ORDONANTA nr. 6 din 4 august 1992privind asigurarea fondurilor necesare în anul 1992 pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 13 august 1992    În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 77/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se suplimenteaza bugetul pe anul 1992 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, la cap. 76.1 "Agricultura, silvicultura, ape, mediu înconjurător," cu suma de 2.500 milioane lei, din care 1.700 milioane lei cheltuieli materiale şi 800 milioane lei cheltuieli de personal, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi de atribuire a titlurilor de proprietate.  +  Articolul 2În vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 1, taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, prevăzută de Legea nr. 71/1991, se majorează de la 200 lei/ha la 400 lei/ha sau pe fracţiune de hectar.  +  Articolul 3Veniturile bugetului de stat pe anul 1992 se majorează cu suma de 2.500 milioane lei din încasarea taxelor prevăzute la art. 2.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei împreună cu Ministrul Economiei şi Finanţelor vor elabora instrucţiuni privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat potrivit art. 1.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va prezenta Guvernului justificarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în anul 1991, pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.Pentru fondurile alocate potrivit art. 1, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va prezenta semestrial Guvernului justificarea utilizării acestora. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:-----------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Petru MarculescuMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar,Florian Bercea--------------------