
  328Biologie moleculară/OMGIdentificarea genelor bla (SHV) care codifică betalactamaze de tip ESBLCulturi bacterienePCR convențional297182
  329Biologie moleculară/OMGIdentificarea genelor bla (CTX-M-9) care codifică betalactamaze de tip ESBLCulturi bacterienePCR convențional297182
  330Biologie moleculară/OMGIdentificarea genelor bla (VIM-all) care codifică metalobetalactamaza de tip VIMCulturi bacterienePCR convențional297182
  331Biologie moleculară/OMGIdentificarea genei bla (ACC-1) care codifică betalactamaza ACC-1 de tip AmpCCulturi bacterienePCR convențional297182
  332Biologie moleculară/OMGIdentificarea genotipurilor rezistente/susceptibile la scrapieSânge pe EDTA, omogenat de creierTipizare moleculară232152
  333Biologie moleculară/OMGIdentificarea și caracterizarea genomului virusului rabicOmogenat de creierTipizare moleculară881541
  334Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului herpesvirusului crapului KoiOmogenat de țesuturiReacția de polimerizare în lanț (PCR)262150
  335Biologie moleculară/OMGCaracterizarea genomului herpesvirusului crapului Koi prin secventiereSupernatant culturi celulare, organe de peșteTipizare moleculară849538
  336Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului febrei aftoase prin Real Time RT-PCRSuspensie virală inactivatăReal Time PCR224144
  337Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului Influenței ecvine prin RT-PCRTampoane nazaleReacția de polimerizare în lanț (PCR)230150
  338Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului bolii veziculoase a porcului prin Real Time RT-PCRSuspensie virală inactivatăReal Time RT-PCR227144
  339Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului viremiei de primăvară a crapuluiOrgane și țesuturiReal Time RT-PCR211142
  340Biologie moleculară/OMGCaracterizarea genomului virusului viremiei de primăvară a crapului prin secvențiereSupernatant de culturi celulare, organe de peșteTipizare moleculară478167
  341Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului septicemiei hemoragiceOrgane, țesuturiReal Time RT-PCR211142
  342Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului Sindromului respirator și reproductiv porcin (PRRSV)Organe, țesuturiRT-PCR convențional326232
  343Biologie moleculară/OMGCaracterizarea genomului circovirusului porcin tip 2 (PCV2)Organe, țesuturiPCR și secvențiere849538
  344Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei GTS 40-3-2 din produse alimentare și hrană pentru animale care conțin soiaProduse alimentare și hrană pentru animale care conțin soia, altele decât cele procesatePCR643362
  345Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei GTS 40-3-2 din produse alimentare și hrană pentru animale care conțin soiaProduse alimentare procesate care conțin soiaPCR902404
  346Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei GTS 40-3-2 din produse alimentare și hrană pentru animale care conțin soia fără extracțieProduse alimentare procesate care conțin soiaPCR870255
  347Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei GTS 40-3-2 din produse alimentare și hrană pentru animale care conțin soia cu extracțieProduse alimentare și hrană pentru animale care conțin soia, altele decât cele procesatePCR1075351
  348Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei GTS 40-3-2 din produse alimentare și hrană pentru animale care conțin soia cu extracțieProduse alimentare procesate care conțin soiaPCR1269405
  349Biologie moleculară/OMGDetecția elementelor genetice p35S și t-nos din produse alimentare și hrană pentru animale prin PCRProduse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumb, altele decât cele procesateIzolare ADN+PCR603284
  350Biologie moleculară/OMGDetecția elementelor genetice p35S și t-nos din produse alimentare și hrană pentru animale prin PCRProduse alimentare procesate care conțin porumbIzolare ADN+PCR1079503
  351Biologie moleculară/OMGScreening pentru identificarea OMG din produse alimentare și hrană pentru animale de origine vegetală prin Real Time PCRProduse alimentare și hrană pentru animale de origine vegetală, altele decât cele procesateRT-PCR1051649
  352Biologie moleculară/OMGScreening pentru identificarea OMG din produse alimentare și hrană pentru animale de origine vegetală prin Real Time PCRProduse alimentare procesate de origine vegetalăRT-PCR1424718
  353Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei MON 810 (MON-00810-6) din produse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumbProduse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumbPCR510229
  354Biologie moleculară/OMGCuantificarea ADN specific liniei MON 810 (MON-00810-6) din produse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumbProduse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumbRT-PCR870255
  355Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei NK 603 (MON-00603-6) din produse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumbProduse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumbPCR504228
  356Biologie moleculară/OMGCuantificarea ADN specific liniei NK 603 (MON-00603-6) din produse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumbProduse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumbRT-PCR1056272
  357Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei GA 21 (MON-00021-9) din produse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumbProduse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumbPCR504228
  358Biologie moleculară/OMGCuantificarea ADN specific liniei GA 21 (MON-00021-9) din produse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumbProduse alimentare și hrană pentru animale care conțin porumbRT-PCR615238
  359Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei Bt 176 (SYN-EV 176-9)Furaj de origine vegetalăPCR251175
  360Biologie moleculară/OMGCuantificarea ADN specific liniei Bt 176 (SYN-EV 176-9)Furaj de origine vegetalăPCR615238
  361Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei GA 21 X MON 810 (MON-00021-9xMON00810-6)Furaj de origine vegetalăPCR350184
  362Biologie moleculară/OMGCuantificarea ADN specific liniei GA 21 X MON 810 (MON-00021-9xMON00810-6)Furaj de origine vegetalăPCR615238
  363Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei Ms 1xRf 1 (ACS-BN004-7XACS-BN001-4)Furaj de origine vegetalăPCR281166
  364Biologie moleculară/OMGCuantificarea ADN specific liniei Ms 1xRf 1 (ACS-BN004-7XACS-BN001-4)Furaj de origine vegetalăPCR615238
  365Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei Ms 1xRf 2 (ACS-BN004-7XACS-BN002-5)Furaj de origine vegetalăPCR281166
  366Biologie moleculară/OMGCuantificarea ADN specific liniei Ms 1xRf 2 (ACS-BN004-7XACS-BN002-5)Furaj de origine vegetalăPCR615238
  367Biologie moleculară/OMGIdentificarea ADN specific liniei Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)Furaj de origine vegetalăPCR241163
  368Biologie moleculară/OMGCuantificarea ADN specific liniei Topas 19/2 (ACS-BN007-1)Furaj de origine vegetalăPCR615238
  369Biologie moleculară/OMGIdentificarea OMG din produse alimentare și hrană pentru animale care conțin orez import ChinaProduse alimentare și hrană pentru animale care conțin orezIzolare AND + Real Time PCR1548418
  370Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului necrozei hematopoietice enzooticeSupernatant de culturi celulare, organe de peștePCR convențional267191
  371Biologie moleculară/OMGCaracterizarea genomului virusului necrozei hematopoietice epizootice prin secvențiereSupernatant de culturi celulare, organe de peșteTipizare moleculară823535
  372Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului anemiei infecțioase a somonuluiSupernatant de culturi celulare, organe de peștePCR convențional269189
  373Biologie moleculară/OMGCaracterizarea genomului virusului anemiei infecțioase a somonului prin secvențiereSupernatant de culturi celulare, organe de peșteTipizare moleculară823535
  374Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului necrozei pancreatice infecțioaseSupernatant de culturi celulare, organe de peștePCR convențional295226
  375Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului necrozei hematopoietice infecțioaseSupernatant de culturi celulare, organe de peștePCR convențional295226
  376Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului Marteilia RefringensMoluște bivalvePCR convențional297194
  377Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului NorovirusMoluște bivalveReal Time PCR243163
  378Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului hepatitei AMoluște bivalveReal Time PCR243163
  379Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului West Nile prin Real Time PCRSânge, organeReal Time PCR224143
