ORDIN nr. 85 din 1 februarie 2000privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2000
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,având în vedere prevederile art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999,în temeiul art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru semestrul I 2000, începând cu luna martie valoarea nominală indexata a unui tichet de masa, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a doua, alin. (4) şi (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, este de 22.000 lei.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda Dobrescu-----