ORDIN nr. 133/193/2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 133 din 1 februarie 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 198 din 31 ianuarie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 5 februarie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 1.143 din 1.02.2019 al Ministerului Sănătății și nr. DG 402 din 31.01.2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 350 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „350W55841001J02AX06ANIDULAFUNGINUMECALTA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 30 ML X 100 MG PULB.S11.449,0800001.617,6500000,000000“
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 351 se abrogă.3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 19, 140 și 197 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 32, 34, 39 și 348 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „32W64827003L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMODAL 20 mgCAPS.20 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 5 CAPS. AMBALATE INDIVIDUAL ÎN PLICURIPR59,96720013,0368002,993200
  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  34W59617003L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMODAL 20 mgCAPS.20 mgMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE CU 5 CAPS. AMBALATE INDIVIDUAL ÎN PLICURIP-RF/R59,96720013,0368002,993200
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  39W62602001L01BA01METHOTREXATUMMETHOTREXATE 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.PR1000,3100000,3621000,000000
  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  348W64915001L01XX02ASPARAGINAZUMERWINASEPULB. PT. SOL. INJ.10000 unități/ flaconDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10000 UI/FLACON PULB. PT. SOL. INJ.PR53.013,2600003.292,0820000,000000“
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 495 se introduc șase noi poziții, pozițiile 496-501, cu următorul cuprins:
  „496W65219001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN RATIOPHARMPULB+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FL. X 50 MG PULB. + 1F SOLVENTPR1106,820000130,4100000,000000
  497W59766002L01XB01PROCARBAZINUM 4)NATULANCAPS.50 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. X 10 CAPS.PRF5022,22000024,9828000,000000
  498W64502002L01XE11 PAZOPANIB **1VOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDA CUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.PR9084,29166692,3018880,000000
  499W64503002L01XE11PAZOPANIB **1VOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60171,197333187,2411660,000000
  500W64502002L01XE11PAZOPANIB **1 ΩVOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.PR9084,29166692,3018880,000000
  501W64503002L01XE11PAZOPANIB **1 ΩVOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60171,197333187,2411660,000000“
  6. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.20 „Fibroză pulmonară idiopatică“, după poziția 4 se introduc patru noi poziții, pozițiile 5-8, cu următorul cuprins:
  „5W64378001L04AX05PIRFENIDONUM **1ESBRIET 267 mgCOMPR. FILM.267 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIAAMBALAJ CU 252 COMPR. FILM.PR25235,64210339,0013490,000000
  6W64064001L04AX05PIRFENIDONUM **1ESBRIET 267 mgCOMPR. FILM.267 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIEAMBALAJ CU 252 COMPR. FILM.PR25235,64210339,0013490,000000
  7W64065001L04AX05PIRFENIDONUM **1ESBRIET 801 mgCOMPR. FILM. 801 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIEAMBALAJ CU 84 COMPR. FILM.PR84106,929285117,0072610,000000
  8W64379001L04AX05PIRFENIDONUM **1ESBRIET 801 mgCOMPR. FILM.801 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIAAMBALAJ CU 84 COMPR. FILM.PR84106,929285117,0072610,000000“
  7. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 188 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „188W62602001L01BA01METHOTREXATUMMETHOTREXATE 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.PR1000,3100000,3621000,000000“
  8. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 323 se introduce o nouă poziție, poziția 324, cu următorul cuprins:
  „324W65219001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN RATIOPHARMPULB + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FL. X 50 MG PULB. + 1F SOLVENTPR1106,820000130,4100000,000000“
  9. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 118 se introduc patru noi poziții, pozițiile 119-122, cu următorul cuprins:
  „119W63590012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2000 UI (20 mg)/0,2 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF105,3000006,7010000,000000
  120W63591012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF109,61400012,1560000,000000
  121W63592012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF1012,80000015,6260000,000000
  122W63593009B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8000 UI (80 mg)/0,8 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF616,31000020,6216660,000000“
  10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 214 se introduc patru noi poziții, pozițiile 215-218, cu următorul cuprins:
  „215W63590012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2000 UI (20 mg)/0,2 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF105,3000006,7010000,000000
  216W63591012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF109,61400012,1560000,000000
  217W63592012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF1012,80000015,6260000,000000
  218W63593009B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8000 UI (80 mg)/0,8 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF616,31000020,6216660,000000“
  11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 147 se introduc patru noi poziții, pozițiile 148-151, cu următorul cuprins:
  „148W63590012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2000 UI (20 mg)/0,2 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF105,3000006,7010000,000000
  149W63591012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF109,61400012,1560000,000000
  150W63592012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF1012,80000015,6260000,000000
  151W63593009B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8000 UI (80 mg)/0,8 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF616,31000020,6216660,000000“
  12. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 98 se introduc patru noi poziții, pozițiile 99-102, cu următorul cuprins:
  „99W63590012B01AB05ENOXAPARINUM **CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2000UI (20 mg)/0,2 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF105,3000006,7010000,000000
  100W63591012B01AB05ENOXAPARINUM **CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF109,61400012,1560000,000000
  101W63592012B01AB05ENOXAPARINUM **CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF1012,80000015,6260000,000000
  102W63593009B01AB05ENOXAPARINUM **CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8000UI (80 mg)/0,8 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIEPR/PRF616,31000020,6216660,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna februarie 2019.
  p. Ministrul sănătății,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel
  ----