HOTĂRÂRE nr. 97 din 9 februarie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 16 februarie 2000    În temeiul prevederilor art. 30 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------p. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Aurel Până,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedintele AgenţieiRomâne de Dezvoltare,Sorin Fodoreanu  +  AnexăNORMA 09/02/2000