HOTĂRÂRE nr. 51 din 30 ianuarie 2019pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Traian Constantin Petcu
  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Marius Pîrvu
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 30 ianuarie 2019.Nr. 51.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare