HOTĂRÂRE nr. 993 din 13 decembrie 2018privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea Serviciului Român de Informații și comasarea unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Serviciului Român de Informații
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2019  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a recepționării și punerii în funcțiune a acestora.  +  Articolul 3(1) Se aprobă transmiterea unor părți de imobile, teren și construcție, aflate în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea Serviciului Român de Informații.(2) Predarea-preluarea părților de imobile transmise potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul Român de Informații, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Se aprobă comasarea părților de imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 cu imobilul având numărul de identificare MFP 164066, rezultând un nou imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Serviciului Român de Informații, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul Român de Informații își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, urmând ca, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, să opereze modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Eduard Raul Hellvig
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorinel Vasilca
  București, 13 decembrie 2018.Nr. 993.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
   +  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar actualizată ca urmare a reevaluării- lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică(pe scurt)Vecinătățile(după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
  01234567891011
  355178.19.01Rețele telefonice de transport și distribuție  Țara: România199858.653.339Hotărârea Guvernului nr. 808/1997Procesul-verbal nr. 35873 din 31.12.2008Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Procesul-verbal nr. 35272 din 31.12.2009Hotărârea Guvernului nr. 887/2010Procesul-verbal S/40257 din 10.03.2011Hotărârea Guvernului nr. 666/2011Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului. nr. 316/2014Hotărârea Guvernului. nr. 960/2014Hotărârea Guvernului nr. 431/2015Hotărârea Guvernului nr. 247/2016Hotărârea Guvernului nr 1.023/2016În administrare Imobil
  355188.19.01Imobil 1  Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF 208067198448.345.159Decizia C.P.B. nr. 1.653/17.11.1981Act adițional nr. 1/1994Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355198.19.01Teren 1  Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF 20806719844.028.955Decizia C.P.B. nr. 1.658/17.11.1981Act adițional nr. 1/1994Hotărârea Guvernului nr. 258/1996Hotărârea Guvernului. nr. 229/2006Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 961/2014Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355208.19.01Imobil 2  Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF 3279651994623.083Decret prezidențial nr. 218/1960Act adițional nr. 1/1994Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355218.19.01Teren 2  Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF 32796519791.061.511Decret prezidențial nr. 218/1960Act adițional nr. 1/1994Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului. nr. 431/2015În administrare Imobil
  355228.19.01Imobil 3  Țara: România; județ: IlfovCF 21519802.543.222Decret prezidențial nr. 216/1979Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Proces-verbal nr. 136.470/20.10.2009Hotărârea Guvernului nr. 887/2010Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355238.19.01Teren 3  Țara: România; județ: IlfovCF 2151980607.433Decret prezidențial nr. 216/1979Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355268.19.01Imobil 6  Țara: România; județ: Dâmbovița; comuna CiocăneștiCF 7051519807.840.966Decizia nr. 554/1979Act adițional nr. 1/1994Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355278.19.01Teren 6  Țara: România; județ: Dâmbovița; comuna CiocăneștiCF 705151980109.588Decizia nr. 554/1979Act adițional nr. 1/1994Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355288.19.01Imobil 7  Țara: România; județ: Giurgiu; comuna SingureniCF 308471994734.557Decret prezidențial nr. 290/25.10.1978Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355298.19.01Teren 7  Țara: România; județ: Giurgiu; comuna SingureniCF 308471994324.224Decret prezidențial nr. 290/1978Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355328.19.01Imobil 9  Țara: România; județ: Dâmbovița; comuna MoroeniCF 3051978119.602Decizia C.P. Dâmbovița nr. 419/1978Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355338.19.01Teren 9  Țara: România; județ: Dâmbovița; comuna MoroeniCF 3051978136.486Decizia C.P. Dâmbovița nr. 419/1978Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355418.19.01Imobil 14  Țara: România; județ: Botoșani; comuna DurneștiCF 50707197435.987Decret prezidențial nr. 243/1974,Decizia C.P. Botoșani nr. 553/1974Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355428.19.01Teren 13  Țara: România; județ: Botoșani; comuna DurneștiCF 5070719743.276Decret prezidențial nr. 243/1974,Decizia C.P. Botoșani nr. 553/1974Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355438.19.01Imobil 15  Țara: România; județ: Botoșani; oraș DărăbaniCF 52545197335.987Decret prezidențial nr. 243/1974Decizia C.P. Botoșani nr. 553/1974Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355448.19.01Teren 14  Țara: România; județ: Botoșani; oraș DărăbaniCF 5254519735.481Decret prezidențial nr. 243/1974Decizia C.P. Botoșani nr. 553/1974Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355468.19.01Teren 15  Țara: România; județ: BuzăuCF 27197544.310 Hotărârea Guvernului nr. 00100/2003Hotărârea Guvernului nr. 956/2008Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355478.19.01Imobil 17  Țara: România; județ: Prahova; oraș SinaiaCF 42019751.875.006Decret prezidențial nr. 170/1975Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355488.19.01Teren 