HOTĂRÂRE nr. 5 din 18 februarie 2019pentru modificarea art. 119 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 23 noiembrie 2018, se modifică după cum urmează: – Articolul 119 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 119Termenele procedurale ale procesului legislativ se calculează pe zile calendaristice.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 18 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    IULIAN-CLAUDIU MANDA
    București, 18 februarie 2019.Nr. 5.-----