  380Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului Aphanomyces invadansOrgane de pește, culturi de oomiceteReal Time PCR216146
  381Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului Gyrodactilus salarisExemplare de Gyrodactylus sp.PCR convențional265185
  382Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului Bonamia ostreae/Bonamia exitiosaMoluște bivalvePCR convențional272192
  383Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului Perkinsus marinus/Perkinsus olseniMoluște bivalvePCR convențional595515
  384Biologie moleculară/OMGCaracterizarea genomului Perkinsus marinus/Perkinsus olseni prin secvențiereMoluște bivalveTipizare moleculară849538
  385Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului Sindromului TauraCrustaceePCR convențional301221
  386Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului bolii cap galbenCrustaceePCR convențional301221
  387Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului virusului bolii petelor albeCrustaceeReal Time PCR216146
  388Biologie moleculară/OMGIdentificarea speciilor de Nosema apis și Nosema ceranae prin PCR-RFLPAlbinePCR convențional431347
  389Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului SBV și BQCVFagure cu puiet căpăcit și botciPCR convențional328235
  390Biologie moleculară/OMGIdentificarea genomului ABPV, CBPV, DWV, KBV și IAPVAlbinePCR convențional339248
  391ToxicologieDeterminarea pH-uluiApăPotențiometrică2413
  392ToxicologieDeterminarea pH-uluiMaterial patologicPotențiometrică2514
  393ToxicologieDeterminarea azotului ușor hidrolizabilHrană pentru animale, material patologicMetoda titrimetrică4633
  394ToxicologieDeterminarea clorurii de sodiu/clorului din cloruri/clorurilorHrană pentru animale, material patologicMetoda titrimetrică4524
  395ToxicologieDeterminarea clorurii de sodiu/clorului din cloruri/clorurilorApăMetoda titrimetrică4124
  396ToxicologieDeterminarea consumului chimic de oxigen (CCO-Cr)Apă de suprafață, apă subteranăMetoda colorimetrică3417
  397ToxicologieReactia KreissHrană pentru animaleMetoda colorimetrică3216
  398ToxicologieDeterminarea ionilor dizolvați prin ICApăMetodă ion-cromatografică157106
  399ToxicologieDeterminarea ureeiMaterial patologic, hrană pentru animaleMetodă colorimetrică5228
  400ToxicologieDeterminarea conținutului de amoniuApăMetodă colorimetrică3827
  401ToxicologieDeterminarea conținutului de nitrațiApăMetodă colorimetrică4829
  402ToxicologieDeterminarea conținutului de nitrați (metoda APHA)ApăMetoda colorimetrică3727
  403ToxicologieDeterminarea conținutului de nitrațiHrană pentru animale, material patologicMetodă colorimetrică6141
  404ToxicologieDeterminarea conținutului de nitrițiApăMetodă colorimetrică3526
  405ToxicologieDeterminarea conținutului de nitrițiHrană pentru animale, material patologicMetodă colorimetrică4731
  406ToxicologieDeterminarea duritățiiApăMetodă colorimetrică2317
  407ToxicologieDeterminarea unor elemente prin AASFL/elementApăAASFL.4125
  408ToxicologieDeterminarea unor elemente prin AASFL/elementHrană pentru animale, material patologicAASFL.4927
  409ToxicologieDeterminarea unor elemente prin AASGF/elementApăAASGF4523
  410ToxicologieDeterminarea unor elemente prin AASGF/elementHrană pentru animale, material patologicAASGF6637
  411ToxicologieDeterminarea hidrogenului sulfuratApăMetoda titrimetrică5036
  412ToxicologieDeterminarea oxigenului dizolvatApăMetoda titrimetrică4736
  413ToxicologieIdentificarea unor contaminanți prin reacții specifice de culoareHrană pentru animale, material patologicMetodă colorimetrică3120
  414ToxicologieTest screening de identificare a unor contaminanți prin lichid-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masăApă, hrană pentru animale, material patologicLC-MS13759
  415ToxicologieTest screening de identificare a unor contaminanți prin gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masăApă, hrană pentru animale, material patologicGC-MS12274
  416ToxicologieIdentificarea unor contaminanți prin cromatografie în strat subțireApă, hrană pentru animale, material patologicHPTLC10848
  417ToxicologieDeterminarea unor elemente prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductivApăICPMS16358
  418ToxicologieDeterminarea unor elemente prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductivHrană pentru animale, material patologicICPMS18365
  419ToxicologieDeterminarea methemoglobineiMaterial patologicMetodă colorimetrică3125
  420ToxicologieDeterminarea unor parametri de chimie clinică (proteine totale, albumine, fosfor, glucoză, acid uric, uree, creatinină, colesterol, trigliceride, bilirubină totală, activitate GOT, activitate GPT, activitate fosfatază alcalină, activitate gamma GT, calciu, magneziu, activitate colinesterază etc.)/parametruMaterial patologicMetodă reflexometrică1913
  421ToxicologieExamen sumar de urinăUrinăMetodă colorimetrică, microscopică4027
  422ToxicologieDetecție biotoxine marine lipofilice prin LC-MSMoluște bivalveLC-MS1702243
  423ToxicologieDetecție biotoxine marine din grupul ASP prin LC-MSMoluște bivalveLC-MS596110
  424MicologieIdentificarea fungilor prin examen microscopicHrană pentru animale fibroaseExamen microscopic direct1913
  425MicologieIzolarea și identificarea fungilor și algelor unicelulare cu caracter patogen/potențial patogenCadavre, set organe, țesuturi, secreții, excreții, exsudat, fanereCultivare pe mediul Sabouraud3317
  426MicologieIzolarea fungilor și algelor unicelulare cu caracter patogen/potențial patogenCadavre, set organe, țesuturi, secreții, excreții, exsudat, fanereCultivare pe mediul Sabouraud189
  427MicologieIdentificarea fungilor și algelor unicelulare cu caracter patogen/potențial patogenCadavre, set organe, țesuturi, secreții, excreții, exsudat, fanere, culturi de fungiExamen microscopic159
  428MicologieIdentificarea biochimică a levurilor prin testul API-ID 32CCulturi de fungi levuriformiTest biochimic API 32C9920
  429MicologieDeterminarea caracteristicilor organoleptice și a conținutului de impurități: Claviceps purpurea, Ustilago spp., Tilletia spp. Hrană pentru animaleExamen organoleptic5132
  430MicologieDeterminarea caracteristicilor organolepticeHrană pentru animaleExamen organoleptic1210
  431MicologieDeterminarea conținutului de impurități: Claviceps purpureaCereale boabe (grâu, ovăz, orz, secară, triticale)Examen microscopic2011
  432MicologieDetecția de impurități: Ustilago spp., Tilletia spp.Hrană pentru animale (cereale boabe, uruieli, ierburi perene)Examen microscopic2011
  433MicologieDetecția, numărarea și identificarea fungilor (NTF)Hrană pentru animale, probe de sanitațieSR ISO 21527-2/20095026
  434MicologieDetecția și numărarea fungilor (NTF)Hrană pentru animale, probe de sanitațieSR ISO 21527-2/20093013
  435MicologieIdentificarea fungilorCulturi de fungiExamen microscopic2113
  436MicologieDeterminare de micotoxine prin ELISA/1 micotoxinăHrană pentru animaleELISA competitivă30642
  437MicologieDetecția de micotoxine prin ELISA cu purificare pe coloane de imunoafinitate/1 micotoxinăMaterial patologicELISA competitivă36451
  438MicologieDetecția de micotoxine prin ELISA fără purificare pe coloane de imunoafinitate/1 micotoxinaMaterial patologicELISA competitivă29141
  439IgienăDetecția și numărarea Escherichia coli și a bacteriilor coliforme din apă prin metoda filtrării prin membranăApă potabilă destinată adăpării animalelorSR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-2 și 3/2014378
  440IgienăDetecția și numărarea enterococilor intestinali din apă prin metoda filtrării prin membranăApă potabilă destinată adăpării animalelorSR EN ISO 7899-2:2002308
  441IgienăDetecția și numărarea celulelor vegetative și sporilor Clostridium perfringens din apă prin metoda filtrării prin membranăApă potabilă destinată adăpării animalelorISO 14189/2013378
  442IgienăDeterminarea unităților formatoare de colonii pe agar nutritiv pentru microorganismele din apăApă potabilă destinată adăpării animalelorSR EN ISO 6222:2004106
  443IgienăDetecția bacteriilor din Genul Staphylococcus pentru verificarea eficienței decontaminării suprafețelorProbe de sanitațieSR ISO 18593:2007; SR ISO 6888-3:2003 (punctele 9.1. și 10.1.)176
  444IgienăDetecția bacteriilor coliforme pentru verificarea eficienței decontaminării suprafețelorProbe de sanitațieSR ISO 4832:2009; SR ISO 4831:2009; SR ISO 18593:2007 pct. 8 și pct. 9287
  445IgienăDetecția bacteriilor din Familia Enterobacteriaceae pentru verificarea eficienței decontaminării suprafețelorProbe de sanitațieSR ISO 21528-1:2008; SR ISO 21528-2:2007; SR ISO 17604:2009 Anexa B; SR ISO 18593:2007 pct. 8 și pct.9.267.
