LEGE nr. 2 din 4 ianuarie 2019privind modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 8 ianuarie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 26 aprilie 2013, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se aprobă plata contribuției anuale de participare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, în calitate de membru cu drepturi depline, la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, în limita echivalentului în lei al sumei de 6.000 euro/an.2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Cotizația prevăzută la alin. (2) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării generale a EuroPris, caz în care plata contribuției anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite.  +  Articolul IILa anexa nr. 2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, subcapitolul „Administrația Națională a Penitenciarelor“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Administrația Națională a Penitenciarelor
  1.Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPriseuro6.000
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ȘERBAN-CONSTANTIN VALECA
  București, 4 ianuarie 2019.Nr. 2.-----