ORDIN nr. 3 din 8 ianuarie 2019pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 21 ianuarie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. 3.078 din 13 decembrie 2018, întocmit de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ținând cont de prevederile art. 6^3 și ale art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (1) și (3), precum și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 și 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– În capitolul I secțiunea 1, punctul 9 va avea următorul cuprins:9. PESTA PORCINĂ AFRICANĂScop: controlul și eradicarea pestei porcine africane
  I. Supravegherea la porcii domesticiII. Supravegherea la porcii mistreți
  1. PRECIZĂRI TEHNICE1. PRECIZĂRI TEHNICE
  Laboratorul nominalizat pentru testarea probelor recoltate este IDSA - LNR pentru PPA sau alt LSVSA acreditat să efectueze testele pentru PPA.Laboratorul nominalizat pentru testarea probelor recoltate este IDSA - LNR pentru PPA sau alt LSVSA acreditat să efectueze testele pentru PPA.
  Supravegherea pasivă Supravegherea pasivă
  În exploatațiile nonprofesionale din toate cele 41 de județe și din municipiul București se testează toți porcii domestici bolnavi sau găsiți morți pentru care există semne care pot fi atribuite PPC sau PPA. Acești porci sunt supuși testelor virusologice, atât pentru PPC, cât și pentru PPA, pe aceleași probe. Probele care trebuie recoltate constau în organe și sânge integral.În exploatațiile comerciale industriale și de tip A din toate cele 41 de județe și din municipiul București se testează:- porcii bolnavi sau găsiți morți pentru care există semne care pot fi atribuite PPC sau PPA; sunt supuși testelor virusologice, atât pentru PPC, cât și pentru PPA, pe aceleași probe;- în fiecare săptămână sunt supuse testării virusologice probe de organe provenite de la cel puțin primii doi porci morți, cu vârsta de peste două luni, în fiecare unitate de producție.Toți porcii mistreți bolnavi sau găsiți morți, inclusiv cei morți în urma accidentelor rutiere, din toate cele 41 de județe și din municipiul BucureștiTestarea se face virusologic și serologic, pe aceleași probe colectate pentru pesta porcină clasică, ținând cont de programarea cuprinsă în programul cofinanțat UE și transmis de ANSVSA. Probele care trebuie recoltate constau în organe și sânge integral sau lichid din cavitatea toracică, după caz.Probele sunt recoltate, după caz, de către personalul tehnic instruit al fondurilor cinegetice sau de către medicul veterinar oficial și transmise la LSVSA acreditate sau IDSA - LNR pentru diagnostic.
  Supravegherea activăSupravegherea activă
   Toți mistreții vânați în timpul anului, în cele 10 județe aflate la risc, de la granița cu statele terțe Ucraina și Moldova: Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Brăila și TulceaÎn zonele de restricție Partea II și Partea III stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE, cu modificările și completările ulterioare, se testează porcii mistreți vânați în timpul anului atât virusologic, cât și serologic, în proporție de 100%.În zonele de restricție Partea I, mistreții se testează virusologic și serologic, la cerere, doar în cazul în care carnea va fi expediată către zone libere.Circulația cărnii proaspete și a preparatelor din carne de mistreț va respecta prevederile art. 15 al Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE, cu modificările și completările ulterioare.În zona afectată, respectiv aria calculată, cu o rază de 13 km în jurul cazului confirmat de PPA la mistreț, se recoltează integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuire. Acești mistreți vânați se testează atât virusologic, cât și serologic, în proporție de 100%.Probele sunt recoltate, în condiții de biosecuritate, de către personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice sau de către medicul veterinar oficial, după caz.Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinația carcaselor, conform prevederilor art. 15 alin. (2) lit. c) din Norma sanitară veterinară privind controlul pestei porcine africane, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare:- În cazul în care rezultatul examenului este negativ, carcasa poate fi valorificată pentru consumul propriu al vânătorului. Părțile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial.- În cazul în care rezultatul examenului este pozitiv, acea carcasă, împreună cu toate carcasele contaminate aflate în momentul respectiv în același spațiu de păstrare, se confiscă și se neutralizează prin îngropare sau prin ardere in situ, sub supraveghere oficială sanitară veterinară în groapa/gropile de incinerare executate de către gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.