  4. La anexa nr. 1, litera B se modifică și va avea următorul cuprins:B. Tarif pentru analize și examene de laborator privind expertiza sanitar-veterinară a produselor alimentare și a hranei pentru animale:
  Nr. crt.Denumire analiză, examen de laborator și activitate sanitară veterinarăTip probăMetoda/Tehnica de laborator/Referențial de metodăTarif lei/analiză/ examen/ operațiune
  1Detecția bacteriilor din genul SalmonellaProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieAnalizor automat (VIDAS)144
  2Detecția bacteriilor din genul SalmonellaProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieISO 6579-177
  3Detecția Listeria monocytogenesProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieISO 11290-185
  4Numărarea Listeria monocytogenesProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieISO 11290-278
  5Detecția Listeria monocytogenesProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieAnalizor automat (VIDAS)168
  6Numărarea stafilococilor coagulază-pozitivProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieISO 6888-157
  7Numărarea stafilococilor coagulază-pozitivProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieSR EN ISO 6888-279
  8Numărarea stafilococilor coagulază-pozitivProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieTehnica MPN SR EN ISO 6888-364
  9Detecția stafilococilor coagulază-pozitiviProbe de sanitațieSR EN ISO 6888-353
  10Numărarea enterobacteriaceaelorProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieISO 21528-246
  11Numărarea enterobacteriaceaelorProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieTehnica MPN ISO 21528-155
  12Detecția enterobacteriaceaelorProbe de sanitațieISO 21528-143
  13Numărarea Escherichia coli beta-glucuronidaza pozitivăProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieISO 16649-132
  14Numărarea Escherichia coli beta-glucuronidaza pozitivăProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieSR ISO 16649-233
  15Numărarea Escherichia coli beta-glucuronidază pozitivăProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieTehnica MPN ISO 16649-345
  16Numărarea Escherichia coli prezumtivăProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieTehnica MPN SR ISO 725144
  17Detecția Escherichia coli prezumtivăProbe de sanitațieSR ISO 725138
  18Detecția și numărarea drojdiilor și mucegaiurilorProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieSR ISO 21527-1 SR ISO 21527-247
  19Numărarea microorganismelor formatoare de colonii (NTG)Produse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieSR EN ISO 4833-1 SR EN ISO 4833-230
  20Numărarea bacteriilor acidolactice, mezofileProduse alimentare și hrană pentru animaleSR ISO 1521443
  21Numărarea microorganismelor psihotrofeProduse alimentare și hrană pentru animaleISO 1741030
  22Numărarea bacteriilor sulfitoreducătoareProduse alimentare și hrană pentru animaleSR ISO 1521333
  23Numărarea bacteriilor coliformeProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieTehnica MPN SR ISO 483143
  24Numărarea bacteriilor coliformeProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieSR ISO 483239
  25Detecția bacteriilor coliformeProbe de sanitațieSR ISO 483137
  26Numărarea Bacillus cereus prezumtivProduse alimentare și hrană pentru animaleSR EN ISO 793256
  27Numărarea Bacillus cereus prezumtivProduse alimentare și hrană pentru animaleTehnica MPN SR EN ISO 2187162
  28Detecția Bacillus cereus prezumtivProduse alimentare și hrană pentru animaleSR EN ISO 2187149
  29Numărarea Pseudomonas spp.Carne și produse din carneSR EN ISO 1372045
  30Numărarea Clostridium perfringensProduse alimentare și hrană pentru animaleSR EN ISO 793752
  31Analiza microbiologică a conservelor în recipiente închise ermetic. Microorganisme viabile în produsul conservat prin tratament termicConserveSR 892449
  32Detecția și numărarea Clostridium perfringensApă potabilăISO 1418948
  33Detecția și numărarea Clostridium perfringensApă potabilăLegea apei nr. 458/200245
  34Detecția și numărarea sporilor de bacterii sulfitoreducătoareApă potabilăSR EN ISO 26461-233
  35Detecția și numărarea Escherichia coli și bacterii coliformeApă potabilăSR EN ISO 9308-141
  36Detecția și numărarea enterococilor intestinaliApă potabilăSR EN ISO 7899-242
  37Detecția și numărarea Pseudomonas aeruginosaApă potabilăSR EN ISO 1626652
  38Numărarea microorganismelor formatoare de colonii (NTG)Apă potabilăSR EN ISO 622238
  39Determinarea activității apeiProduse alimentare și hrană pentru animaleSR ISO 2180729
  40Detecția Campylobacter spp.Produse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieISO 10272-1110
  41Numărarea Campylobacter spp.Produse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieISO 10272-2117
  42Tipizarea serologică a tulpinilor bacteriene de Salmonella spp.Tulpini bacterieneISO/TR 6579-3238
  43Tipizarea serologică a tulpinilor bacteriene de Escherichia coliTulpini bacterieneAglutinare pe lamă/tub140
  44Tipizarea serologică a tulpinilor bacteriene de Listeria monocytogenesTulpini bacterieneAglutinare pe lamă/tub194
  45Numărarea microorganismelor formatoare de colonii (NTG)Produse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieMetoda TEMPO59
  46Numărarea bacteriilor coliformeProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieMetoda TEMPO59
  47Numărarea Escherichia coliProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieMetoda TEMPO59
  48Numărarea enterobacteriaceaelorProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieMetoda TEMPO59
  49Numărarea bacteriilor acidolacticeProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieMetoda TEMPO59
  50Numărarea stafilococilor coagulază-pozitiviProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieMetoda TEMPO59
  51Numărarea drojdiilor și mucegaiurilorProduse alimentare, hrană pentru animale și probe de sanitațieMetoda TEMPO59
  52Determinarea speciei de proveniență a cărniiCarne și produse din carneImunodifuzie în gel de agar60
  53Determinarea speciei de proveniență a cărniiCarne și produse din carneProtocol Kit ELISA (metoda imunoenzimatică)439
  54Detecția enterotoxinelor stafilocociceProduse alimentareISO 19020 - VIDAS277
  55Detecția enterotoxinelor stafilocociceProduse alimentareISO 19020 - ELISA262
  56Numărarea celulelor somaticeLapteSR EN ISO 13366-1 (metoda microscopică)35
  57Numărarea celulelor somaticeLapteSR EN ISO 13366 -2 (Somascope) (metoda fluoro-opto-electronică)31
  58Numărarea celulelor somaticeLapteAnalizor automat Bentley25
  59Numărarea microorganismelor formatoare de colonii (NTG)LapteAnalizor automat Bentley26
  60Examen parazitologic prin controlul vizual al peșteluiPește și produse pescărești proaspete și preparateRegulamentul (CE) nr. 2.074/2005, cu modificările și completările ulterioare40
  61Detecția Trichinella spp. prin digestie artificialăCarne și produse din carneRegulamentul (UE) nr. 1.375/2015, cu modificările și completările ulterioare SR EN ISO 1874374
  62Detecția chisturilor și larvelor de Trichinella spp.Țesut muscular, carne și produse din carneExamen trichineloscopic (2 compresoare)20
  63Detecția chisturilor și larvelor de Trichinella spp.Carne de vânatExamen trichineloscopic (4 compresoare)40
  64Detecția Cronobacter spp.Produse alimentareISO 2296493
  65Detecția Vibrio spp. potențial enteropatogenăProduse alimentareISO 21872-199
  66Detecția și numărarea Escherichia coli și bacterii coliforme prin metoda IDEXXApă potabilăMetoda IDEXX (SR EN ISO 9308-2)41
  67Detecția și numărarea enterococilor intestinali prin metoda IDEXXApă potabilăMetoda IDEXX48
  68Determinarea compoziției cărnii/produselor din carneCarne și produse din carneAnalizor automat21
  69Determinarea compoziției lapteluiLapteAnalizor automat25
  70Determinarea pH-uluiCarne și produse din carne, lapte și produse lactate, apă potabilă, vinPotențiometrică conductivități/SR ISO 2917, STAS 8201, SR ISO 1052321
  71Determinarea punctului de congelareLapteMetoda crioscopică/SR EN ISO 576457
  72Determinarea impurităților botaniceHrană pentru animaleMacroscopică38
  73Examen organolepticProduse alimentare și hrană pentru animaleOrganoleptică8
  74Aprecierea stadiului de oxidare a grăsimiProduse alimentare și hrană pentru animaleReacția Kreis/SR 9065, STAS 1226638
  75Determinarea acidului cianhidricHrană pentru animaleTitrimetrică41
  76Determinarea amproliumuluiHrană pentru animaleSpectrofotometrică41
  77Determinarea clorurilorApă potabilăTitrimetrică-Mohr/SR ISO 929723
  78Determinarea conservanțilorProduse alimentareLichidcromatografică (HPLC)56
  79Determinarea dimetridazoluluiHrană pentru animaleSpectrofotometrică32
  80Determinarea gosipoluluiHrană pentru animaleSpectrofotometrică/Regulamentul CE nr. 152/2009172
  81Corpuri străineHrană pentru animaleMacroscopică19
  82Determinare nicarbazinHrană pentru animaleSpectrofotometrică152
  83Determinarea raportului glucoză-fructozăProduse alimentareEnzimatică20
  84Determinare Roșu de Sudan I, II, II, IVProduse alimentareLichidcromatografică (HPLC)38
  85Determinare Roșu de Sudan I, II, II, IVProduse alimentareLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)55
  86Determinarea tylanuluiHrană pentru animaleSpectrofotometrică51
  87Determinarea aciditățiiProduse alimentare și băuturiTitrimetrică23
  88Determinarea aciditățiiLapte praf, miere, produse de morăritVolumetrică/SR ISO 6091, SR ISO 6092, SR 7846
  89Determinarea aciditățiiIaurtPotențiometrică/SR ISO 1186926
  90Determinarea acidității volatileProduse alimentareTitrimetrică20
  91Determinarea acizilor de fermentațieHrană pentru animale (nutrețuri însilozate)STAS 1225412
  92Determinarea acizilor grași liberiPraf de ouTitrimetrică25
  93Determinarea acizilor organici - tartic, malic, citric și oxalicVinIoncromatografică (IC)106
  94Determinarea activității fosfatazei alcalineLapte și băuturi pe bază de lapteFluorimetrică/SR EN ISO 11816429
  95Determinarea activității ureazice din șrotul de soia și din produsele derivate din soiaȘrot de soia și produse derivateTitrimetrică/SR ISO 550611
  96Determinarea activității cenușiiVinTitrimetrică6
  97Determinarea alcoolilor superioriAlcool etilic și băuturi alcooliceGazcromatografică (GC)47
  98Determinarea alcoolului metilicVin, alcool etilic și băuturi alcooliceSR 6182/40, SR 184/1044
  99Determinarea amidonuluiProduse alimentareColorimetrică7
  100Determinarea amoniaculuiProduse alimentareReacția Nessler19
  101Determinarea amoniaculuiApă potabilăSpectrofotometrică/SR ISO 715027
  102Determinarea amoniaculuiApă potabilăTitrimetrică/SR ISO 56647
  103Determinarea anionilor - fluoruri, cloruri, nitriți, nitrați, bromuri, sulfați, fosfațiProduse alimentare, vinIoncromatografică (IC)114
  104Determinarea azotațilorProduse alimentareSpectrofotometrică12
  105Determinarea azotațilorApă potabilăSpectrofotometrică/Metoda APHA29
  106Determinarea azotațilorHrană pentru animaleSpectrofotometrică - Kit71
  107Determinarea azotațilorHrană pentru animaleSpectrofotometrică - reducere pe coloana de Cd32
  108Determinarea azotițilorCarne și produse din carne, apă potabilă, hrană pentru animaleSpectrofotometrică/SR EN 12014, SR 1317536
  109Determinarea azotițilorApă potabilăSpectrofotometrică/SR EN 2677725
  110Determinarea azotițilorLegume și fructeSpectrofotometrică-GRIESS4
  111Determinarea azotului bazic volatil totalProduse din pescuit proaspete și preparateRegulamentul CE nr. 2.074/200527
  112Determinarea azotului ușor hidrolizabilProduse alimentare și hrană pentru animaleDistilare/SR 9054, Regulamentul CE nr. 152/200922
  113Determinarea calciuluiHrană pentru animaleTitrimetrică/SR EN ISO 686943
  114Determinarea carbonaților/bicarbonațilorIaurtColorimetrică3
  115Determinarea cationilor (sodiu, amoniu, potasiu, calciu, magneziu)Produse alimentare și vinIoncromatografică (IC)114
  116Determinarea celulozei bruteHrană pentru animaleGravimetrică/Regulamentul CE nr. 152/200943
  117Determinarea cenușiiProduse alimentare, produse de morărit, hrană pentru animale și vinGravimetrică/SR ISO 936, SR 8613, SR 784, Regulamentul CE nr. 152/200922
  118Determinarea cenușii insolubile în acid clorhidricProduse alimentare, produse morărit, hrană animaleGravimetrică/Metoda IISPV, Regulamentul CE nr. 152/200957
  119Determinarea clorului rezidual liberApă potabilăSTAS 636418
  120Determinarea clorurii de sodiuProduse din carne, brânză, peștePotențiometrică29
  121Determinarea clorurii de sodiuProduse alimentareTitrimetrică-Mohr23
  122Determinarea clorurii de sodiuHrană pentru animaleTitrimetrică/Regulamentul CE nr. 152/200945
  123Determinarea clorurii de sodiuHrană pentru animaleTitrimetrică - Volhard/Regulamentul CE nr. 152/200924
  124Determinarea hidroxiprolinei - colagenuluiProduse din carneSpectrofotometrică54
  125Determinarea coloranțilorProduse alimentareLichidcromatografică (UPLC)337
  126Determinarea coloranților (tartrazină și sunset yellow)Produse alimentareLichidcromatografică (HPLC)65
  127Determinarea concentrației alcooliceVin, alcool etilic și băuturi alcooliceRegulamentul CE nr. 2.676/19904
  128Determinarea conținutului de acrilamidăProduse alimentare procesate termicGazcromatografică (GC)133
  129Determinarea conținutului de cupruHrană pentru animaleSpectrofotometrică16
  130Determinarea conținutului de glutenGrâu și faină de grâuTest rapid2
  131Determinarea conținutului de gluten umedGrâu și faină de grâuSR EN ISO 214152
  132Determinarea conținutului de magneziuHrană pentru animaleTitrimetrică/SR EN ISO 686912
  133Determinarea conținutului de manganHrană pentru animaleSpectrofotometrică17
