HOTĂRÂRE nr. 6 din 9 noiembrie 2018pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 8 ianuarie 2019    Având în vedere dispozițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, și ale art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) De la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la art. 1, acestea reprezintă procedura unică de acces în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, denumit în continuare psiholog, în condițiile legii.(2) Colegiul Psihologilor din România realizează toate procedurile necesare organizării accesului în profesia de psiholog.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 9 noiembrie 2018.Nr. 6.  +  ANEXĂNORMEprivind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică