HOTĂRÂRE nr. 56 din 8 februarie 2019pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid la 6 septembrie 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Memorandumul de înțelegere dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid la 6 septembrie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Andrei Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 8 februarie 2019.Nr. 56.MEMORANDUM DE ÎNȚELEGEREîntre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Spanieiprivind cooperarea în domeniul apărării