LEGE nr. 353 din 27 decembrie 2018privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 9 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2016, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 6, alineatul (6) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Vânzătorul are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial, dar în baza garanției legale de conformitate.2. La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Certificatul de garanție, emis pe baza garanției comerciale, trebuie redactat în termeni simpli și ușor de înțeles.3. La articolul I punctul 9, după alineatul (3) al articolului 20 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Toate costurile privind garanția comercială, inclusiv transportul produsului în vederea recuperării prețului plătit de consumator, se suportă de către vânzător.4. La articolul I punctul 10, alineatele (1) și (2) ale articolului 21 se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:  +  Articolul 21(1) La cererea consumatorului, certificatul de garanție, emis în baza garanției comerciale, va fi oferit în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil și accesibil acestuia.(2) În cazul în care certificatul de garanție, emis în baza garanției comerciale, nu respectă prevederile alin. (1) și ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectată, consumatorul având dreptul de a solicita vânzătorului îndeplinirea condițiilor incluse în declarațiile referitoare la garanție.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 decembrie 2018.Nr. 353.-----