RECTIFICARE nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018referitoare la Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 21 decembrie 2018    La art. 1 din Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 și nr. 993 bis din 23 noiembrie 2018, se face următoarea rectificare:– în loc de: „anul școlar 2018-2019“ se va citi: „anul școlar 2019-2020“.----