  134Determinarea corpurilor străineProduse alimentare și cerealeGravimetrică/microscopică6
  135Determinarea densitățiiLapte, vin, sucuri de fructe și legume, ape minerale, băuturi răcoritoare carbogazoaseAreometrică/SR 143; SR 241831
  136Determinarea dioxidului de sulf liberVin, alcool etilic și băuturi alcooliceSTAS 6182/134
  137Determinarea dioxidului de sulf totalVin, alcool etilic și băuturi alcooliceSTAS 6182/136
  138Determinarea eficienței pasteurizării lapteluiLapteMetoda cu benzidină11
  139Determinarea eficienței pasteurizării lapteluiLapteMetoda rapidă7
  140Determinarea elasticității miezului de pâinePâineSR 912
  141Determinarea esterilorAlcool etilic și băuturi alcooliceSR 184/66
  142Determinarea extractului alcoolic uscat și a conținutului de cearăPropolisExtracție cu solvenți51
  143Determinarea extractului sec totalVin, alcool etilic și băuturi alcooliceSTAS 6182/93
  144Determinarea fieruluiHrană pentru animaleSpectrofotometrică14
  145Determinarea fieruluiVinSR 6182/1015
  146Determinarea fosforuluiProduse alimentareGravimetrică Chi-Mo-ci-Ac16
  147Determinarea fosforuluiProduse alimentare și hrană pentru animaleSpectrofotometrică/ISO 13730, ISO 64948
  148Determinarea glucozei și fructozei din miereMiereSR 78432
  149Determinarea gradului de impurificareLapteFiltrare1
  150Determinarea grăsimiiPraf de ouExtracție cu solvenți45
  151Determinarea grăsimiiLăptișor de matcăExtracție cu solvenți27
  152Determinarea grăsimiiLapte, înghețatăExtracție etero-amoniacală tip Mojonnier/SR EN ISO 1211, SR EN ISO 7328/164
  153Determinarea grăsimiiBrânzăExtracție eteroclorihidrică tip Mojonnier/SR EN ISO 173558
  154Determinarea impurităților insolubile din grăsimeGrăsime animalăSR EN ISO 66324
  155Determinarea grăsimiiProduse alimentare, hrană pentru animaleSoxlet/SR ISO 1444 SR 861368
  156Determinarea grăsimiiLapte și produse lactate, maioneză, margarinăButirometrică/ISO 488 ISO 2446, SR EN ISO 372725
  157Determinarea hidroximetilfurfuralului (HMF)MiereFiehe/SR 78428
  158Determinarea hidroximetilfurfuralului (HMF)MiereSpectrofotometrică/SR 78433
  159Determinarea histamineiPeșteLichidcromatografică (HPLC)166
  160Determinarea impurităților minerale insolubile raportate la substanța uscatăProduse alimentareGravimetrică/microscopică12
  161Determinarea indicelui de aciditateHrană pentru animaleSTAS 1226654
  162Determinarea indicelui de aciditateCeară de albineSTAS 306427
  163Determinarea indicelui de deformare a glutenuluiGrâu și făină de grâuMăsurare diametre7
  164Determinarea indicelui de iodGrăsimi de origine animală și vegetalăSR EN ISO 396154
  165Determinarea indicelui de peroxidGrăsimi de origine animală și vegetală, hrană pentru animaleSR 3960. STAS 1226619
  166Determinarea indicelui de refracțieGrăsimi de origine animală și vegetalăSR EN ISO 632027
  167Determinarea indicelui de saponificareCeară de albineSTAS 306429
  168Determinarea indicelui de saponificareProduse alimentareTitrimetrică53
  169Determinarea indicelui diastazicMiere de albineSR 78432
  170Determinarea indicilor Reichert-Meissl și PolanskeProduse lactateMetoda dezvoltată în laborator50
  171Determinarea îndulcitorilor - zaharină, acesulfam K, aspartamBăuturiLichidcromatografică (HPLC)64
  172Determinarea îndulcitorilorProduse alimentareLichidcromatografică (UPLC)343
  173Determinarea lactozeiLapteTitrimetrică40
  174Determinarea Na, Ca KProduse alimentareFlamfotometrică14
  175Determinarea Para RedProduse alimentareLichidcromatografică (HPLC)38
  176Determinarea Para RedProduse alimentareLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)48
  177Determinarea porozitățiiPâine, produse de franzelărie și specialități de panificațieSR 912
  178Determinarea procentului de polenMiere de albineSR 78422
  179Determinarea proteineiProduse alimentare, produse morărit/panificație, hrană animale, cerealeKjeldhal/SR EN ISO 8968, SR ISO 937, Regulamentul CE nr. 152/200947
  180Determinarea punctului de topireCeară de albineSTAS 306430
  181Determinarea puterii de coagularePepsinăMetodă dezvoltată în laborator19
  182Determinarea solubilității produselor sub formă de prafLapte și produse lactateSTAS 635822
  183Determinarea substanței uscate negraseUntSR EN ISO 372737
  184Determinarea substanțelor insolubile în apa din miereMiereSR 78452
  185Determinarea substanțelor organice oxidabileApă potabilăTitrimetrică5
  186Determinarea sulfituluiProduse alimentareEnzimatică126
  187Determinarea titrului proteicLapteSR 143; SR 241823
  188Determinarea umiditățiiProduse alimentare, produse de morărit, hrană pentru animale și cerealeGravimetrică/SR EN ISO 3727, SR ISO 6731, SR EN ISO 5534, SR ISO 1442, SR 8613, Regulamentul CE nr. 152/200927
  189Determinarea conținutului de apă. Testul chimicCarcasă de pasăre, părți congelateRegulamentul UE nr. 543/200874
  190Determinarea conținutului de apă. Testul scurgeriiCarcasă de pasăreRegulamentul UE nr. 543/200817
  191Determinarea umiditățiiMiereRefractometrică/SR 78421
  192Determinarea vitaminei AHrană pentru animaleLichidcromatografică (HPLC)/Regulamentul CE nr. 152/2009121
  193Determinarea vitaminei AHrană pentru animaleSpectrofotometrică40
  194Determinarea vitaminei EHrană pentru animaleLichidcromatografică (HPLC)/Regulamentul CE nr. 152/2009116
  195Determinarea vitaminei EHrană pentru animaleSpectrofotometrică36
  196Determinarea volumului pâiniiPâineSR 912
  197Determinarea zaharozeiMiere, vin, alcool etilic și băuturi alcooliceSR 784, STAS 6182/1726
  198Determinarea zahărului invertitMiereSR 78428
  199Determinarea zahărului reducătorVinSR 6182-18/C9123
  200Determinarea zaharurilorVinStandardizată14
  201Determinări ponderaleConserveSRAS 651617
  202Dozarea ureeiHrană pentru animaleRegulamentul CE nr. 152/200938
  203Identificarea glucidelorProduse alimentareColorimetrică - Reacția Fehling25
  204Identificare și dozare Avatec/lasalocidHrană pentru animaleSpectrofotometrică205
  205Identificare și dozare CarbadoxHrană pentru animaleLichidcromatografică (HPLC)214
  206Identificare și dozare MonensinHrană pentru animaleSpectrofotometrică115
  207Identificare și dozare NarasinHrană pentru animaleSpectrofotometrică88
  208Identificare și dozare NicarbazinHrană pentru animaleLichidcromatografică (HPLC)209
  209Identificare și dozare OlaquindoxHrană pentru animaleLichidcromatografică (HPLC)216
  210Identificare și dozare SalinomicinHrană pentru animaleSpectrofotometrică139
  211Identificarea amidonuluiProduse alimentareColorimetrică24
  212Identificarea constituenților de origine animalăHrană pentru animaleMicroscopică/Regulamentul CE nr. 152/2009101
  213Identificarea hidrogenului sulfuratCarne și produse din carneSR 906517
  214Testul de stabilitate fizico-chimic la aer pentru vinVinSR 6182/222
  215Testul de stabilitate fizico-chimic pentru vin la temperaturi ridicateVinSR 6182/222
