ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 18 februarie 2000privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul UNICSe aprobă achiziția din surse proprii a unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", prin derogare de la dispozițiile art. 42 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998.Achiziția se referă la spațiul situat în imobilul din municipiul București, sos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, și la cota indiviză din terenul aferent spațiului achiziționat, aflat în patrimoniul Societății Comerciale "Comprest" S.A., potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul lucrărilor
  publice și amenajării
  teritoriului,
  Nicolae Noica
   +  Anexă ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        Persoana          Persoana     Adresa           juridică de la     juridică care   Caracteristicile   imobilului        care se achizi-    achiziționează    tehnice ale                    tioneaza imobilul     imobilul         imobilului ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Municipiul        Societatea Comer-   Regia Autonomă   Clădiri:  București,        ciala "Comprest"    "Monitorul       Suprafața totală  sos. Panduri       - S.A.              Oficial"         = 1.200 mp  nr. 1,                                                 Suprafața desfășurată,  bl. P33,                                               pe niveluri =  sectorul 5                                             - subsol = 180 mp                                                         - parter = 450 mp                                                         - mezanin = 570 mp                                                         Cota indiviză din te-                                                         renul aferent spațiu-                                                         lui achiziționat:                                                         Cota indiviză în                                                          suprafața totală =                                                         308,5 mp                                                         Cota indiviză des-                                                         fasurata pe tipul                                                         de teren:                                                         - pe teren construit =                                                           301,1 mp                                                         - pe cai de trans-                                                           port = 7,4 mp ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----