16  Țara: România; județ: Prahova; oraș SinaiaCF 420197554.383Decret prezidențial nr. 170/1975Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355538.19.01Imobil 20  Țara: România; județ: Alba; comuna Vințu de JosCF 64281987167.089Decizia C.P. Alba nr. 308/1987Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355548.19.01Teren 19  Țara: România; județ: Alba; comuna Vințu de JosCF 642820071.365CV nr. 3.534 din 15.11.2007, CF nr. 6428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904 nr. topografic 2359/2Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355558.19.01Imobil 21  Țara: România; județ: Gorj; sat RuncurelCF 359871981221.442Decizia C.P. Gorj nr. 89 din 7.04.1980Procesul-verbal nr. 491.163 din 31.12.2005Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355568.19.01Teren 20  Țara: România; județ: Gorj; sat RuncurelCF 35987198036.457Decizia C.P. Gorj nr. 89 din 7.04.1980Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355588.19.01Teren 21  Țara: România; județ: Vaslui; Localitatea BahnariCF 119764.388Decizia C.P. Vaslui nr. 535 din 11.11.1975Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355598.19.01Imobil 23  Țara: România; județ: Argeș; oraș ȘtefăneștiCF 119758.355Decret prezidențial nr. 170/1975Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355608.19.01Teren 22  Țara: România; județ: Argeș; oraș Ștefănești; CF 119751.398Decret prezidențial nr. 170/1975Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355618.19.01Imobil 24  Țara: România; județ: Bihor; comuna ȘinteuCF 50495197520.424Decret prezidențial nr. 170/1975Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355628.19.01Teren 23  Țara: România; județ: Bihor; comuna ȘinteuCF 5049519751.945Decret prezidențial nr. 170/1975Procesul-verbal nr. 340.901/2005Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355678.19.01Imobil 27  Țara: România; județ: SălajCF 7593199939.836Decizia Regiei Naționale a Pădurilor nr. 307 din 21.09.1999Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  355688.19.01Teren 26  Țara: România; județ: Sălaj; Muntele MezeșCF 75931999664Decizia Regiei Naționale a Pădurilor nr. 307 din 21.09.1999Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1210508.19.01Imobil 32  Țara: România; județ: Ilfov; oraș MăgureleCF 1370212000306.986Autorizație construcție nr. 146.895 din 20.10.2000Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1210518.19.01Imobil 33  Țara: România; județ: Constanța; localitatea NeptunCF 11342000477.991Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2000Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1210528.19.01Teren 28  Țara: România; județ: Constanța; localitatea NeptunCF 11342000389.394Hotărârea Guvernului nr. 1.246/.2000Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1210578.19.01Teren 29  Țara: România; județ: Buzău; comuna MereiCF 2720018.997Hotărârea Guvernului nr. 736/1995Hotărârea Guvernului nr. 00100/2003Hotărârea Guvernului nr. 956/2008Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015Hotărârea Guvernului nr. 518/2016În administrare Imobil
  1444758.19.01Imobil 38  Țara: România; județ: Brașov; Comuna CristianCF 103849200246.815.958Hotărârea Guvernului nr. 114/2002Hotărârea Guvernului nr. 943/2003Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Procesul-verbal nr. 136.730, 136.731 din 26.09.2008Hotărârea Guvernului nr. 887/2010Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 960/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1444768.19.01Teren 30  Țara: România; județ: Brașov; comuna CristianCF 10371320021.806.214Hotărârea Guvernului nr. 114/2002Hotărârea Consiliului Local Cristian nr. 43/2003Hotărârea Consiliului Local Cristian nr. 25/2006Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 960/2013Hotărârea Guvernului nr. 961/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1521128.19.01Teren 31  Țara: România; județ: Arad; municipiul AradCF 15878200612.786Hotărârea Guvernului nr. 19/2006Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1545628.19.01Teren 32  Țara: România; județ: Arad; localitatea: IneuCF 8892200812.883Hotărârea Consiliului Local. Ineu nr. 54/2008Hotărârea Guvernului nr. 439/2009Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  155278.19.01Teren 33  Țara: România; județ: Sălaj; municipiul ZalăuCF 539612009102.631Decizia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Oradea nr. 104/17.02.2009Hotărârea Guvernului nr. 887/2010Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1552288.19.01Imobil 34  Țara: România; județ: Arad; oraș Chișineu-CrișCF 30217220104.516 Hotărârea Consiliului Local Chișineu-Criș nr. 13 din 18.02.2009; nr. 59 din 16.06.2010Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1557898.19.01Teren 36  Țara: România; județ: Iași;CF 133043201110.247Hotărârea Guvernului nr. 558/2011Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1557908.19.01Imobil 43  Țara: România; județ: SălajCF 539612010553.042Proces-verbal nr. 139.428/2010Hotărârea Guvernului nr. 666/2011Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1557918.19.01Imobil 44  Țara: România; județ: Vâlcea; localitatea: IzbășeștiCF 3510820101.119.256 Proces-verbal nr. 7.624.404/2010Hotărârea Guvernului nr. 666/2011Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1557928.19.01Teren 35  Țara: România; județ: Vâlcea; localitatea: IzbășeștiCF 35108201013.458 CVC nr. 1.624/2010Hotărârea Guvernului nr. 666/2011Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1585228.19.01Imobil 46  Țara: România; județ: Iași;CF 1330432012695.248Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1585238.19.01Teren 37  Țara: România; județ: Bistrița-Năsăud;CF 25467201237.752Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1585248.19.01Imobil 45  Țara: România; județ: Hunedoara;CF 61113 20121.271.148Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1585258.19.01Teren 38  Țara: România; județ: Hunedoara;CF 61113 20113.250Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1595378.19.01Imobil 47  Țara: România; județ: Suceava201350.127Hotărârea Guvernului nr. 316/2014Hotărârea Guvernului nr. 431/2015În administrare Imobil