  216Testul de stabilitate fizico-chimic pentru vin la temperaturi scăzuteVinSR 6182/222
  217Determinarea melamineiProduse cu conținut proteicLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)287
  218Determinarea reziduurilor de pesticideProduse alimentare, hrană pentru animaleGazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS/MS)292
  219Determinare reziduuri de pesticideProduse alimentare de origine nonanimalăLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)300
  220Determinarea 3MCPDProduse alimentareGazcromatografică (GC)135
  221Determinarea 3MCPDProduse alimentareLichidcromatografică (HPLC)192
  222Determinarea arsenuluiProduse alimentare, hrană pentru animaleSpectrofotometrie de absorbție atomică cu generare de hidruri (SAA HG)111
  223Determinarea contaminării cu dioxină, furani și PCB asemănătoare dioxineiProduse alimentareGazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă de înaltă rezoluție (GC-HRMS)2841
  224Determinarea markerului făinurilor proteice - glyceroltriheptanoat (GTH)Făinuri proteiceGazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS/MS)163
  225Determinarea mercuruluiProduse alimentare, hrană pentru animaleSpectrofotometrie de absorbție atomică cu vapori reci (SAA CV)228
  226Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, Sn, etc.) - 1 elementProduse alimentare, hrană pentru animaleSpectrofotometrie de absorbție atomică cu flacără (SAA FL)73
  227Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, Sn, etc.) și arsen (As) - 1 elementProduse alimentare, hrană pentru animaleSpectrofotometrie de absorbție atomică cu cuptor de grafit (SAA CG)90
  228Determinarea micotoxinelor/1 micotoxinăProduse alimentare, hrană pentru animaleCromatografie în strat subțire (CSS)64
  229Determinarea micotoxinelor/1 micotoxinăProduse alimentare, hrană pentru animaleImunoenzimatică - ELISA - identificare rapidă102
  230Determinarea micotoxinelor/1 micotoxinăProduse alimentare, hrană pentru animaleImunoenzimatică (ELISA) fără purificare pe coloană de imunoafinitate207
  231Determinarea micotoxinelor/1 micotoxinăProduse alimentare, hrană pentru animaleImunoenzimatică (ELISA) cu purificare pe coloană de imunoafinitate482
  232Determinarea micotoxinelor/1 micotoxinăProduse alimentare, hrană pentru animaleLichidcromatografică (HPLC)420
  233Determinarea reziduurilor de agenți antiimflamatori nesteroidieniȚesut muscular, ficat, lapte crudLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)213
  234Determinarea reziduurilor de alergeniProduse alimentareImunoenzimatică (ELISA)224
  235Determinarea reziduurilor de alergeni - glutenProduse alimentareImunoenzimatică (ELISA)157
  236Determinarea reziduurilor de alergeni - lapteProduse alimentareImunoenzimatică (ELISA)188
  237Determinarea reziduurilor de alergeni - migdaleProduse alimentareImunoenzimatică (ELISA)166
  238Determinarea reziduurilor de alergeni - arahideProduse alimentareImunoenzimatică (ELISA)169
  239Determinarea reziduurilor de alergeni - aluneProduse alimentareImunoenzimatică (ELISA)178
  240Determinarea reziduurilor de amitrazMiereGazcromatografică (GC)46
  241Determinarea reziduurilor de antihelminticeLapte crud, ficat, pește de crescătorieLichidcromatografică (HPLC)169
  242Determinarea reziduurilor de antihelminticeLapte crud, ficatLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)308
  243Determinarea reziduurilor de betalactamiceȚesut muscular, rinichi, lapte, peșteRadioimunotest (CHARM II)129
  244Determinarea reziduurilor de carbadox și olaquindoxFicatLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)127
  245Determinarea reziduurilor de cloramfenicolȚesut muscular, lapte, ouă, miere, ser sangvin, urinăImunoenzimatică (ELISA)130
  246Determinarea reziduurilor de cloramfenicolȚesut muscular, lapte, ouă, miere, urinăLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)194
  247Determinarea reziduurilor de coccidiostaticeȚesuturi, ouăLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)310
  248Determinarea reziduurilor de corticosteroiziȚesuturi, lapte, urinăLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)236
  249Determinarea reziduurilor de dimetridazolȚesut muscular, lapte, ouă, plasmăImunoenzimatică (ELISA)128
  250Determinarea reziduurilor de enro/ciprofloxacinȚesut muscular, ficat, rinichi, lapteImunoenzimatică (ELISA)117
  251Determinarea reziduurilor de gentamicinăȚesut muscular, rinichi, lapteImunoenzimatică (ELISA)125
  252Determinarea reziduurilor de gentamicină/neomicinăȚesut muscular, rinichi, lapteRadioimunotest (CHARM II)144
  253Determinarea reziduurilor de hidrocarburi policiclice aromatice (PAH)Produse alimentareLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)384
  254Determinarea reziduurilor de lactone ale acidului resorcilicȚesuturi, urinăLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)407
  255Determinarea reziduurilor de macrolideȚesut muscular, rinichi, lapte, ouă, miere, pesteRadioimunotest (CHARM II)138
  256Determinarea reziduurilor de melaminăProduse alimentare, hrană pentru animaleGazcromatografică (GC)283
  257Determinarea reziduurilor de melaminăProduse alimentare, hrană pentru animaleGazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS/MS)94
  258Determinarea reziduurilor de melaminăProduse alimentare, hrană pentru animaleLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)250
  259Determinarea reziduurilor de neomicinăȚesut muscular, rinichi, lapte, ouăImunoenzimatică (ELISA)125
  260Determinarea reziduurilor de nitrofuraniȚesut muscular, lapte, ouă, miere, plasmăImunoenzimatică (ELISA)165
  261Determinarea reziduurilor de nitrofuraniȚesuturi, lapte, miere, ouăLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)279
  262Determinarea reziduurilor de nitroimidazoliȚesuturi, lapte, miere, ouă, ser sangvinLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)223
  263Determinarea reziduurilor de nitrozamineProduse alimentareLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)80
  264Determinarea reziduurilor de pesticideProduse de origine vegetalăGazcromatografică (GC)246
  265Determinarea reziduurilor de pesticide carbamiceProduse alimentare de origine animalăGazcromatografică (GC)116
  266Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurateGrăsime, lapte crud, ouă, miere, pește de crescătorie, alte produse alimentare, hrană pentru animaleGazcromatografică (GC)106
  267Determinarea reziduurilor de pesticide organofosforiceGrăsime, lapte crud, ouă, miere, pește de crescătorie, alte produse alimentare, hrană pentru animaleGazcromatografică (GC)126
  268Determinarea reziduurilor de piretroideProduse alimentare de origine animalăGazcromatografică (GC)132
  269Determinarea reziduurilor de stilbeneȚesuturi, urinăGazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS/MS)262
