ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 66 din 9 septembrie 2004privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004  Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată, o constituie urgența finalizării lucrărilor de construcție contractate a locuințelor de necesitate pentru cazarea imediată a persoanelor și familiilor acestora, pe perioada consolidării clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, această finalizare fiind împiedicată în situația în care destinația finală a întregului imobil nu este stabilită în condițiile legii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Parterul și mezaninul imobilelor prevăzute în anexa nr. 1 își schimbă destinația de locuințe de necesitate stabilită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2002, în spații pentru activități de interes public. (la 22-11-2004, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 487 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1078 din 19 noiembrie 2004 )  +  Articolul 2Parterul și mezaninul imobilului prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 1 rămân la dispoziția expropriatorului, care poate dispune de acestea prin hotărâre a Guvernului în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Parterul și mezaninul imobilului proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trec din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.  +  Articolul 4Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 29 aprilie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 449/2002, și Hotărârea Guvernului nr. 849/2003 privind trecerea unor imobile, situate în municipiul București, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 24 iulie 2003, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Marius Sorin Ovidiu Bota,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 9 septembrie 2004.Nr. 66.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  imobilelor ale căror parter și mezanin își schimbă destinația
  1. Bloc 108, Piața Națiunilor Unite nr. 8 (fostă str. Străpungerea Mihai Vodă), sectorul 5 - structură cu suprafața construită desfășurată de 9.046 mp și teren aferent construcției în suprafață de 646 mp.2. Bloc 107, Piața Națiunilor Unite nr. 9 (fostă str. Străpungerea Mihai Vodă), sectorul 5 - structură cu suprafața construită desfășurată de 8.890 mp și teren aferent construcției în suprafață de 621 mp.
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a părții din imobilul, proprietate privată a statului, care se transmite din administrarea Companiei Naționale
  de Investiții ”C.N.I.” - S.A. în administrarea Societății Comerciale «Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A.
  (la 22-11-2004, Titlul anexei nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 487 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1078 din 19 noiembrie 2004 )
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul București, Piața Națiunilor Unite nr. 8, bl. 108, sectorul 5 Proprietatea privată a statului și administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. Proprietatea privată a statului și administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române -TAROM" - S.A. Bloc 108, tronson 2 - structură cu suprafața construită desfășurată de 877,2 mp , reprezentând spații cu altă destinație situate la parter și mezanin, precum și teren aferent în suprafață de 62,7 mp
  ----------