  1597568.19.01Imobil 48  Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF 226884201444.173.381Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare Imobil
  1597578.19.01Imobil 49  Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF 2268842014508.445Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare Imobil
  1597588.19.01Imobil 50  Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF 2268842014565.315Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare Imobil
  1597598.19.01Imobil 51  Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF 2268842014129.043Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare Imobil
  1597608.19.01Imobil 53  Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF 226884201413.552.124Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare Imobil
  1597618.19.01Imobil 52  Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF 22688420141.620.192Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare Imobil
  1597628.19.01Teren 39  Țara: România; județ: Hunedoara; sat: SânpetruCF 609082014170Hotărârea Guvernului nr. 960/2014În administrare Imobil
  1602848.19.01Imobil 54  Țara: România; județ: Bistrița-Năsăud;CF 2546720141.464.105Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2014În administrare Imobil
  1602858.19.01Imobil 55  Țara: România; județ: Bihor; municipiul OradeaCF 186701-C1201425.143Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2014În administrare Imobil
  1602868.19.01Teren 40  Țara: România; județ: Bihor; municipiul OradeaCF 18670120145.649Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2014În administrare Imobil
  01234567891011
  160760 8.19.01Imobil 56Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF 75720153.322.451Hotărârea Guvernului nr. 610/2015În administrareImobil
  1623288.19.01Imobil 57Țara: România; județ: Hunedoara; sat: SânpetruCF 609082016430.807Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2016În administrareImobil
  162329 8.19.01Imobil 58Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF 69108201627.503.629Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2016În administrareImobil
  TOTAL274.678.256
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
   +  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar - lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătățile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
   8.19.01Imobil 59Construcție metalică Țara: România; județ: Harghita; localitatea Cristuru SecuiescCF nr. 52894201777.454,32Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 396 din 29.03.2017Proces-verbal nr. 133.351 din 30.03.2017Proces–verbal nr. 134.181 din 13.04.2017În administrare Imobil
   8.19.01Imobil 60Clădire sediu (parte de imobil) Țara: România; județ: București; municipiul BucureștiCF nr. 226884201783.347.478,24Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 762.958 din 3.07.2017În administrare Imobil
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părților din imobile care se transmit din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea Serviciului Român de Informații
  Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridicăde la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulNr. MFP și codul de clasificațieCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea totală de inventar a bunului aflat în domeniul public - lei -Valoarea bunului care se transmite Serviciului Român de Informații - lei -Valoarea de inventar a bunului care rămâne în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale- lei -
  Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 323A, sector 6Statul român, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale (CUI 4267230)Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informații (CUI 4204291)35.519 (parțial)/8.19.01Teren cu suprafața de 3.836 mp, în cotă indiviză de 10,13%, înscris în CF nr. 226884 București, sectorul 6, nr. cadastral 2268844.028.955408.303,843.620.651,16
  Se va atribui de către MFP/8.19.01Cota-parte de 40% din imobilul C3, având suprafața construită de 386 mp și suprafața desfășurată de 2.480 mp, înscrisă în CF nr. 226884 București, sectorul 6, nr. cadastral 226884 83.347.478,2483.347.478,24-
   +  Anexa nr. 4
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului compus dintr-o parte de teren și dintr-o construcție aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Serviciului Român de Informații ca urmare a comasării
  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificareDenumireaLocul unde este situat imobilulPersoana juridică care administrează imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar (lei)
  135.519 (parțial)8.19.01Teren în cotă indiviză care se comasează cu imobilul sediu având numărul MFP 164066Municipiul BucureștiStatul român, în administrarea Serviciului Român de Informații (CUI 4204291)Teren cu suprafața de 3.836 mp, în cota indiviză de 10,13%408.303,84
  2Se va atribui de către MFP.Sediu, reprezentând cota-parte din construcția C3 preluată din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, care se comasează cu imobilul sediu având numărul MFP 164066Cota-parte din construcția C3, având suprafața construită de 386 mp și suprafața desfășurată de 2.480 mp83.347.478,24
  3164066Sediu, reprezentând cota-parte din construcția C3 administrată de Serviciul Român de Informații, care se comasează cu imobilul sediu având numărul MFP 164066Cota-parte din construcția C3, având suprafața construită de 577 mp și suprafața desfășurată de 3.710 mp17.274.464
  4164066Sediu rezultat ca urmare a comasării bunurilor imobile de la nr. crt. 1-3Teren cu suprafața de 3.836 mp, în cotă indiviză de 10,13%, și construcția C3 în integralitate101.030.246,08
  -----