  270Determinarea reziduurilor de streptomicinăȚesut muscular, rinichi, lapte, miereImunoenzimatică (ELISA)110
  271Determinarea reziduurilor de streptomicinăMiereLichidcromatografică (HPLC)145
  272Determinarea reziduurilor de streptomicină/dihidrostreptomicinăȚesut muscular, rinichi, lapte, miereRadioimunotest (CHARM II)129
  273Determinarea reziduurilor de substanțe betaagonisteFicat, urinăImunoenzimatică (ELISA)329
  274Determinarea reziduurilor de substanțe betaagonisteȚesut muscular, lapte, ficat, urinăLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)355
  275Determinarea reziduurilor de substanțe steroidieneȚesut muscular, ser sangvin, urinăGazcromatografică cuplată cu spectrometru de masa (GC-MS/MS)228
  276Determinarea reziduurilor de substanțe steroidieneȚesut muscular, ficat, urinăLichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)201
  277Determinarea reziduurilor de sulfamideȚesut muscular, ficat, rinichi, lapte, miereLichidcromatografică (HPLC)103
  278Determinarea reziduurilor de sulfamideȚesut muscular, rinichi, lapte, ouă. miere, peșteRadioimunotest (CHARM II)187
  279Determinarea reziduurilor de sulfonamideȚesut muscular, rinichi, miereImunoenzimatică (ELISA)115
  280Determinarea reziduurilor de sulfoquinoxalinăȚesut muscular, rinichi, lapteImunoenzimatică (ELISA)108
  281Determinarea reziduurilor de tetraciclineȚesut muscular, rinichi, ouă, miereImunoenzimatică (ELISA)120
  282Determinarea reziduurilor de tetraciclineȚesuturi, lapte, ouă, miere Lichidcromatografica (HPLC)161
  283Determinarea reziduurilor de tetraciclineȚesut muscular, rinichi, lapte, ouă, miere, peșteRadioimunotest (CHARM II)129
  284Determinarea reziduurilor de tireostaticeȚesut muscular, tiroidă, urinăLichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)353
  285Determinarea reziduurilor de tranchilizante și betablocanteRinichiImunoenzimatică (ELISA)228
  286Determinarea reziduurilor de tranchilizante și betablocanteȚesut muscular, ficat, rinichiLichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)274
  287Determinarea reziduurilor de amitrazȚesuturi, lapte și miereGazcromatografie cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS/MS)102
  288Determinarea reziduurilor de lactone ale acidului rezorcilicȚesuturi (ficat, rinichi, mușchi inclusiv pește), bilă, ouă, lapte și urinăLichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)109
  289Determinarea radioactivitățiiProduse alimentare, hrană pentru animaleSpectrometrie gama50
  290Determinarea proteinei vegetale/animaleProduse alimentareReal Time PCR647
  291Calculul energiei bruteHrană pentru animale2
  292Determinarea toxinei botulinice prin bioprobăProduse alimentare, hrană pentru animaleSR 13419983
  293Testarea antibiorezistenței microbieneCulturi bacterieneMetoda microdiluțiilor184
  294Determinarea reziduurilor de antibiotice și coccidiostaticeHrană pentru animaleUPLC-Q-TOF197
  295Determinarea speciei de proveniență a cărnii/1 specieCarne și produse din carneReal Time PCR609
  296Detecția și tipizarea moleculară a Escherichia Coli VTECProduse alimentareISO 13136159
  297Determinarea reziduurilor de coloranțiPește de crescătorieLichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)197
  298Determinarea acidității grăsimiiProduse lactate și untSR ISO 1740:2008 (metoda de referință)30
  299Determinarea activității fosfatazei alcalineBrânzăFluorimetrică/ISO 11816-2317
  300Determinarea lactozeiLapte și produse lactateMetoda fenol - sulfurică STAS 1090224
  301Determinarea chisturilor de Giardia și/sau oochisturilor de CryptosporidiumApăParazitologică prin Flita - Max xpress1,586
  302Determinarea azotațilorApăTest rapid Spectroquant Nova 6024
  303Determinarea azotițilorApăTest rapid Spectroquant Nova 6020
  304Determinarea durității totaleApăTest rapid Spectroquant Nova 6018
  305Determinarea fosforului totalApăTest rapid Spectroquant Nova 608
  306Determinarea CCO_CrApăTest rapid Spectroquant Nova 6020
  307Determinarea CBO5ApăTest rapid Spectroquant Nova 6029
  308Determinarea clorului rezidualApăTest rapid Spectroquant Nova 606
  309Determinare conductivitățiiMiereTest rapid Spectroquant Nova 603
  310Determinarea cianurilorApăTest rapid Spectroquant Nova 6018
  311Determinarea sulfațilorApăTest rapid Spectroquant Nova 6016
  312Determinarea substanțelor stupefiante și psihotropeProduse și preparate pe bază de plante, amestecuri minerale, pulberi, tablete sau comprimateUPLC-Q-TOF2.064
  313Determinarea reziduurilor de metale grele prin ICP - OESProduse alimentareICP - OES219
  314Identificarea laptelui de vacă în lapte de oaie/caprăLapte crud, pasteurizat, brânzeturi de oaie/caprăKit42
  315Determinarea reziduurilor de antibioticeȚesuturi, lapte, ouăLichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masa190
  316Determinarea reziduurilor de colistinȚesuturi, lapte, ouăLichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă90
  317Determinarea O_2 și CO_2 din produse alimentare ambalate în atmosferă modificată (MAP)Produse alimentareAnalizor25
  318Determinarea indicelui diastazic cu tablete PhabedasMiere de albineSpectometrie de absorbție moleculară (UV-VIS)99
  319Determinarea acidului lacticOuSpectometrie de absorbție moleculară (UV-VIS)100
  320Determinarea acidului 3-HO butiricOuSpectometrie de absorbție moleculară (UV-VIS)68
  321Determinarea acidului L-glutamicProduse din carneSpectometrie de absorbție moleculară (UV-VIS)73
  322Identificarea cărnii decongelate prin determinarea activității enzimei HADHCarne de pasăreSpectometrie de absorbție moleculară (UV-VIS)169
  323Măsurarea luminescenței fotostimulate ca fenomen specific tratamentului de iradierePlante aromate, mirodenii, condimente, vegetale deshidratateRadiații ionizante22
  324Decelarea grăsimilor de origine vegetală prin analiza directă ASAP-QTOFLapte și produse lactateSpectometrie de masă53
  325Identificarea speciei de proveniență a laptelui pe baza profilului lipidic prin analiza directă ASAP-QTOFLapte și produse lactateSpectometrie de masă53
  326Determinarea glucidelorProduse alimentareUPLC-QTOF57
  327Determinarea densității laptelui cu densimetrul electronicLapteDensimetrie43
  328Determinarea grăsimii prin metoda hidrolizei acide din produse cu conținut mai mic de 5% grăsimeLapte și produse lactateMetoda gravimetrică89
  329Determinarea alcaloizilor prin UPLC QTOFCereale si derivate din cerealeUPLC-QTOF100
  330Detecția ADN de la rumegătoareHrană pentru animaleReal Time PCR312
  331Determinarea pesticidelorProduse alimentare și hrană pentru animaleLC/-MS/MS556
  332Determinarea fiproniluluiProduse alimentare și hrană pentru animaleLC/-MS/MS136
  333Determinarea calitativă a fipronilului prin metoda ASAP-TOFTeste de pe suprafațăASAP- QTOF52