  Metode de diagnosticMetode de diagnostic
  Testele de elecție sunt examenul virusologic PCR pentru detectarea genomului viral al PPA/examenul IFD pentru detecția antigenului viral și/sau testul serologic ELISA, pentru detectarea anticorpilor împotriva virusului PPA, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2003/422/EC de aprobare a manualului de diagnostic al pestei porcine africane.Confirmarea unui focar primar de pestă porcină africană prin teste virusologice se face în situația în care se obțin două teste virusologice pozitive - PCR + IFD. Raportul de notificare pentru confirmarea bolii și declararea focarului primar se fac pe baza rezultatului obținut la IDSA - LNR pentru PPA.În cazul focarelor secundare, notificarea de suspiciune se face pe baza semnelor clinice sau leziunilor de boală coroborate cu legătura epidemiologică cu focare de PPA deja confirmate. Confirmarea unui focar secundar de pestă porcină africană se face în situația în care se obține un test virusologic pozitiv. Raportul de notificare pentru confirmarea bolii și declararea focarului secundar se fac pe baza rezultatului obținut la LSVSA.Testele de elecție atât pentru supravegherea pasivă, cât și pentru cea activă sunt examenul virusologic PCR, pentru detectarea genomului viral al PPA/examenul IFD pentru detecția antigenului viral și/sau testul serologic ELISA, pentru detectarea anticorpilor împotriva virusului PPA, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2003/422/EC de aprobare a manualului de diagnostic al pestei porcine africane.Apariția unui caz primar de pestă porcină africană la mistreți se poate confirma după izolarea virusului sau în cazul în care cel puțin două teste de detectare a antigenului, a genomului sau a anticorpului au dat un rezultat pozitiv.Alte cazuri de pestă porcină africană la porcii sălbatici, pentru care s-a stabilit o legătură epidemiologică cu cazuri confirmate anterior, se pot confirma în cazul în care un test de detectare a antigenului, a genomului sau a anticorpului a avut un rezultat pozitiv. Notificarea de suspiciune se face pe baza leziunilor de boală identificate pe carcasă și a faptului că mistrețul este într-o zonă declarată afectată. Raportul de notificare pentru confirmarea bolii și declararea cazului de PPA se fac pe baza rezultatului obținut la LSVSA.
  Dacă o probă reacționează pozitiv la testul ELISA pentru anticorpi, un al doilea test va fi efectuat pentru confirmarea bolii de către IDSA: testul de imunofluorescență indirectă - IIFT - sau testul imunoperoxidază - IPT - pentru detectarea anticorpilor.Confirmarea unui focar de pestă porcină africană prin teste serologice se face în situația în care se obțin două teste serologice pozitive - ELISA + testul de imunoperoxidază, ELISA + imunobloting - corelate cu datele epidemiologice și clinice.
  2. PRECIZĂRI EXECUȚIE2. PRECIZĂRI EXECUȚIE
  Supravegherea pasivăSupravegherea pasivă
  Supravegherea este făcută de persoanele care supraveghează animalele - proprietari sau îngrijitori - care au obligația să raporteze orice caz de îmbolnăvire sau moarte medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți.Responsabilitatea supravegherii pasive revine și structurilor din cadrul DSVSA responsabile pentru controlul la frontieră efectuat asupra importurilor de alimente de origine animală, a animalelor de companie susceptibile, a alimentelor din bagajele călătorilor și a oricăror altor eventuale puncte de risc sau, după caz, medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți sau oficiali.Supravegherea este făcută de vânătorii și paznicii fondurilor cinegetice sau, după caz, de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți sau medicii veterinari oficiali.
  Supravegherea activăSupravegherea activă
  Examenele clinice - inspecțiile - sunt efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți.La suspectarea bolii este notificată urgent DSVSA.Probele sunt recoltate de către vânătorii sau paznicii fondurilor cinegetice instruiți în prealabil.Este obligatorie respectarea prevederilor normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, precum și din domeniul organismelor modificate genetic, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 145/2018.Toți mistreții care sunt vânați și pe care se realizează supravegherea activă pentru pesta porcină africană sunt păstrați, în mod obligatoriu, în centrele de colectare/unitățile de manipulare a vânatului, până la aflarea rezultatului.
  Notificarea bolii se face în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind notificarea internă și declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 79/2008, cu modificările și completările ulterioare.În cazul confirmării bolii se aplică prevederile Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană.
  Este obligatorie respectarea prevederilor Normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 20/195/2018. Se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea fondurilor cinegetice, precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu porcii mistreți. Se interzice accesul porcinelor domestice pe suprafața efectivă a fondurilor cinegetice.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Csutak Nagy Lazlo
  București, 8 ianuarie 2019.Nr. 3.----