HOTĂRÂRE nr. 2 din 6 februarie 2019privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– domnul deputat Gherman Dumitru, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru industrii și servicii, în calitate de membru, în locul domnului deputat Petric Octavian;– domnul deputat Babuș Radu, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia juridică, de disciplină și imunități la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în calitate de membru, în locul domnului deputat Pop Georgian;– domnul deputat Georgescu Nicolae, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în calitate de membru, în locul domnului deputat Mocioalcă Ion;– doamna deputat Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru transporturi și infrastructură la Comisia juridică, de disciplină și imunități, în calitate de membru;– doamna deputat Dobrică Ionela Viorela, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru muncă și protecție socială la Comisia pentru transporturi și infrastructură, în calitate de membru;– doamna deputat Jivan Luminița-Maria, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru muncă și protecție socială la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în calitate de membru.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    FLORIN IORDACHE
    București, 6 februarie 2019.Nr. 2.-----