ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2000privind modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, se modifica după cum urmează:1. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile referitoare la impozitul pe profit din următoarele acte normative: a) art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991, cu modificările ulterioare, referitor la scutirea de impozit pentru profitul obţinut ca urmare a aplicării unei invenţii; b) art. 34 alin. 2 lit. a) şi b) din Legea petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit; c) art. 2 lit f) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 187/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 16 octombrie 1998, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit a persoanelor juridice deţinătoare de pensiuni turistice şi agroturistice; d) art. 36 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru societăţile comerciale înfiinţate de personalul disponibilizat; e) art. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, cu modificările ulterioare, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru activitatea în regim special maritim; f) art. 1 din Legea nr. 30/1999 pentru sprijinirea exporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 28 ianuarie 1999, referitor la reducerea impozitului pe profit; g) Hotărârea Guvernului nr. 304/1999 pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 28 aprilie 1999; h) art. 23, 24, 26 şi 27 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, referitoare la scutirea de impozit a profitului reinvestit, la reducerea impozitului pe profit în cazul creării de noi locuri de muncă, precum şi pentru profitul obţinut din producţia livrata la export, la sistemul forfetar de impunere; i) art. 13 lit. c), d), e), f) şi art. 13 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerata, reclama şi publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiţiei; j) art. 15 şi 15 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la facilităţile în derulare prevăzute de Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, republicată, Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, privind scutirea, reducerea şi cota redusă a impozitului pe profit; k) art. 178 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, referitor la cota redusă de impozit pe profit."2. Articolul III se abroga.3. Articolul V îşi încetează aplicabilitatea.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----