HOTĂRÂRE nr. 715 din 5 octombrie 2017pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017  Având în vedere art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 60 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 2 septembrie 2016, se abrogă.  +  Articolul 3(1) Actele de punere în valoare a masei lemnoase aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii, respectiv a încheierii acestora.(2) Procedurile referitoare la valorificarea de masă lemnoasă pe picior și de materiale lemnoase, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfășoară potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestora.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Stetco Istrate,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  București, 5 octombrie 2017.Nr. 715.  +  ANEXĂREGULAMENTde valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică