LEGE nr. 37 din 17 ianuarie 2019privind trecerea orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orașul Băneasa, județul Constanța, trece la rangul de comună, deținut anterior intrării în vigoare a Legii nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune. (2) Comuna Băneasa are în componență satele Băneasa, Făurei, Negureni și Tudor Vladimirescu.(3) Reședința comunei Băneasa este satul Băneasa.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 3Legea nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 aprilie 2004, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 4La anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, punctele 5.6 și 6.1 se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 17 ianuarie 2019.Nr. 37.-----