HOTĂRÂRE nr. 4 din 9 ianuarie 2019pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Pașapoartele electronice se eliberează titularului după achitarea contravalorii acestora.(...)(3) Contravaloarea pașapoartelor electronice eliberate în țară se încasează potrivit dispozițiilor art. 15^1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare. 2. La articolul 5, alineatul (4) se abrogă. 3. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 9 ianuarie 2019.Nr. 4.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006)
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  pașaportului electronic diplomatic
  Culoarea copertei:- neagră
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Pașaport diplomatic
  - Semn distinctiv pașaport electronic
  Coperta I (interior):- România
  - „Ministerul Afacerilor Externe al României roagă autoritățile tuturor statelor să permită liberă trecere titularului prezentului pașaport și să-i acorde asistență și protecție în caz de nevoie“- în limbile română, engleză și franceză
  - bandă heliogravată
  Mărimea:- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 32
  Numărul pașaportului:- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
  Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini și în filigran
  Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:- din policarbonat;
  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetățenia, fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei
  Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:- Uniunea Europeană
  - România
  - Pașaport diplomatic
  Pagina 1:- înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din țară se menționează județul de domiciliu/București, iar pentru domiciliul din străinătate se menționează țara) și fotografia titularului realizată prin imprimare inkjet
  Pagina 2 este rezervată pentru mențiuni ale autorităților române.
  Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina de policarbonat în toate limbile oficiale ale țărilor Uniunii Europene.
  Paginile 4-31, pagini pentru vize- se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
  Pagina 32, urgență: - titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene). Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații și recomandări.Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranță.NOTĂ: Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005) 409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006)
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  pașaportului electronic de serviciu
  Culoarea copertei:- albastră
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Pașaport de serviciu
  - Semn distinctiv pașaport electronic
  Coperta I (interior):- România
  - „Ministerul Afacerilor Externe al României roagă autoritățile tuturor statelor să permită liberă trecere titularului prezentului pașaport și să-i acorde asistență și protecție în caz de nevoie“- în limbile română, engleză și franceză
  - bandă heliogravată
  Mărimea- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 32
  Numărul pașaportului:- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
  Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini și în filigran
  Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:- din policarbonat
  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetățenia, fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei
  Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:- Uniunea Europeană
  - România
  - Pașaport de serviciu
  Pagina 1:- înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din țară se menționează județul de domiciliu/București, iar pentru domiciliul din străinătate se menționează țara) și fotografia titularului realizată prin imprimare inkjet
  Pagina 2 este rezervată pentru mențiuni ale autorităților române.
  Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina de policarbonat în toate limbile oficiale ale țărilor Uniunii Europene.
  Paginile 4-31, pagini pentru vize- se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
  Pagina 32, urgență:- titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații și recomandări.Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranțăNOTĂ: Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006)
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  pașaportului electronic simplu
  Culoarea copertei:- roșu închis
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Pașaport
  - Semn distinctiv pașaport electronic
  Coperta I (interior):- România, stema României în tehnologie intaglio
  - bandă heliogravată
  Mărimea:- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 32
  Numărul pașaportului:- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
  Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini și în filigran
  Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:- din policarbonat
  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetățenia, fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei
  Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:- Uniunea Europeană
  - România
  - Pașaport
  Pagina 1:- înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din țară se menționează județul de domiciliu/București, iar pentru domiciliul din străinătate se menționează țara) și fotografia titularului realizată prin imprimare inkjet
  Pagina 2 este rezervată pentru mențiuni ale autorităților române.
  Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina de policarbonat în toate limbile oficiale ale țărilor Uniunii Europene.
  Paginile 4-31, pagini pentru vize- se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
  Pagina 32, urgență:- titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză. Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene). Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații și recomandări. Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranțăNOTĂ: Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  ----