ORDIN nr. 2.173 din 28 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 15 aprilie 2013    În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) și ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția patrimoniu cultural, Direcția buget, finanțe, contabilitate din cadrul Ministerului Culturii și direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.
    Ministrul culturii,
    Daniel-Constantin Barbu
    București, 28 martie 2013.Nr. 2.173.  +  AnexăREGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice