ORDIN nr. 2.525 din 7 decembrie 2018privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2019    Având în vedere:– prevederile art. 35^1 alin. (4) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 3.529/DPCVF din 19 iulie 2018, elaborat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați,în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul muncii și justiției sociale,
    Marius-Constantin Budăi
    București, 7 decembrie 2018.Nr. 2.525.  +  ANEXĂPROCEDURApentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică