DECRET nr. 976 din 23 octombrie 1968privind sancţiunea disciplinară cu arest pentru militari
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 136 din 29 octombrie 1968     +  Articolul 1Pentru abaterile de la disciplina militară, prevăzute de regulamente militare, comandantii sau şefii pot aplica militarilor sancţiunea disciplinară cu arest pînă la 15 zile.  +  Articolul 2Dacă fapta săvîrşită constituie şi infracţiune, sancţionarea disciplinară potrivit art. 1 nu exclude aplicarea legii penale.  +  Articolul 3Modul de aplicare şi de executare a sancţiunii prevăzute la art. 1 se stabileşte, după caz, de ministrul forţelor armate, de preşedintele Consiliului Securităţii Statului sau de ministrul afacerilor interne.------------