HOTĂRÂRE nr. 119 din 18 februarie 2000privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 21 februarie 2000    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICAlineatele (1) şi (2) ale articolului 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Comisia de privatizare, constituită prin hotărâre a Guvernului pentru fiecare societate bancară, este compusa din 9 membri desemnaţi după cum urmează:- 2, de către Banca Naţionala a României;- 2, de către Agenţia Română de Dezvoltare;- 3, de către Fondul Proprietăţii de Stat;- 2, de către Ministerul Finanţelor. (2) Comisia de privatizare alege prin vot secret un preşedinte din rândul membrilor săi; preşedintele comisiei de privatizare ales numeşte un vicepreşedinte din rândul membrilor desemnaţi de Banca Naţionala a României. În cazul în care preşedintele este ales dintre membrii desemnaţi de Banca Naţionala a României, vicepreşedintele va fi numit din rândul celorlalţi membri, reprezentând Fondul Proprietăţii de Stat, Agenţia Română de Dezvoltare sau Ministerul Finanţelor, după caz."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedintele AgenţieiRomâne de Dezvoltare,Sorin Fodoreanu------------