DECRET nr. 569 din 10 iulie 1968pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, cu scrisorile anexe, semnat la Roma la 23 ianuarie 1968*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 91 din 10 iulie 1968    ____________ Notă *) Acordul împreună cu scrisorile anexe vor fi difuzate prin grija Ministerului Afacerilor Externe.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, cu scrisorile anexe, semnat la Roma la 23 ianuarie 1968.EXPUNERE DE MOTIVEla Decretul nr. 569/1968 pentru ratificarea Acordului dintre GuvernulRepublicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Italiene privindreglementarea problemelor financiare în suspensie, cu scrisorile anexe, semnat la Roma la 23 ianuarie 1968În urma tratativelor purtate între delegatiile guvernamentale română şi italiana, la 23 ianuarie 1968 a fost semnat la Roma Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea problemelor financiare în suspensie.Prin acest acord s-au reglementat:- bunurile, drepturile şi interesele italiene atinse de măsurile de naţionalizare, expropriere, luare în administrare sau orice alte măsuri legislative sau administrative similare;- creanţele financiare şi comerciale născute înainte de 25 decembrie 1950 (data semnării la Bucureşti a Acordului de plati între cele doua tari) şi- titlurile datoriei publice externe române.Odată cu Acordul din 23 ianuarie 1968 au mai fost semnate 5 scrisori, în care se precizează obligaţiile reciproce ale părţilor.Potrivit clauzelor sale finale, acordul va intra în vigoare după ratificare.Întrucât prevederile Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea problemelor financiare în suspensie sînt în concordanta cu principiile cuprinse în acordurile similare încheiate de România şi sînt avantajoase pentru ţara noastră, a fost adoptat alăturatul decret de ratificare.-----------