ORDIN nr. 82 din 21 ianuarie 2019pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Institutului Național de Sănătate Publică
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2019    Văzând Referatul de aprobare al Direcției management și structuri sanitare nr. S.P. 628 din 17 ianuarie 2019,având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Sănătate Publică, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 14 alin. (3) și (4^1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă organigrama Institutului Național de Sănătate Publică, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Național de Sănătate Publică București, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Institutului Național de Sănătate Publică București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 12 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 21 ianuarie 2019.Nr. 82.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare ale Institutului Național de Sănătate Publică