  334Determinarea reziduurilor de betalactamiceȚesuturi, lapte, ouăLichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)230
  335Determinarea reziduurilor de macrolide din miereMiereLichidcromatografie cuplata cu spectrometru de masa (LC-MS/MS)151
  336Determinarea reziduurilor de tetracicline, macrolide, pleuromutiline, derivați diaminopirimidinici, quinolone, lincosamideȚesuturi, lapte, ouăLichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)229
  337Determinarea reziduurilor de ciromazină și propamocarbMiere, țesuturiLichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)105
  338Determinarea reziduurilor de agenți antiinflamatori nestroidieniȚesuturiASAP-Q-TOF74
  339Identificarea genelor codificatoare pentru neurotoxine botulinice tip A, B, E, F prin PCRCarne și produse din carne, conservePCR/ISO 17919244
  340Determinarea virusului hepatitei A și a norovirusurilor GI și GIIFructe moi și moluște bivalveRT-qPCR/ ISO 15216-2429
  341Secvențiere pește în scopul identificării specieiPeșteDNA barcoding497
  342Identificarea speciilor de Trichinella prin multiplex PCRLarve TrichinellaMultiplex PCR129
  343Detecția genelor codificatoare pentru enterotoxine stafilococice prin Multiplex PCRCulturi bacterieneMultiplex PCR156
  344Determinarea serovarului la tulpinile de Salmonella spp. 4.[5],12:I prin PCRCulturi bacterienePCR191
  345Identificarea genei codificatoare pentru cereulida din Bacillus cereusCulturi bacterieneReal time PCR142
  346Listeria monocytogenes - Tipizare moleculară și identificare serogrupCulturi bacterienePCR85
  347Confirmare și identificare specie Campylobacter prin PCRCulturi bacterienePCR72
  348Determinarea cantitativă a cereulidei utilizând LC-MS/MSProduse alimentareISO 1846597
  349Detecția și tipizarea moleculară a Escherichia coli VTEC, EPEC, EAggEC, ETEC și EIECProduse alimentareISO 13136 și metode EURL E. coli429
  350Determinarea acrilamideiProduse alimentareHPLC133
  351Determinare micotoxineProduse alimentareLichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)299
  352Determinarea reziduurilor de sulfamideȚesuturi, lapte, ouă, miere Lichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)195
  353Determinarea reziduurilor de dapsonăȚesuturi, lapte, ouă, miere Lichidcromatografie cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS/MS)193.
  5. La anexa nr. 1, litera C, punctele 209, 212, 217 și 218 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumire analiză/examen/operațiune/produsCuantum tarif (lei)
  209Determinarea cantitativă a substanțelor active prin metoda difuzimetrică din produse farmaceutice nonliposolubile846
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  212Determinarea cantitativă a substanțelor active prin metoda difuzimetrică din produse farmaceutice liposolubile938
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  217Controlul sterilității produselor farmaceutice sub formă de soluții apoase, pulberi solubile, soluții uleioase, unguente sau creme prin metoda însămânțării directe1.389
  218Controlul sterilității produselor farmaceutice sub formă de soluții apoase sau pulberi solubile prin metoda filtrării prin membrană2.097
  6. La anexa nr. 1, litera C, după punctul 218 se introduce un nou punct, punctul 218^1, cu următorul cuprins:
  218^1Controlul sterilității produselor farmaceutice sub formă de soluții uleioase, unguente sau creme prin metoda filtrării prin membrană2.465
  7. La anexa nr. 1, litera C, punctul 280 se modifică și va avea următorul cuprins:
  280Determinarea numărului total de germeni (bacterii aerobe) din produsele medicinale veterinare nesterile prin metoda însămânțării directe1.082
  8. La anexa nr. 1, litera C, după punctul 280 se introduce un nou punct, punctul 280^1, cu următorul cuprins:
  280^1Determinarea numărului total de germeni (bacterii aerobe) din produsele medicinale veterinare nesterile prin metoda filtrării prin membrană1.492
  9. La anexa nr. 1, litera C, punctul 281 se modifică și va avea următorul cuprins:
  281Determinarea numărului total de germeni (drojdii și fungi) din produsele medicinale veterinare nesterile prin metoda însămânțării directe910
  10. La anexa nr. 1, litera C, după punctul 281 se introduce un nou punct, punctul 281^1, cu următorul cuprins:
  281^1Determinarea numărului total de germeni (drojdii și fungi) din produsele medicinale veterinare nesterile prin metoda filtrării prin membrană1.251
  11. La anexa nr. 1, litera C, după punctul 288 se introduc douăzeci noi puncte, punctele 289-308, cu următorul cuprins:
  289Control valoare imunizantă prin infecție de control pe galinacee - vaccinuri antibacteriene, fără efectiv de păsări2.616
  290Control valoare imunizantă prin infecție de control pe cobai - vaccin contra Clostridium chauvei3.275
  291Identificare antigenică pentru Eimeria spp. (pe tulpină și fără efectiv de animale) - vaccinuri antiparazitare93
  292Control valoare imunizantă pe iepuri - vaccinuri antivirale (vaccinare și recoltare sânge)5.610
  293Eliberarea oficială a seriilor de produse medicinale veterinare imunologice prin recunoaștere mutuală a certificatelor europene O.C.A.B.R./O.B.P.R.330
  294Control concentrație în virus pe culturi celulare din produse veterinare imunologice ce se evidențiază prin reacția de hemaglutinare1.564
  295Identificare virus pe culturi celulare prin reacția de imunofluorescență vaccinuri antivirale1.670
  296Control solubilitate vaccinuri antivirale200
  297Control valoare imunizantă pe 1 pui - vaccinuri antivirale159
  298Identificare virus pe ouă embrionate SPF - vaccinuri antivirale828
  299Testul de dizolvare a formelor de dozare solide345
  300Autorizarea produselor medicinale veterinare prin aplicații multiple - „duplicat“, prin recunoaștere mutuală cu România stat membru de referință30.985
  301Autorizarea produselor medicinale veterinare prin aplicații multiple - „duplicat“, prin recunoaștere mutuală cu România stat membru interesat24.393
  302Autorizarea produselor medicinale veterinare prin aplicații multiple - „duplicat“, prin procedura descentralizată cu România stat membru de referință28.868
  303Autorizarea produselor medicinale veterinare prin aplicații multiple - „duplicat“, prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat22.699
  304Autorizarea produselor medicinale veterinare prin aplicații multiple - „duplicat“, prin procedura națională6.612
  305Titrarea unei suspensii antigenice prin determinarea unităților convenționale colorimetrice543
  306Contolul reagenților/seturilor de diagnostic prin testul de imunofluorescență directă pe frotiuri cu amprentă țesut571
  307Contolul reagenților/seturilor de diagnostic prin testul de imunofluorescență directă pe frotiuri din culturi celulare594
  308Identificare cu ajutorul truselor API a microorganismelor specifice2.854
  12. La anexa nr. 1, litera D se modifică ș