ORDIN nr. 1.558 din 18 decembrie 2018privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, și de prelungire a aplicabilității acestuia până la data de 31 martie 2019
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 28 decembrie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 15.418/17.12.2018 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 2 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2018“ se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. În anexa nr. 5, la capitolul IV „Programele naționale de boli netransmisibile“, titlul IV.3 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subtitlul IV.3.1. „Subprogramul de transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană“, litera C „Activități specifice“, punctul 2 „Activități specifice pentru coordonarea activităților de transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană“ se modifică și va avea următorul cuprins:2. Activități specifice pentru coordonarea activităților de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană:Coordonarea activităților de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană prevăzute în cadrul subprogramului se realizează după cum urmează:a) la nivel național, de către Agenția Națională de Transplant (ANT);b) la nivelul unităților spitalicești acreditate să desfășoare activități de prelevare și/sau de transplant, prin coordonatorii de transplant desemnați în condițiile legii.2.1. Activități coordonate la nivel național, de către ANT:2.1.1. coordonarea prelevării organelor, țesuturilor și celulelor de origine umană de la donator viu sau decedat;2.1.2. deplasarea internă și/sau externă pentru organizarea acțiunilor de coordonare și prelevare, transportul echipelor operatorii și al organelor, țesuturilor și celulelor de origine umană prelevate;2.1.3. organizarea acțiunilor de instruire și a întrunirilor de lucru ale coordonatorilor intraspitalicești de transplant și a persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori;2.1.4. organizarea de campanii și evenimente pentru promovarea donării de organe, țesuturi și celule de origine umană și a activității de transplant;2.1.5. alocarea brățărilor de identificare pentru donatorii vii și donatorii aflați în moarte cerebrală pentru asigurarea trasabilității organelor, țesuturilor și celulelor;2.1.6. alocarea etichetelor necesare transportului și pentru asigurarea trasabilității organelor, țesuturilor și celulelor;2.2. Activități coordonate la nivelul unităților spitalicești acreditate, conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală, cu modificările și completările ulterioare.3. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV.3, subtitlul IV.3.1., litera F „Natura cheltuielilor eligibile“, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. cheltuieli pentru achiziționarea brățărilor de identificare a donatorilor vii și decedați și a etichetelor pentru trasabilitatea organelor, țesuturilor și celulelor.4. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV.3, subtitlul IV.3.1., litera G „Criterii de selecție ale unităților de specialitate care implementează subprogramul“, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. autoritatea competentă în domeniul activității de transplant.5. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV.3, subtitlul IV.3.1., litera H „Unități de specialitate care implementează subprogramul *1)“, punctul 27.4 se abrogă.6. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV.3, subtitlul IV.3.1., litera H, după punctul 27.17.2 se introduce un nou punct, punctul 27.18, cu următorul cuprins:27.18. Agenția Națională de Transplant realizează coordonarea activităților de transplant  +  Articolul IISe prelungește aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 martie 2019.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 18 decembrie 2018.Nr. 1.558.  +  ANEXĂ 2. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2018
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂBuget de statVenituri propriiTotal
  Credite de angajamentCredite bugetareCredite de angajamentCredite bugetareCredite de angajamentCredite bugetare
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:265.014265.014380.199332.579645.213597.593
  Programul național de vaccinare151.016151.016125.891115.351276.907266.367
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare002.6172.6172.6172.617
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV113.998113.998226.158189.078340.156303.076
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei0024.41024.41024.41024.410
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței001.1231.1231.1231.123
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă001.6671.6671.6671.667
  III. Programul național de securitate transfuzională32.00032.00069.66768.287101.667100.287
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:5.8105.81083.16882.16888.97887.978
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin006.9856.9856.9856.985
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică001.7571.7571.7571.757
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană77777758.11357.11358.89057.890
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 5.0335.03311.07311.07316.10616.106
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer003.9393.9393.9393.939
  Programul național de boli endocrine00363363363363
  Programul național de tratament pentru boli rare00700700700700
  Programul național de management al registrelor naționale00238238238238
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate001.4071.4071.4071.407
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului5.0655.06516.18116.18121.24621.246
  Total buget programe naționale de sănătate publică 2017307.889307.889552.289502.289860.178810.178
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate000000
  Reținere 10%000000
  T O T A L B U G E T307.889307.889552.289502.289860.178810.178
  -----