HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 februarie 2019privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 14 februarie 2019    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– domnul deputat Manole Petre-Florin, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale la Comisia pentru muncă și protecție socială, în calitate de membru;– doamna deputat Paraschiv Rodica, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului la Comisia pentru transporturi și infrastructură, în calitate de membru;– domnul deputat Rădulescu Cătălin-Marian, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru transporturi și infrastructură la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului;– domnul deputat neafiliat Pau Radu-Adrian trece de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci la Comisia pentru politică externă;– domnul deputat neafiliat Mocioalcă Ion este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale;– domnul deputat neafiliat Petric Octavian este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale;– domnul deputat neafiliat Pop Georgian este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
    București, 13 februarie 2019.Nr. 4.-----