RECTIFICARE nr. 35 din 10 ianuarie 2019referitoare la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 35/2019
EMITENT
  • OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2019    În cuprinsul Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 35/2019 pentru aprobarea modelului de Notificare - titlu executoriu și a Procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licențiați pentru contribuția anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2019, se face următoarea rectificare:– în anexa nr. 1, la modelul de „Notificare - titlu executoriu“, după tabel se va citi: „Accesoriile vor fi calculate începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, potrivit Legii nr. 207/2015.“ ----